Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek

A Karmester és Karvezető Tanszék története

Hubay Jenő 1919 őszén, a Zeneakadémia főigazgatójává történt kinevezését követően igen hamar létrejöttek az intézményi feltételei a karnagyképzésnek, s a Zeneakadémia ekkor történt újjászervezése kapcsán vezették be az énektanári tanfolyamot is.

1946-tól a zenekari karmesterek képzését a Zeneszerzés Tanszék Karmesterképzője végezte olyan mesterek keze alatt, mint Somogyi László, Kórodi András és Lukács Ervin. A karvezetőképző (kóruskarnagy) műhely a Középiskolai Ének-zenetanár, Karvezetőképző Tanszéken (később Ének-zenetanár, Karvezetés Tanszéken) működött, ahol olyan professzorok, mint Vásárhelyi Zoltán, Bárdos Lajos, Szőnyi Erzsébet és Párkai István építették azt az iskolát, melynek kisugárzása máig meghatározó a karnagyképzésben.

A jelenlegi Karmester és Karvezető Tanszék 2007-ben jött létre, jogelődjének az 1946-ban alapított Ének-zenetanár, Karvezető Tanszék tekinthető, melyhez csatlakozott a Karmesterképző tanszak. A jelenlegi, többciklusú képzésben az alapszintet követően a hallgatóink a Kóruskarnagy művész MA és a Zenekari karmester MA képzésre jelentkezhetnek. 2013 szeptemberében indult el az ún. osztatlan tanárképzési modell, melyen Ének-zenetanár–Karvezető-művésztanár, valamint Zeneelmélettanár–Karvezető-művésztanár szakpárokon kínál lehetőséget a tanári diploma megszerezésére. A tanszéket 1997 után Kollár Éva, Erdei Péter, Ligeti András vezette, jelenleg Kutnyánszky Csaba irányítja.

A legtehetségesebb hallgatóinknak diploma után lehetőségük van a Zeneakadémia Doktori Iskolájának Kamp Salamon professzor által vezetett Karvezetés programjában részt venni, s annak sikeres elvégzése esetén művészeti doktori fokozatot (DLA) szerezni.

A Karmester és Karvezető Tanszék szoros szakmai kapcsolatban áll a Zeneakadémia Kórusával és Zenekarával. A szinte az alapítás óta különböző formációkban működő ének- és zenekart 1920-ban szervezték újjá. A két művészeti együttes a kezdetektől fogva magas szintű színhelye volt a mesterek és tanítványok együttmuzsikálásának. 

A kórus a második világháborút követően másfél évtizedig nem működött, és csak 1959-ben, Vásárhelyi Zoltán vezetésével kezdte meg újra működését. Párkai István több évtizedes kórusvezetői tevékenységét követően 2006-tól 2013-ig Erdei Péter irányította az énekkart. A kórus vezetője jelenleg Somos Csaba. A Zeneakadémia együttesei aktív szerepet játszanak a fővárosi koncertéletben, ahol az egyetem önálló bérletes hangverseny-sorozatainak állandó közreműködői.