A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának története

   A Zeneakadémia 1875-ös megalapítása után a Liszt Ferenc elnöklésével induló zeneoktatás öt tanárral s mindössze 38 növendékkel kezdte meg működését egy bérházban a Hal téren, a Duna közelében. Már ott külön helyet biztosítottak a kották, könyvek gyűjteményének. Zeneműkiadók, többek között Liszt budapesti kiadója és barátja, Táborszky Ferdinánd adakozásaiból, a Nemzeti Színház igazgatója zenei könyvtárából, de még a királyi udvartartás, I. Ferenc József adományaként is érkeztek friss kiadású Mozart és Schubert-sorozatok ajándékként a magyar Zeneakadémia számára.

   1879-ben új helyre költöztek, a ma Régi Zeneakadémiaként ismert épületbe. Itt Ábrányi Kornél zeneszerző és zongoraművész, tanár foglalkozott a könyvtárral. Az 1884/85-ös évkönyvben megjelent katalógus mintegy 4300 kötet könyvet és zeneművet sorol fel.

   Az 1886-ban elhunyt Liszt Ferenc hagyatékát, így könyveit és kottáit örökösei szándékának megfelelően a Zeneakadémiára hagyta. Erkel Ferenc igazgatósága után Mihalovich Ödön vette át az iskola irányítását, aki 1887-1893-ig Orsz. Magy. Kir- Zene- és Színművészeti Akadémia néven összevontan a zene- és színészképzést is irányította. 1895-ben az állományról újabb leltár és katalógus készült. Eszerint már 7500 könyv és zenemű állt az oktatók és növendékek rendelkezésére. Olvasókör alakult, mely keretében gyűjtött könyveket később a könyvtárnak adták.

   1907-ben új, erre a célra épített neoklasszikus és szecessziós épületben, a mai Liszt Ferenc téren nyithatta meg kapuit a zenét tanulni kívánó fiatalok számára a Zeneakadémia. Az új „Zenepalotában” a könyvtárnak korszerű helyiséget adtak át a nagy koncertterem melletti oldalrészen. Állománya rohamosan növekedett, bár az I. világháború visszavetette a gyarapodást.

    1919-ben Hubay Jenő került a főiskola élére. Igazgatásának idején, 1922-ben új könyvtári szabályzat lépett életbe, mely részletesen meghatározta az ekkor már a miniszter által kinevezett könyvtárnok feladatait. Szakkatalógus készült a mintegy 34.000 egységet számláló könyvekről és a zeneművekről.     

   1928-tól egy nemzetközileg is elismert zenetudós, a Liszt-kutató Prahács Margit gondozta és vezette a könyvtárat. Ő hozta létre a Liszt téri épületben kialakított Liszt Emlékszobát, a mai Régi Zeneakadémián található Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont elődjét. A háború utáni legfőbb feladatának az elveszett és megrongálódott művek pótlását és javítását tekintette.

   Kárpáti János zenetudós Igazgatóságának idején, 1971-ben a főiskola egyetemi rangot kapott, s ezzel a könyvtár is egyetemi könyvtári rangra emelkedett. 1994-ben elkezdődött az állomány elektronikus katalógusban történő feldolgozása, melyhez előfizetett zenei adatbázisok kapcsolódnak a 2010-es évektől.

   A 2013-ra felújított, restaurált Zeneakadémia épületében a műemléki, de modern részekkel is kiegészült könyvtárban jelenleg közel 500 000 kotta, 70 000 könyv, 100 féle folyóirat, mintegy 6000 CD és 1500 DVD választékával rendelkezünk. Olvasótermünk polcain zeneszerzői és tematikus kritikai összkiadás-kötetek állnak rendelkezésre, néhány ezek közül a Magyarországon elérhető egyetlen példány.

  Számos mester szellemi örökségét őrizzük, mint Vavrinecz Mór, Szigeti József, Weiner Leó, Zathureczky Ede, Bartha Dénes, Molnár Antal, Szabolcsi Bence, Pásztory Ditta, Földes Andor, Pernye András, Kroó György, Szőllősy András, Jeney Zoltán, Komlós Péter és sokan mások. Gyűjteményeik igen értékes darabjai állományunknak.

  A Könyvtárunkban elérhető előfizetett online adatbázisainkkal a gyakorlati oktatáson kívül a tudományos munkát végzőket is segítjük. A doktori iskolába járók és zenetudós hallgatók tanulmányaihoz elengedhetetlenül szükséges szakirodalmat biztosítjuk.

  Célunk, hogy egy Magyarországon egyedülálló zenei adatbázist építsünk és az alapító Liszt Ferenc szándékának megfelelően minél magasabb színvonalú oktatás-támogató munkát végezzünk a 2025-ben fennállásának 150. évét ünneplő Zeneakadémia könyvtárában.

Dolhai Viktória, 2023.

Források:

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Évkönyvei - 1882-2007.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola 100 éve. Budapest, Zeneműkiadó 1977.

Török Imréné: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola könyv- és zeneműtárának története. Szakdolgozat, Budapest, LFZF, 1980.

Fejezetek a Zeneakadémia történetéből (szerk. Kárpáti János) Budapest, Zeneakadémia, 1992.

Szabóné Presztolánszky Ágnes: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtárának krónikája. Szakdolgozat, Szeged, JGYTF, 1996.

Szirányi Gábor: A Zeneakadémia könyvtárának története. Könyv, könyvtár, könyvtáros folyóirat 2010/8.

Gádor Ágnes: A Zeneakadémia könyvtárának története dokumentumokban. Budapest, Gramofon, 2017.