Kodály módszere zseniális. … Minden jó zenélés az énekhangnál kezdődik.

Solti György

Kitüntetésben részesült Kőbányától Dr. Solymosi-Tari Emőke

2022. június 24.

A Zeneakadémia oktatója Szent László-díjat kapott a főváros X. kerületétől, tevékenysége elismeréseként.

A kitüntetést az önkormányzat olyan személynek adományozza, aki munkásságával, kiemelkedő teljesítményével, megbecsülést kiváltó tevékenységével, példaértékű életútjával hozzájárult a kerület gyarapodásához, és ezzel emelte Kőbánya hírnevét. Az átadóünnepséget a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban tartották, a díjat D. Kovács Róbert polgármester nyújtotta át.

 

Dr. Solymosi-Tari Emőke a díjátadón (fotó: Kovács Bence)

 

Dr. Solymosi-Tari Emőke zenetörténész, a Zeneakadémia Zenetudományi Tanszékének docense, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Kőbányán nevelkedett és ott is élt csaknem 28 évig, ma is oda jár vissza a szülői házba. A Pataky téri Ének-Zene Tagozatos Általános Iskolában tanult, ahol nagyszerű énektanára, Andrássy Erzsébet vezetésével osztálya a legjobbak közé került az Éneklő Rajok országos versenyén. A kőbányai zeneiskolában kezdte zongoratanulmányait, itt játszott először koncerteken, itt voltak az első versenyszereplései, és itt készítette fel a zeneművészeti szakközépiskolai felvételire Stojanovits Katalin. Indulását a zenei pályán tehát Kőbányának köszönheti. Vallomása szerint zenetörténészként, tanárként, hangversenyek és összművészeti programok szerkesztőjeként, műsorvezetőjeként mindig arra törekedett, hogy minél többet továbbadhasson másoknak abból a szeretetből és lelkesedésből, amelyet a zenei és általában a művészeti alkotások iránt érez. Mert ő is azzal a meggyőződéssel él, mint Kodály: „A zenének civilizációteremtő küldetése van: hozzájárul egy esztétikailag és erkölcsileg magasabb rendű világ felépítéséhez”, valamint a kiváló tudós, Freund Tamás neurobiológus, aki így fogalmazott: „Nemcsak mindennapos testnevelés kell, hanem mindennapos katarzis is.”

A Zeneakadémia oktatója reméli, hogy ez megvalósulhat, és az általános és középiskolákban a diákok mindennap megmerítkezhetnek a művészeti alkotásokban, és szárnyalhatnak valamilyen aktív művészeti tevékenységet folytatva.