Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

"A Zeneakadémia egyetlen nagy család" - Díszokleveleket adott át az egyetem rektora a Régi Zeneakadémián

2017. szeptember 4.

Több mint negyven egykori diák vehette át az elismerést, ötven, hatvan, illetve hatvanöt éves diplomázásuk alkalmából a Zeneakadémia immár hagyományos Díszoklevél-átadó ünnepségén 2017. szeptember 3-án.

Zsúfolásig megtelt a Régi Zeneakadémia Kamaraterme a tanévnyitó ünnepséget megelőző napon. Liszt egykori otthonában rokonok és régi barátok gyűltek össze azért, hogy megünnepeljék a Zeneakadémia ötven, hatvan, illetve hatvanöt évvel ezelőtt végzett diákjait. A családias légkörű, mégis egyúttal magasztos hangulatú rendezvényen a Himnusz eléneklését követően Dr. Vigh Andrea rektor köszöntötte a meghívottakat.

 


Fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea

 

Beszédében elmondta, a Zeneakadémia intézménye óriási utat tett meg a történelme során, ám ma is képes egybekovácsolni az itt végzett hallgatókat. Dr. Vigh Andrea kiemelte, mindnyájan Liszt, Bartók és Kodály „leszármazottjai” vagyunk, egy közös családfa részei, amelyet e kötelék mindennél erősebben köt össze. E lelki összetartozáson túl az egykori diákoknak köszönhetjük, hogy a Zeneakadémia világszínvonalú oktatási tradíciói túl tudták élni a történelem viharait. „Ők méltó módon tudták őrizni ezt a szellemi poggyászt – hangsúlyozta a LFZE rektora.

Az ünnepi szónoklat után Bolyki Sára, a Zeneakadémia Népzene Tanszékének hallgatója magyarvistai köszöntő-énekeket adott elő.
 


Fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea
 

Összesen negyvenegyen kaptak oklevelet: harminc Arany-, öt Gyémánt-, és hat Vasdiplomát osztottak ki. A ceremóniát ünnepélyes koccintás zárta a Régi Zeneakadémia Bach termében.

 


Fotó: Zeneakadémia / Felvégi Andrea

 

A rendezvényről készült képek honlapunk galériájában tekinthetők meg.
 

A díszoklevelet átvevő egykori növendékek névsora:

 

50 évvel ezelőtt kapott diplomát, ezért Aranyoklevelet vehetett át:

Bakó Enikő

középiskolai énektanár és karvezető

Berkesi Sándor

középiskolai énektanár és karvezető

Bolberitz Tamás

karmester és zeneelmélet tanár

Csaba Attiláné Lajer Katalin

zongora művésztanár

Csiba Lajos

trombita művésztanár

Fodor Éva

középiskolai énektanár és karvezető

Hajduné Nemes Klára

középiskolai énektanár és karvezető

Joó András

fagott művésztanár

Kircsi László

oboa művésztanár

Kiss Gyula

zongora művésztanár

Körmendi Klára

zongora művésztanár

Dr. Lichyné Szűcs Mária

középiskolai énektanár és karvezető

Liljeqist, Anna

középiskolai énektanár és karvezető

Dr. Locsmándi Miklós

középiskolai énektanár és karvezető

Dr. Locsmándi Miklósné Várady Klára

középiskolai énektanár és karvezető

Dr. Miháltz Gábor

klarinét művésztanár

Nemes Ferenc

fagott művésztanár

Németh Márta

középiskolai énektanár és karvezető

Ordódy Gáspár

gordonka művésztanár

Dr. Paksa Katalin

középiskolai énektanár és karvezető

Pataky Katalin

középiskolai énektanár és karvezető

Pehl Zsuzsanna

zeneiskolai hegedű- és szolfézstanár

Perényi Eszter

hegedű művésztanár

Dr. Rásonyi Leila

hegedű művésztanár

Rigó Éva

zeneiskolai zongora- és szolfézstanár

Schmidt Eleonóra

zongora művésztanár

Szentey Klára

zeneiskolai hegedű- és szolfézstanár

Szúdy János

zeneiskolai ütőhangszerek- és szolfézstanár

Varga Zsuzsanna

gordonka művésztanár

Varsányi Miklós

kürt művésztanár

 

 

60 évvel ezelőtt kapott diplomát, ezért Gyémántoklevelet vehetett át:

 

Aracsiné Ormos Ágnes

oboa szaktanár

Dillmann József

klarinét szaktanár

Háray Ferencné Székely Ilona

középiskolai énektanár és karvezető

Hunyadi Zoltán

középiskolai ének-zene tanár és karvezető

Szatmári László

hegedű művésztanár

 

 

65 évvel ezelőtt kapott diplomát, ezért Vasoklevelet vehetett át:

 

Anker Antal

középiskolai énektanár

Barki Éva

hegedűtanár

Dévai Tibor

zongoraművész

Dudás Gyuláné

középiskolai énektanár

Dr. Márkusné Natter-Nád Klára

középiskolai énektanár

Szarka Árpádné Horváth Valéria

középiskolai énektanár