Megjelent Stachó László könyve a zongoraművész Bartók Béláról

2022. szeptember 26.

Stachó László zenetudós és pszichológus, a Tanárképzési Tanszék és a Doktori Iskola oktatója a 20. század egyik legjelentősebb magyar előadóművészéről írt könyvet, amelynek bemutatója október 3-án 18 órakor lesz a X. teremben.

Stachó László munkája, A zongoraművész Bartók – Modellek és ideálok az első olyan könyv, amelynek szerzője Bartók előadói stílusának beható, több nézőpontú elemzését vállalja fel – a hagyományos zenetörténeti forráskutatás, az előadóművészet-kutatás és a zenepszichológia szempontjainak és módszereinek együttes alkalmazásával. Átfogó kísérletet tesz a 19. század két utolsó évtizedében és a századfordulón nevelkedett zeneszerző–zongoraművész előadóművészi és előadóművészet-pedagógiai modelljeinek és ideáljainak feltárására. Bemutatja gyermek- és fiatalkori zenepedagógiai környezetét, kortárs hatásait, szakmai tapasztalatait, iskolázottságát; részletesen elemzi Bartók előadóművészi koncepcióit és pedagógusi eszményeit. Megidézi Bartók zeneakadémiai és magántanításának módszertanát és intézményünk zongorapedagógiai tradícióit. A könyv a zongoraművész Bartók modelljeiről és ideáljairól elsősorban kritikák, interjúk, visszaemlékező leírások és kottaközreadások tüzetes elemzése alapján kívánja a ma elérhető legteljesebb, megalapozott képet nyújtani az olvasónak. A szerző bemutatja a magyar Liszt-iskola és a legjelentősebbnek tartott külföldi Liszt-tanítványok előadóművészi stíluseszményeit, összevetve ezeket más iskolákból származó pianisták művészetével, akik aktívan formálták a 20. század előadói ideáljait.

 

 

„Stachó László könyve egy, a közelmúltban kibontakozott muzikológiai irányzat, a zenei előadóművészet-történet komplex feltárásának vonulatába illeszkedő munka, amely mind a kutatás mélysége, mind interdiszciplinaritása okán a magyar zenetudományban úttörő jelentőségű. Meggyőző az a kritikai szemléletmód, ahogyan a szerző a kortársak, korai és későbbi növendékek visszaemlékezéseit értékeli. Mintaszerű kottaszöveg-elemző módszere, amellyel Bartók instruktív kiadásait elődeinek, itthoni és külföldi kortársainak közreadásaival szembesíti, a notáció jelentésének árnyalatait érzékeny muzsikusként vallatja” – írta a kötetről Somfai László.

A Balassi Kiadó által gondozott kötetet nem csupán a zenetudós szakma képviselői és a zenetörténet iránt érdeklődők forgathatják haszonnal, hanem számot tarthat a gyakorló zenészek és zenetanárok, sőt a koncertjárók jóval szélesebb körének érdeklődésére is.

Október 3-án, a Zeneakadémia főépületében X. termében 18 órakor tartják a kötet bemutatóját, amely kivételes eseménynek ígérkezik: Baráti Kristóf Kossuth-díjas hegedűművész, az egyetem tanszékvezetője működik közre, a szerző beszélgetőtársa pedig Somfai László professzor emeritus és Vikárius László egyetemi tanár lesz.