A Zeneakadémia két oktatója megkapta az MMA tagozati díját

2022. szeptember 21.

Falvai Sándor, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt rektora és tanszékvezetője, jelenlegi professor emeritusa, valamint Nyitrai Mariann, a Népzene Tanszék oktatója is átvehette a köztestület elismerését.

A Magyar Művészeti Akadémia tagozatai évente két-két személy részére ítélik oda a tagozati díjakat, amely közül az egyik határon túli, vagy diaszpórában élő művész, illetve művészetelméleti szakember elismerésére szolgál, és lehetőséget biztosít nekik a köztestületi tagságra. Az idei tagozati díjakat az elnökség jelenlétében, Vashegyi György elnök köszöntője után adták át a tagozatvezetők a Magyar Művészeti Akadémia székházában, a Pesti Vigadó Makovecz termében tartott minapi ünnepségen.

„A fegyverek között nem némulhatnak el a múzsák. Művészetre és a művészetet befogadni képes, értő közönségre most kiváltképpen nagy szükségünk van. Ha valamikor, akkor most biztosan alapvetés, hogy nem élhetünk művészet nélkül, éppen ehhez nyújt döntő segítséget a díjazottak munkája" – emelte ki köszöntőjében Vashegyi György. A Magyar Művészeti Akadémia törekvése, hogy a magyar szellemi élet minél több jeles művészét, a művészetelmélet és a művészetszervezés, a művészetigazgatás területén tevékenykedő szakemberét támogassa. Ezen célkitűzése elérésének eszköze, hogy a köztestület elismeri és díjazza a kiemelkedő alkotótevékenységet, valamint a művészi és a művészeteket támogató területeken elért teljesítményt; ezzel segíti azt, hogy a díjazottak alkotómunkájukkal tovább gazdagítsák a magyar művészeti életet, illetve hozzájáruljanak a magyar művészeti élet értékeinek feltárásához, megismertetéséhez.

Az MMA portálján megjelent méltatás szerint Falvai Sándor, a világ deszkáin önmagának és hazánknak is elismerést szerző zongoraművész, érdemes művész kezei közül tanárként olyan hírességek kerültek ki, mint Várjon Dénes vagy Farkas Gábor, miközben rektora és tanszékvezetője is volt a Zeneakadémiának. Repertoárjában a klasszika és a romantika korszaka áll érdeklődése középpontjában, előadói egyéniségét művészetében egy hallatlanul kifinomult billentéskultúra jellemez, amely szerénységgel és a művészet iránti alázattal párosul. Kiemelkedő színvonalú művészetéért és magas minőséget képviselő pedagógiai munkásságáért ítélték neki az MMA Zeneművészeti Tagozatának Szőnyi Erzsébet-díját.

Nyitrai Mariannról pedig, aki az MMA Népművészeti Tagozatának Erdélyi Zsuzsanna-díjában részesült, úgy fogalmaznak: bukovinai székelyek utódja, a népdaléneklés egyik legelismertebb és leghitelesebb kutatója és közvetítője. Kiemelkedő tudása – az utóbbi évszázad népzenei gyűjtéseinek ismerete mellett – elsősorban saját gyűjtési tapasztalatain, falusi mestereivel való személyes kapcsolatain alapul. Éneket tanít, néptáncot oktat, népdalkört szervez és vezet, a szennai művészeti iskola mellett a Zeneakadémián, a Hagyományok Házában és az Erdélyi Hagyományok Házában is. Nyitrai Marianna nemzeti művelődésünk értékeinek feltárásáért, a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív szervezőjeként részesült az elismerésben.