Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Online közvetítjük a tanévzárót

2020. június 26.

Június 27-én, szombaton 10 órától itt lehet megtekinteni az idei ünnepélyt.