Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György
Brauer-Benke József

Brauer-Benke József

Népzene Tanszék

Népzeneelmélet, Szolfézs-Zeneelmélet

 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD megbízott előadó
 
Tanulmányok:
1995-2000 Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1995-2000 néprajz szak
Diplomamunka címe: A Dunántúl hangszerkultúrája.
1996-1999 kulturális antropológia szak
1996-2000 afrikanisztika program
2001-2004 Budapest, ELTE BTK Néprajztudományi Doktori Iskola-
Európai etnológia Doktori Program-ösztöndíjas hallgató
Disszertáció címe: Népi hangszereink történeti-néprajzi vizsgálata.
 
Oktatói tevékenység:
ELTE BTK Afrikanisztika Program - megbízott előadó:
-2002: Nyugat afrikai királyságok-előadás
-2003-2008: Afrikai hangszerek-előadás
Európai Üzleti Politechnikum - óraadó tanár:
2003-2005, 2006-2007, néprajz, faluszociológia, népi építészet, régiótörténet tantárgyak
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem-megbízott előadó:-2008 óta (jelenleg is): népzeneelmélet (hangszertörténet), társadalomnéprajz

Bartók Béla Konzervatórium-megbízott előadó: néprajz tantárgy 2014 óta (jelenleg is)

 
Fő kutatási területek:
magyar, kárpát-medencei és európai, illetve afrikai népi hangszerek történeti kutatása
hangszerikonográfiai és etimológia vizsgálatok
muzeológiai és tárgymorfológiai vizsgálatok
Etnológiai Archívum forráselemzése
interetnikus kapcsolatok
népzenészek társadalomnéprajzi vizsgálata
hagyomány és hagyományőrzés
nemzeti és etnikai kisebbségek, néprajzi és táji csoportok
 
Publikációk:
 
Könyvek :
2006: Pesterzsébeti németek. 2006 Budapest (társszerző PócsikViktor) NHÁSz
2007: Afrikai hangszerek. Budapest L'Harmattan

2014: A népi hangszerek története és tipológiája, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 429 p.

Tanulmányok:
1999: A Felvidék hangszerkultúrája. Néprajzi Hírek 28.(1-4.) 164-174. Budapest
2000: A rodopei duda. 2000 Néprajzi Látóhatár IX.(1-2.) 181-191.Budapest
2003: Dél-Alföld népi hangszervilága. A Szántó Kovács Múzeum Évkönyve 6. 35-148. Orosháza
2003: Nyugat-Dunántúl népi hangszerei a múzeumokban.
Savaria A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 27. 217-246. Szombathely
2006: Népi hangszerek Afrikában. In: Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60.születésnapjára. 94-106. Budapest
2007: A peremgyűrűs furulya. Arrabona 46. (2.) 187-198. Győr
2009: Népi hangszerek a Veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban.
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 25. 225-264.Veszprém
2009: Ősi pásztorhangszereink: szarukürtök, fatrombiták.
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLVIII. 127-140. Miskolc
2010: A tekerőlant. In: Az Alföld nehéz hűségében.
Dolgozatok a 75 éves Szabó Ferenc tiszteletére. 103-112. Orosháza
2010: A frikciós dobok története és típusai. Savaria a Vas megyei Múzeumok Értesítője 33.253-263. Szombathely
2011: Dudatípusok Magyarországon. Néprajzi látóhatár 19. (4.) 66-95. Debrecen
2011: A tárogató története. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 33. 281-310. Békéscsaba
2012: A népi fuvolák története. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 36. 275-292.
Békéscsaba

2012: A dunántúli hosszú furulya történeti vizsgálata. ARRABONA: A GYŐRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 50:(1) pp. 235-252.
2013: Pluriarcs in the Sub-Saharan Africa Collection of the Weltmuseum Wien, ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE 61-62: pp. 151-158.
2014: A tambura hangszertípus történeti áttekintése, ALBA REGIA 42.: Annales Musei Stephani Regis. Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, pp. 343-354.
2014: A népi hegedűfélék történeti áttekintése, MAGYAR ZENE 52:(1) pp. 43-57.

Kisebb írások, recenziók:
1996: A borsodnádasdi ,,barkók",. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 29. 41-53. Budapest
1997: Idegenek nálunk. MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 46. .19-26. Budapest
2002: Könyvismertetés: Identity Of Ethnic Groups And Communities.
The Result of Slovak Ethnological Research. In: Etnologické Štúdie 7. Bratislava 2000
Megjelent: Ethnica IV. (4.) 199-200. Debrecen
2002: A koloni lakodalom. Valóság XLV. (8.) 75-80. Budapest
2003: A magyar cigányzenészek és társadalmi kapcsolatrendszereik. Valóság XLVI. (1.) 57-66. Budapest
2007: Népzene és népzenészek. Valóság L. (7.) 59-69. Budapest
2009: Antimondolat. Válasz A.Gergely András könyvrecenziójára. Afrika Tanulmányok III. (2.) 81-84. Pécs
2009: A kora hárfalant. Egy nyugat-afrikai hangszer története. Afrika Tanulmányok III. (3-4.) 104-109. Pécs
2011: Hagyomány és hagyományőrzés.Valóság LIV. (1.) 96-101. Budapest
2011: Politikai és tudományos korrektség.Valóság LIV. (12.) 95-103. Budapest
 
Tudományos előadások:
2002. április 26-27. Orosháza
Dél-Alföld Konfrencia:
,,A Dél-Alföld népi hangszervilága" című előadás
2005. június 21-22. Budapest
,,Irodalom, képzőművészet és a zene viszonya a 19. és a 20. században Magyarországon."
Tudományos konferencia az ELTE BTK Összehasonlító Irodalom Tanszéke és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszék kettős szervezésében:
,,Népzene és népzenészek, népi hangszerek" című előadás
2006. december 12-13. Budapest
Magyar Afrikanisták Konferenciája
Tudományos konferencia az ELTE BTK Afrikanisztika Program szervezésében
,,Afrikai hangszerek, szomszédnépi kölcsönzések" című előadás
2012. június 14. Budapest
"Peculiar Instruments and Ensembles of Musical Fokllore" Nemzetközi Etnomuzikológiai Szimpózium: "A Short Historical Analysis of the Hungarian Flute" című előadás

2015 szept 30.-okt 4.
1th ICTM African Musics Symposium, Durban, South-Africa/ICTM 1. Afrikai Zenei Szimpózium, Durban, Dél-afrikai Köztársaság "Organological study of the Kora harp-lute" című előadás

 
Elérhetőség:
brauerbenke[kukac]zti.hu