Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Pályázat - KLASSZ Zenei Iroda

2009. július 28.

Pályázat (2009.07.20) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Hungarofest Kht. KLASSZ Zenei Irodája nyilvános pályázatot hirdet friss diplomás zenészek, illetve kulturális menedzserek számára. A pályázat célja a fiatal zenei tehetségek és kulturális menedzserek külföldi továbbtanulásának támogatása és elindítása a nemzetközi karrier felé. A Hungarofest Kht. KLASSZ Zenei Irodája a támogatást maximum 5 tehetséges fiatal művésznek (zenész, zeneszerző, kamaraegyüttes, kulturális menedzser) ítéli oda, akik a program keretei között maximum egy évet tölthetnek el egy általuk kiválasztott, vagy a KLASSZ Zenei Iroda által felajánlott külföldi zenei intézményben vagy zenei fesztiválnál.