Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

November 15-én vesznek végső búcsút Jeney Zoltántól

2019. november 6.

A Zeneakadémia professor emeritusáról 11 órakor gyászmise keretében emlékeznek meg, majd temetése 13.30-kor kezdődik a Farkasréti Temetőben.