Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Budai Rita

Fúvós Tanszék, Rendkívüli Tehetségek Képzője

Zongorakísérő

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: művésztanár