Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Megállapodást köt a Zeneakadémia chilei felsőoktatási intézményekkel

2022. június 20.

A Valparaísói Egyetemen (Universidad de Valparaíso), valamint a Zene és Tánc Modern Iskolájában (Escuela Moderna de Música y Danza) tett látogatást hat másik intézmény mellett Fekete Gyula rektorhelyettes és Gábor Lilla, a Kodály Intézet oktatója, a Kodály-módszer nemzetközi hírű professzora.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem két magas rangú képviselőjét Ángela Vallejos, a Valparaísói Egyetem Bölcsészettudományi Karának titkára, a chilei Kodály Egyesület alelnöke hívta meg és fogadta a Zenepedagógiai Tanszéken azért, hogy együttműködési megállapodást kössenek.

A találkozó fókuszában a Kodály Intézet pedagógiai módszereivel kapcsolatos kérdések álltak. A megbeszélésen felmerült az a lehetőség is, hogy chilei oktatók és diákok folytathassanak tanulmányokat Magyarországon, vagy részt vehessenek nyári kurzusokon.

Carlos Becerra oktatási rektorhelyettes, aki szintén fogadta a Zeneakadémia küldöttségét, kiemelte, a találkozó célja egy tudományos keretmegállapodás megkötése, amely a kontinenseken átnyúló nemzetköziség szempontjából is releváns. A Valparaísói Egyetem nemzetközi kapcsolatainak építését segíti ez az együttműködés, amely mind az alap- és posztgraduális képzés, mind a továbbképzés területére érvényes.

Fekete Gyula kifejtette, a Kodály Intézet és a chilei Kodály Egyesület már sok éve együttműködik, több olyan oktatóval áll kapcsolatban a magyar fél, akik részt vettek magyarországi szemináriumokon. A rektorhelyettes hozzátette: „Szeretnénk továbbra is ápolni ezt a csodálatos, régi barátságot. Hiszünk a zenei oktatás fontosságában, a kultúra kiemelkedő szerepében”.

Gábor Lilla már második alkalommal járt Valparaísóban, szavai szerint kiváló munkát végeznek a chilei munkatársak. Megemlítette Carlos Miró professzort is, aki éveken keresztül a kecskeméti Kodály Intézetben is dolgozott. Lorena Rivera, a zeneművész-tanárképzési szakirány vezetője nagyra értékelte a találkozást a magyar professzor asszonnyal, hangsúlyozva: a mesterkurzusok lehetőséget nyújtanak a chilei diákoknak arra, hogy fejlesszék képességeiket, illetve részt vegyenek magyarországi csereprogramokban. Gábor Lilla ellátogatott a chilei Providenciában található Universidade Mayorba is, ahol két mesterkurzust tartott a Kodály-módszerről, valamint eszmecserét folytatott a kollégákkal és diákjaikkal.

 

Gábor Lilla (forrás: Universidade Mayor)

 

A rektorhelyettes és a professzor asszony Dr. Drexler András nagykövettel együtt a Zene és Tánc Modern Iskolájába is ellátogatott, ahol többek közt Vivien Wurman, az intézmény rektora, valamint az egyetem oktatói fogadták őket. A találkozó célja a két intézmény közti lehetséges cserekapcsolatok feltérképezése volt. Egymás zenei képzéseinek megismerése után a tehetséges növendékek koncertet is adtak a vendégeknek az egyetem színháztermében.

Fekete Gyula fenti intézmények mellett további helyszíneken tett látogatásokról úgy fogalmazott: „A chilei zenei egyetemeken nagy érdeklődést tapasztaltunk Zeneakadémiánk iránt. Jól ismerik a tradíciónkat, világhírnévre szert tett zeneszerzőinket és előadóművészeinket. Különösen nagy érdeklődés mutatkozott a Kecskeméti Kodály Intézetben folyó szakmai munka iránt, és tárgyalásaink eredményeképp, ösztöndíjak segítségével, számos chilei diák érkezésére számítunk.”