Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Megemlékezés a 85 éve született Dobszay László tiszteletére

2020. január 23.

Február elsején a Régi Zeneakadémián megemlékezést tartanak abból az alkalomból, hogy idén lenne nyolcvanöt éves Dobszay László, ötvenéves a Schola Hungarica együttes és harminc éve jött létre az Egyházzene Tanszék.

Az idén a hármas évforduló alkalmából Merczel György és Soós András 14.30-tól tartandó előadásai nemcsak felidézik Dobszay László alakját és tevékenységét, hanem bemutatják a Schola Hungarica és a tanszék elmúlt évtizedekbeli legfontosabb eseményeit, külföldi útjait is, vetített képek, valamint hangbejátszások segítségével.

Az ehhez kapcsolódó hagyományos program február 2-án, Dobszay László tanár úr születésnapján a Nagymező utcai Ávilai Nagy Szent Teréz-plébániatemplomban 18.30-kor kezdődő liturgia, amelyen a Purificatio ünnepének gregorián tételeit a Schola Academica énekli.

A programokra a belépés díjtalan, a helyszínek befogadóképességének határáig.