A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Pályázat - Fischer Annie zenei előadóművészi ösztöndíj

2010. január 26.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. ösztöndíjas pályázatot hirdet fiatal hangszeres és énekes szólisták részére.

 

Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, kedvező feltételeket teremtsen szólista pályájukra való felkészülésükhöz.


Az ösztöndíjak odaítéléséről az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért szakmai kuratórium dönt, amely folyamatosan figyelemmel kíséri az ösztöndíjasok tevékenységét.

 

Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő.

Pályázhatnak: 1980. január 1. után születettek.
Az ösztöndíj időtartama: 2010. március 1 - 2011. január 31.
Az ösztöndíj bruttó összege: 80 000 Ft/hó.

 

Az ösztöndíjat az időszakra szóló programmal lehet megpályázni. Az ösztöndíj több személynek megosztva is adományozható, egy pályázó legfeljebb három alkalommal nyerheti el. Az ösztöndíjasnak a pályázati évben, illetve a pályázati évben kezdődő hangversenyévadban (2010. márciusától 2011. augusztus 31-ig) minimum 10, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést kell teljesítenie és igazolnia a hangversenyszervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával.

 

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről két alkalommal (2010. december 31-ig, és 2011. augusztus 31-ig) kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjas köteles részt venni egy – a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. által szervezett – nyilvános kulturális rendezvényen, valamint vállalja, hogy fellépései alkalmával feltűnteti, hogy Fischer Annie ösztöndíjas. A pályázatot elnyert ösztöndíjasokról a hangversenyrendező irodák, a fesztiválszervezők és a külföldi magyar kulturális intézetek tájékoztatást kapnak.

 

A pályázati kérelemhez csatolni kell:
1./ Szakmai önéletrajz,
2./ A főiskolai, egyetemi diploma másolata,
3./ A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása,
4./ A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazzon XX. századi és magyar kortárs művet/műveket is,
5./ Adatlapot
.

 

A pályázatokat elektronikus formában, vagy 10 nyomtatott példányban a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Széll Ágnes, cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 24-26., Telefon: 266-1459, e-mail: filharm [at] hu [dot] inter [dot] net; szell [dot] agnes [at] hu [dot] inter [dot] net.

 

Beadási határidő: 2010. február 12.

 

Az elbírálás határideje: a beadási határidőt követő legfeljebb 30 munkanap.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.
Az ösztöndíjat a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyósítja.


A pályázati kiírás és adatlap beszerezhető az Oktatási és Kulturális Minisztérium ügyfélszolgálati irodáján és a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. irodájában, továbbá letölthető a minisztérium, illetve a Filharmónia Budapest Nonprofit Kft. honlapjáról (www.okm.gov.hu, www.filharmoniabp.hu).

 

Kiírás és Adatlap