Konferencián emlékeztek Dobszay Lászlóra

2024. február 5.

Február 2-án a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének Kutatócsoportja konferenciát rendezett és énekes szentmisén vett részt a 89 évvel ezelőtt ezen a napon született Dobszay László emlékére.

A tanszék újraalapítójára 2011-ben bekövetkezett halála óta minden évben konferenciával, hangversennyel, misével emlékeznek születése napján. Felidézik annak a szerteágazó, hatalmas életműnek egy-egy részét, amelyet ránk hagyott, és amelynek megismerése, ápolása és továbbadása a kollégák, a közeli és távolabbi tanítványok és mindazok feladata és kötelessége, akiknek az ő előadásai, órái, könyvei, írásai, kóruspróbái, lemezfelvételei olyan sokat adtak szakmai és emberi szempontból egyaránt.

A megemlékezésen mindig Dobszay László tevékenységének egy szeletét helyezik középpontba. Idén az általa 2003-ban létrehozott Egyházzenei Kutatócsoport jelenlegi működését mutatták be, tagjai – hasonlóan Dobszay László sokoldalú érdeklődéséhez – az egyházzene különböző területeivel, korszakaival, felekezeteivel foglalkoznak az általa hagyományozott szellemben. A korábbi években pedagógiai, kórusvezetői, egyházzene-történészi, népzene-történészi, tudományszervezői munkásságát helyezték a középpontba a konferenciákon.

 

Enyedi Pál a konferencián

 

Kovács Andrea, a kutatócsoport vezetője a testület létrejöttéről, majd saját kutatási területéről: a középkori magyarországi Alleluja összkiadásról beszélt. Remenár Krisztina Hlboky György 18. században élt kassai magyar kántor dallamgyűjteményéről, Horváth Ágnes pedig az esztergomi főszékesegyház történeti kottatáráról tartott előadást.   

Farkas Domonkos, aki a Dobszay-hagyaték feldolgozásával foglalkozik, egy lappangó, de más dokumentumokból nagyjából rekonstruálható, Dobszay által összeállított kottás kéziratról, a Missa Venitéről beszélt, míg a záró előadásban Enyedi Pál a magyarországi orgonaépítés kutatástörténetét ismertette.

A konferencia után 18 órától az Avilai Nagy Szent Teréz templomban Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének processziós miséjén vett részt az Egyházzene Tanszék kórusa és a Schola Academica. A misén megemlékeztek Dobszay Lászlóról is születésének 89. évfordulója alkalmából.