A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Balázs Boglárka

Népzene Tanszék

Beszédgyakorlat, Hangegészségtan