A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Engesztelő szentmise és virrasztó zsolozsma Szendrei Janka lelki üdvösségéért

2019. július 17.