A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György

Nyílt nap az Egyházzene Tanszéken - 2010. január 15.

2010. január 11.

BEMUTATJUK A ZENEAKADÉMIA

MEGÚJULT EGYETEMI EGYHÁZZENE-OKTATÁSÁT

 

A Zeneakadémián folyó egyetemi egyházzenész-képzés 2007 óta új keretek között folyik. Első szakként is felvehető, tehát azonnal a középfokú tanulmányok befejezése után. Másrészt a szabad órakeret kihasználásával olyan tanmenetet alakíthat ki magának a hallgató, hogy tanulmányai végeztével az egyházzene és egyházzene-tanári diploma mellé ének-zene, szolfézs-zeneelmélet (esetleg orgonatanári) oklevelet is nyerjen, s ezzel pályáját szakmai és anyagi tekintetben is jobban megalapozhassa. Az eddiginél sokkal kedvezőbb lehetőségek éreztették hatásukat: az elmúlt három évben a korábbinál jóval több hallgatót lehetett felvenni. Közülük egyesek a pedagógiai diplomát előkészítő zeneismeret vagy zeneelmélet szakokkal párhuzamosan, mások az orgonaszakkal együtt tanulják az egyházzenét. Örvendetes a tanszakon tanuló férfi hallgatók nagy száma is. Új, pezsgő élet kezdete volt tehát az elmúlt három tanév, és adottak a feltételek arra, hogy e fellendülés a következő tanévben is folytatódjon.

 

Tanszakunkon az egyházzenei alapozó tárgyakat a különböző felekezetű hallgatók közösen tanulják, az egyes felekezetek saját hagyományához kapcsolódó és istentiszteleti gyakorlatához szükséges tárgyak oktatása a katolikus és a protestáns tanszéki csoport óráin külön történik, csoportvezető tanár irányításával. A katolikus hallgatók számára új helyzetet teremtett XVI. Benedek pápa 2007-ben megjelent Summorum pontificum motu propriója is: a tanszéknek most már kötelessége, hogy őket mind a zsinat után megreformált, mind a hagyományos római liturgia zenei szolgálatára felkészítse. A protestáns hallgatók számára az egyetemes és a felekezeti egyházi zene történetének oktatása a tanszakon szorosan kapcsolódik az egyházzene-irodalom istentiszteleti (funkcionális) vonatkozásainak tárgyalásához, a történeti tapasztalatok és az ezek nyomán támadt újabb liturgiai törekvések ismertetéséhez. A tanszék célkitűzése, hogy más egyetemek és főiskolák kurzusaira kredittel elismerhető áthallgatást is lehetővé tegyen.

 

Fő tantárgyaink: liturgika, liturgikus gyakorlat, liturgikus nyelv (latin ill. német), gregorián-graduál, népének, egyházzene-irodalom, orgona, karvezetés. Az oktatás része az évente megszervezett egyhetes tanulmányút, melyek többnyire az európai és a hazai egyházzene történetének jelentős központjaiba vezetnek (London, Oxford, Regensburg, Salzburg, Róma, Isztambul, Nagyszeben stb.).   

 

A felvétel iránt érdeklődők a tanszéken bővebb tájékoztatást kaphatnak (1064 Bp., Vörösmarty u. 35. Régi Zeneakadémia, tel./fax: 344-67-21, e-mail: enyedi.pal[kukac]lisztakademia.hu). Valamennyiüket várjuk a 2010. január 15-én, péntek délután 3 és 5 óra között megtartandó nyílt napra (ugyancsak a Régi Zeneakadémia épületében, a III. emeleti 302-es teremben), ahol a tanszék tanárai – köztük egyes szakterületek ismert előadóművészei és nemzetközi hírű kutatói ­– negyedórás ízelítőket kínálnak több tantárgyból, és válaszolnak a feltett kérdésekre. A tanítás után közösen végigjárjuk a tanszék termeit, könyvtárát, bemutatjuk hangszereit, eszközeit, s teázás keretében kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílik a tanszék tanáraival és jelenlegi hallgatóival.

 

E bemutatkozásra azokat is várjuk, akik nem idén, hanem későbbi években szeretnének felvételt nyerni, vagy csak rokonok, ismerősök részére szeretnének tájékoztatást kapni. Azokat is szívesen látjuk, akik éppen csak be szeretnének pillantani a tanszak életébe.

 

Budapest, 2009. december 1-én                                                                                                                                                                                                                               Enyedi Pál

                                                                                            tanszékvezető