A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Elhunyt Frank Oszkár

2019. július 9.

A Zeneakadémia egykori tanárát 96 éves korában érte a halál.

Frank Oszkár 1922. augusztus 24-én született Budapesten. Zenei tanulmányait magánúton kezdte Kuti Sándor zeneszerző, majd Turán Gézáné zongoraművész vezetésével. Kezdetben 1946-ban Weiner Leó tanította összhangzattanra, majd a Zeneakadémián Szabó Ferenc zeneszerzés szakos növendéke volt 1949 és 1954 között. 1954-től 1961-ig a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakiskolában, 1961-től 1982-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1984 és 1991 kö­zött a veszp­ré­mi Dohnányi Ernő Ze­ne­mű­vé­sze­ti Szak­kö­zép­is­ko­lában, 1991-től 1998-ig a Mis­kol­ci Böl­csész­egye­sü­letben, ugyan­csak 1991-től pedig a Continuo Ze­ne­is­ko­la és Ze­ne­művé­sze­ti Szak­is­ko­lában tanított. 1981 és 1983 között volt a Zeneakadémia tanára.

Élete során folyamatosan publikált cikkeket és tanulmányokat, zeneszerzőként számos kórusművet komponált. Zeneelméleti szakkönyvein muzsikusok több generációja nőtt fel, Hangzó zeneelmélet című tankönyve három kiadást is megért.