Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Dr. Török József emlékére

2020. február 7.

2020. január 24-én, életének 74. évében elhunyt a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének óraadó tanára, Dr. Török József egyháztörténész, pápai prelátus, címzetes prépost.

Az Egyházzene Tanszéknek újjáalapítása (1990) óta liturgikatanára volt, aki három évtizeden át tanította zenész növendékeit az egyháztörténet ismeretére és a liturgia értő szeretetére. Magas szintű oktatói munkáján kívül kezdettől fogva sokat tett azért, hogy a tanszéken folyó egyházzenei képzést megismertesse és elismertesse a Katolikus Egyház vezetőinek körében és a teológiai egyetemeken. Magyarországi és külföldi tudományos publikációi, tudományos kapcsolatai a tanszék kutatási tevékenységére is inspirálóan hatottak.

Tudományos munkásságának elismeréseként 2000-ben Stephanus-díjban, 2001-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje, 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült.

Emlékét szeretettel őrizzük.

 

Dobszay Ágnes
az Egyházzene Tanszék vezetője