Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Medgyesy-Schmikli Norbert

Népzene Tanszék

Magyar zenetörténet és népzenetörténet, Repertoárismeret