Információk a kollégiumi elhelyezés szabályairól a 2020/21. tanévben

2020. augusztus 14.

11/2020. (VIII.14.) sz. Rektori és Kancellári Utasítás a 2020/2021. tanévben irányadó kollégiumi elhelyezés szabályairól

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem vagy LFZE) rektora és kancellárja, a 2020/2021. tanévben a járványügyi készültségre, és a mindenkor érvényben lévő kormányzati járványügyi szabályozásra tekintettel a kollégiumi beköltözés és tartózkodás szabályait jelen utasításban (továbbiakban: Utasítás) határozzuk meg.

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§
Az Utasítás célja és hatálya

(1)  Az Utasítás célja, hogy meghatározza a kollégiumi beköltözés rendjét az Egyetemen, a hallgatók egészségének és biztonságának fenntartása érdekében, tekintettel a mindenkor fennálló járványügyi helyzetre.

(2)  Az Utasítás személyi hatálya kiterjed az Egyetem Bartók Béla Kollégiumában (továbbiakban: BKK) felvételt nyert, valamint az egyetemi polgárokra (továbbiakban: Hallgatók).

 

2.§
A kollégiumi elhelyezés különös szabályai

(1)  Jelen utasítás csökkentett létszámú kollégiumi elhelyezést rendel el a BKK-ban a 2020-2021. tanévre. Ez, a vonatkozó járványügyi ajánlások figyelembe vételével 60, azaz hatvan fő. A járványügyi helyzet változása esetén a kancellár jogosult a jelen bekezdés szerinti létszám megváltoztatására.

(2)  A Kollégiumi Felvételi Testület határozatai azzal a kiegészítéssel kerülhetnek kibocsátásra, miszerint a kollégiumi beköltözés kizárólag azon – legmagasabb pontszámot elért- hallgatók részére engedélyezett, akik erről a kollegium.igazgato@zeneakademia.hu e-mail-ről külön tájékoztatást kapnak 2020. augusztus 13-át követő napo(ko)n, azaz a Hallgatók részére korábban küldött határozatok nem végrehajthatóak korábbi felvételi döntés esetén sem.

E döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3)  Egy lakószobába (az ágyak számától függetlenül) maximum 3 fő költözhet be.

(4)  Elhelyezést nyert hallgatóinknak büntetőjogi felelősségük tudatában – a beköltözés előtt – nyilatkozniuk kell a következőkről: a beköltözést megelőzően nem jártak külföldön, egészségesek, s nem találkoztak koronavírussal érintett személlyel, továbbá nem állnak semmilyen hatósági járványügyi intézkedés hatálya alatt (pl. karantén).

(5)   A mindenkori piros és sárga besorolású országban lakhellyel rendelkezők, vagy ilyen országból érkezők, továbbá nem magyarországi állandó lakhellyel rendelkező hallgatók esetében határátlépést követően igazolt és letöltött 2 hetes karantént követően vagy két negatív teszttel (48 órán belül 2 PCR-teszt) engedélyezett a belépés. (A karantén letöltését igazoló dokumentum (hatósági határozat a karantén kezdetéről), illetve a tesztek eredményét előzetesen kell megküldeni az Egyetem részére a (2) bekezdésben jelzett címre. A belépést a kollégiumigazgató a fenti adatok megküldése esetén engedélyezheti vagy megtagadhatja, a megküldéstől számított hat napon belül.

(6)  A felvételt nyert Hallgató egyedül léphet a BBK területére, segítők, családtagok beléptetésére nincs mód.

(7)  A belépésnél (bejárati kapu) naponta egy alkalommal testhőmérséklet-ellenőrzés történik, a belépés megtiltására a Portaszolgálatot ellátó egyetemi közalkalmazottnak joga van.

(8)  A 1,5 méteres védőtávolságot minden kollégiumban tartózkodó személynek tartani kell, a közösségi terekben egyidejűleg 3 főnél többen nem tartózkodhatnak. A szabályok betartásának ellenőrzésére az egyetemi közalkalmazottnak joga van.

(9)  A kollégiumi gyakorlás kizárólag kollégistáknak áll rendelkezésre, más LFZE egyetemi polgár számára nem.

(10)  Vendégfogadásra további intézkedésig nincs lehetőség.

(11)  A BBK-ban (kivétel ez alól a lakószoba) kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk/sál/kendő viselése, ennek hiányában a belépés megtagadására az egyetemi közalkalmazottnak joga van.

 

3.§

Az Utasítás 2020. augusztus 14. napján lép hatályba, és a 2020/2021. tanévben, vagy visszavonásig hatályos, a mindenkori kormányzati járványügyi intézkedések egyidejű betartásával.

 

Budapest, 2020. augusztus 14.

 

Dr. Vigh Andrea
rektor
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán
kancellár