Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny

2010. május 17.

 

Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny

Pályázati felhívás

 

A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája

– a Concerto Budapest és az UMZE Kamaraegyüttes közreműködésével –

a Hungarofest Klassz Zenei Iroda támogatásával

 

zeneszerzőversenyt


hirdet.

 

A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, hogy ösztönözzék és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását. Kívánatos emellett, hogy tartós együttműködés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a kamaraegyüttesek és nagyzenekarok között az új zene népszerűsítésében.

 

I. Az Új Magyar Zenei Fórum 2011 díjai:

- I. díj

1 000 000 Forint (nagyzenekari kategória)

500 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

- II. díj

750 000 Forint (nagyzenekari kategória)

375 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

- III. díj

500 000 Forint (nagyzenekari kategória)

250 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

 

A döntő-gálakoncertet élőben közvetíti a Bartók Rádió.

 

II. A zsűri és a zsűrizés menete:

A nyertes zeneművek kiválasztása két fordulóban – elődöntő és döntő - történik. Az elődöntőben kategóriánként külön zsűri bírálja el darabokat. Az elődöntők zsűrijei a beadott pályamunkák közül zárt ülésen 4-4 művet választanak ki. Az elődöntő eredményhirdetésére 2011. január 11-én sajtótájékoztató keretében kerül sor. A szervezők csak a döntősök neveit ismertetik, a többi jelentkező nevét nem hozzák nyilvánosságra.

 

A döntőbe jutott zenedarabokat mindkét kategóriában a döntő zsűrije bírálja el. A döntős darabok döntő-gálakoncert keretében kerülnek nyilvános bemutatásra 2011. február 8-án a Művészetek Palotájában. A döntő zsűrije az utolsó versenydarab elhangzását követően a helyszínen ül össze döntéshozatalra, majd ünnepélyes keretek között kiosztja a díjakat.

 

A zsűritagok fenntartják maguknak a jogot, hogy valamely díjat ne adjanak ki. A zsűri döntése véglegesnek tekintendő, és semmilyen fórumon nem támadható meg. Amennyiben egy zsűritag tudomást szerez arról, hogy valamelyik tanítványa részt vesz a versenyen, erről köteles tájékoztatni a szervezőket.

 

Az elődöntő zsűritagjai – kamaraegyüttes kategória:

Gémesi Géza, zeneszerző, karmester

Pilz János, hegedűművész

Serei Zsolt, zeneszerző, karmester, egyetemi adjunktus

 

Az elődöntő zsűritagjai – nagyzenekari kategória:

Kovács László, karmester, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője

Tihanyi László, zeneszerző, karmester, egyetemi tanár

Vidovszky László, zeneszerző, egyetemi tanár

 

A döntő zsűrijének tagjai:

Dr. Batta András, egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora

Hamar Zsolt, karmester

Jeney Zoltán, zeneszerző, egyetemi tanár

Keller András, hegedűművész, karmester

Rácz Zoltán, ütőhangszeres művész, karmester, egyetemi docens

Soproni József, zeneszerző, professor emeritus, az Artisjus képviseletében

 

III. A részvétel szabályai és feltételei:

 

1. A pályázók köre

A pályázaton indulhat minden olyan zeneszerző, aki magyarnak vallja magát, és 2010. november 8-án még nem töltötte be 40. életévét.

 

2. Tematika

A verseny szervezői ebben az évben Liszt Ferenc munkássága előtt kívánnak tisztelegni születésének 200. évfordulója alkalmából. A zeneszerzőktől ezért olyan pályaműveket várnak, amelyek témáját Liszt művészete vagy személyisége ihlette.

 

3. Apparátus

Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek kategóriájában lehet az alábbi feltételekkel.

 

A) Nagyzenekari művek

 

• A művet legfeljebb 70 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

                        3 fuvola (a második és a harmadik fuvola válthat altfuvolára és/vagy piccolora)

                        3 oboa (a harmadik oboa válthat angolkürtre)

                        3 klarinét (a második és harmadik klarinét válthat kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)

                        3 fagott (a harmadik fagott válthat kontrafagottra)

                        4 kürt

                        3 trombita

                        3 harsona

                        1 tuba

                        timpani és ütőhangszerek: 4 játékos (elsősorban a Liszt által használt hangszerek

                        alkalmazása ajánlott)

                        1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor

                        1 hárfa

                        1 cimbalom

                        vonósok (max. 12-10-8-8-6).

 

• A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.

 

• A darab nem lehet rövidebb 10 percnél, és nem lehet hosszabb 20 percnél.

 

B) Kamaraegyüttesre írott művek

 

• A művet legalább 10, de legfeljebb 18 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:

                        2 fuvola (válthatnak altfuvolára és/vagy piccolora)

                        2 oboa (válthatnak angolkürtre)

                        2 klarinét (válthat/nak kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)

                        2 fagott (válthat/nak kontrafagottra)

                        1 kürt

                        2 trombita

                        2 harsona

                        1 tuba

                        ütőhangszerek: 4 játékos

                        1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor (kétcsatornás

                        hangosítás lehetséges)

                        1 hárfa

                        1 gitár

                        1 basszusgitár

                        1 cimbalom

                        vonósok (4-2-2-1).

 

• A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.

 

• A darab nem lehet rövidebb 7 percnél, és nem lehet hosszabb 15 percnél.

