Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Nyilvános online eseményként rendezi meg az MTA Dalos Anna nagydoktori védését

2020. december 2.

Dalos Anna MTA doktora címre benyújtott „Ajtón lakattal. Zeneszerzés a Kádár-kori Magyarországon (1957–1989)” című értekezésének online nyilvános vitája 2020. december 7-én 14 órakor kezdődik az MTA Zoom rendszerében.

Az értekezés opponensei:

  • Tallián Tibor, az MTA levelező tagja
  • Eisemann György, az MTA doktora
  • Kovács Sándor, PhD

 

Az értekezés és a tézisek megtekinthetők real-d.mtak.hu oldalon.

Az online nyilvános vitában való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni és az online védés tájékoztatóját megtekinteni az Akadémia honlapján, a nyilvános vita meghirdetési felületén, az eseménynaptárban lehet.

Az online MTA doktori védésről hivatalos hang- és képfelvétel készül. Az online védésen résztvevők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy az online nyilvános vitáról hivatalos információ nyújtására kizárólag az MTA jogosult, a résztvevők önálló hang- és képfelvétel készítésére nem jogosultak.

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban előzetesen is, a hozzászólást aláírásával vállalva – a védést megelőző nap déli 12 óráig a Doktori Tanács Titkársága tudományterületileg illetékes szakreferensének megküldve – észrevételt tehet.