Kancellári közlemény a HÖK nyilatkozata után

2024. március 21.

Tisztelt Egyetemi Polgárság!

 

Megütközéssel (de nem meglepetéssel) olvastam „a HÖK csapatának” újabb – a közösségi médiában közzétett – kijelentéseit a Zeneakadémia működéséről.  A „támogató terület” működési biztonságáért történő aggódást megköszönve sajnálom, hogy most sem találtak módot az előzetes tájékozódásra.

Bár felettébb szokatlan, hogy egy közintézmény munkaügyi, munkaszervezési kérdéseinek megtárgyalása sajtónyilvánosan zajlik, tekintettel a „HÖK csapata” közleményének erős hangulati elemeire, tárgyi tévedéseire és a „súlyos hatalmi centralizálást” vizionáló állitására, az egyetemi polgárok számára az alábbi tájékoztatást adom.

A kommunikációs igazgató feladatait és a terület irányítását – vele egyeztetve és egyetértésével – az operatív igazgató veszi át (aki eddig is koordinációs feladatot látott el a kommunikáció területén). A részletes átadás-átvétel, a feladatok áttekintése és ellátásuk megszervezése megtörtént. 

A távozó jogi, illetve a gazdasági igazgató utódjának kiválasztása (vezetői interjúk, pályázatok) a jogszabályi előírásoknak megfelelően zajlik, illetve lezárult. Megnyugtatom a „HÖK csapatát” hogy mindkét pozícióra kompetens, komoly szakmai múlttal és vezetői tapasztalattal rendelkező kollégát választunk, illetve választottunk ki.

Összefoglalva: a távozó munkatársak (akiknek munkáját ezúton is köszönöm) pótlása minden esetben megtörténik, az Egyetem működtetése (a kancellári feladatok ellátása) a továbbiakban is biztosított. 

Tekintettel az Oktatási és Tanulmányi Osztály iránt megnyilvánuló kiemelt érdeklődésre, tájékoztatom Önöket, hogy az Osztály létszáma jelenleg (is) 19 fő, a közeljövőben távozók pótlására irányuló rektorhelyettesi kezdeményezéseket (három fő) jóváhagytam.

A fluktuációra („az elmúlt félévben 29 fő felmondott”) vonatkozó megjegyzésre: a tárgyban pontos adatokkal rendelkezünk. 2023-ban 71 munkavállaló távozott és 62 érkezett, 2024-ben 5 fő távozott és 9 fő érkezett. Az intézmény december 31-i munkajogi létszáma 530 fő.

A HÖK elnökét legutóbb 2024. február 26-án kértem arra, hogy az Egyetem gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyekben, különösen, ha abban adatok és/vagy a kancellár döntései, javaslatai is szerepelnek, forduljon közvetlenül hozzám. Ezzel azóta sem élt, a HÖK részéről semmilyen érdemi javaslat, megkeresés az elmúlt időszakban nem történt. Sajnálom, hogy ez alól a mai eset sem kivétel.  

Úgy vélem, hogy éppen az ilyen – a sajtónyilvánosságban megjelenő – „kiáltványok” és utóéletük azok, amik feszültséget keltenek az intézmény körül, rontva a Zeneakadémia, mint munkahely „vonzóképességét”. Bízom benne, hogy a „HÖK csapata” az intézmény iránt folyamatosan hangoztatott aggódás és elköteleződés részeként ezt is átérzi.

Budapest, 2024. március 21.

Kotán Attila

kancellár