 

4. Mindkét kategóriára érvényes előírások

 

• Egy jelentkező kategóriánként 1-1 művet adhat be.

 

• A pályázaton nem lehet részt venni énekeseket vagy kórust szerepeltető művekkel.

 

• A darab tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg, zaj).

 

• Műrészletekkel (pl. két tétel egy háromtételes műből) nem lehet pályázni.

 

• A beadott darab nem lehet:

                        korábban bemutatott mű;

                        kiadott mű (hangfelvétel, kotta).

 

5. Nevezési díj nincs.

 

6. A beadás módja

A pályázati anyagokat postai úton vagy személyesen lehet beadni.

Cím: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, 1093 Budapest, Lónyay u. 54.

 

Nevezési határidő: 2010. november 8. (postabélyegző kelte, vagy személyesen 9.00 és 19.00 óra között).

 

7. A pályamunkákkal kapcsolatos kikötések

 

• A pályamunkákat kötve, partitúraként kell beadni 3 példányban. Eredeti kéziratokat és zenekari szólamkottákat nem fogadunk el. A nem megfelelően olvasható dokumentumokat visszaküldjük.

 

• Javasoljuk - ez nem feltétele a pályázatnak -, hogy küldjenek a műről demo-felvételt (teljes egészében vagy részben) 3 példányban. Ez lehet akusztikus zenekari felvétel, zongorakivonat felvétele vagy MIDI sequencerrel készült felvétel. Csak CD-t fogadunk el.

 

• A mű címének, az egyes tételek címének (ha van ilyen) és a mű tempóelőírásának szerepelnie kell a partitúra minden példányán és a demo-felvételeken is.

 

• Amennyiben a pályamunka hangszerelésében szerepel szintetizátor, a pályázónak kell gondoskodnia a hangszer és a szükséges tartozékok rendelkezésre állásáról.

 

• Nem lehet a partitúrákon és a demo-felvételeken a zeneszerző nevét feltüntetni, azt aláírni, vagy bármely más módon utalni a személyére. Ha egy beadott anyagon a zeneszerző kilétére utaló jelzés szerepel, az a mű a versenyből való automatikus kizárásához vezet!

 

• A pályázónak jeligét (szó, szólás vagy idézet) kell választania, és csak ezt szerepeltetheti a partitúra elején és a demo-felvételeken.

 

• A kottákhoz és demo-felvételekhez mellékelni kell 1 db lezárt borítékot, amelynek a következőket kell tartalmaznia:

                        hivatalos Jelentkezési lap és Nyilatkozat;

                        önéletrajz (max. 300-400 szóban) magyar nyelven;

                        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beadott művet még nem adták elő és nem adták ki

                        (hangfelvétel, kotta);

                        portréfotó a pályázóról.

 

• A döntőbe jutott művek szerzőinek saját költségen gondoskodniuk kell a szólamkották elkészíttetéséről (1-1 példány), amelyet 2011. január 11-ig el kell juttatniuk verseny szervezőihez. A sokszorosítást és annak költségét a szervezők átvállalják.

 

8. Egyéb tudnivalók

• A díjak bruttó összegek.

 

• A pályázati anyagokat 2010. november 12-én közjegyző jelenlétében bontjuk fel. Az eseményen kizárólag a szervezők képviselői vehetnek részt. A zsűritagok csak a jeligés pályamunkákat kapják meg bírálatra.

 

• A Jelentkezési lap aláírásával a zeneszerző elfogadja az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny szabályait és feltételeit, és tudomásul veszi, hogy a zsűri döntése végleges és nem megfellebbezhető.

 

• A nevezés csak a Jelentkezési lap részét képező Nyilatkozat aláírásával és beadásával együtt érvényes.

 

• A Nyilatkozat aláírásával a pályázó döntőbe kerülése esetén:

                        - hozzájárul ahhoz, hogy művét előadja, arról felvételt készítsen és közvetítse a Bartók

                          Rádió és a Művészetek Palotája;

                        - elfogadja, hogy az első stúdiófelvétel joga az előadó zenekarokat illeti;

                        - hozzájárul, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok közös kezeléséből

                        - származó jogdíjakon kívül további honorárium nem illeti meg;

                        - hozzájárul, hogy nevét és fényképét a szervezők külön díjazás nélkül felhasználhassák a

                        - zeneszerzőverseny promótálásának céljából;

                        - vállalja, hogy a partitúrán, valamint minden információs anyagon, amelyben a díjazott mű

                          a későbbiekben szerepel feltünteti a következő szöveget: „Ez a mű az Új Magyar Zenei

                          Fórum 2011 zeneszerzőverseny …… díját kapta”;

                        - vállalja, hogy műve kéziratának másolatát a BMC Zenei Információs Központ és

                        - Könyvtárnak korlátlan időre letétként rendelkezésre bocsátja.

 

• Azon darabok kottáit és felvételeit, amelyek nem kerültek a döntőbe, a zeneszerző írásos kérésére legkésőbb a döntőt követő hat hónapon belül visszaküldjük.

 

A Jelentkezési lap és a felhívás szövege megtalálható a Budapest Music Center (www.bmc.hu) honlapján. További információ: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, Mankovits Adrienne (1093 Budapest, Lónyay u. 54., tel: +36 1 476 1097).

 

2010. május