Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak
Antal Mátyás

Antal Mátyás

Fúvós Tanszék

Fúvósegyüttes, Kamarazene