A legfontosabb osztály számomra – és a magyar zenészek százai számára – a kamarazenei osztály volt.

Solti György
Dr. Deszpot Gabriella

Dr. Deszpot Gabriella

Tanárképzési Tanszék

Kokas-pedagógia

Született: 1956, Gyöngyös

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, tudományos főmunkatárs

Kutatási terület: Kokas Klára hagyatékának és életművének tudományos feldolgozása; a Kokas-pedagógia működése és tanítása; a komplex művészeti nevelés és hatásrendszere

Kutatási témakörök (LFZE, 2013-tól):

Aktív zenetanulás énekléssel és mozgással – módszerek és hatásvizsgálatuk:
2. modell, a dinamikus énekzene-tanulás módszerei

Szövegértelmezés, szövegpreparálás Kokas Klára zene-mozgás gyermekcsoportok foglalkozásainak jegyzőkönyveiben. („Óramondások” témakör)

Kokas-kurzusok hatásvizsgálata és fejlesztése. A Kokas-pedagógia komplex dokumentációs lehetőségei, szerepe általában és a zenepedagógus-képzésben az értékelés és reflexió során

A kreativitás megnyilvánulásai a szabadmozgásos zenehallgatáson keresztül. A Kokas-pedagógia az általános iskolai, alapfokú zenetanításban és a pedagógusképzésben.

 

Képzettség (végzettségek, diplomák):

2006: PhD cím. A neveléstudomány doktori fokozata a neveléstudományi kutatások területén. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolája Neveléstudományi Kutatások Doktori Program (Budapest)

1997: Vizuális és környezetkultúra szakos középiskolai tanár, multimédia szakirány. Magyar Iparművészeti Főiskola/MOME (Budapest)

1979: Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár. Ho Si Minh Tanárképző /Eszterházy Károly Főiskola (Eger)

 

További, kiegészítő tanulmányok:

1993–1994. Művészetpszichológia – művészetterápia. MIF Tanárképző Tanszéke.

1993–1994. Alternatív és reformpedagógiák posztgraduális tanárképző stúdium. Alternatív Pedagógiai Műhely és Alapítványi és Magániskolák Egyesülete.

1985–1986. Komplex zenei esztétikai nevelés. BMK–Kokas Klára.

 

Oktatói tevékenység:

1979 óta az oktatásban eltöltött idő mintegy 39 év. Ebből közoktatási pedagógusi praxis kb. 20 év; felsőoktatási gyakorlat kb. 19 év; közben tanár-továbbképzési gyakorlat összesen: kb. 23 év.

2013. Oktatás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen: Ismerkedés a Kokas-pedagógiával, Kokas Klára pedagógiája tantárgyak

2002-2013. Oktatás: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara, Általános gyógypedagógia Tanszékén az Vizuális kifejezés-és képességfejlesztés I. és II.; Képi kifejezés technikái; Morfológiai rajzelemzés; Médiakultúra; Fogyatékosság és vizuális művészetek; Vizuális alkotás és befogadás tantárgyak tanítása

2006–2008. Óraadás, képzésszervezés: MOME Tanárképző Tanszékén, a vizuális kultúra módszertana, médiapedagógia tantárgyak tanítása (Budapest).

1999–2002. Oktatás: Eszterházy Károly Főiskola Rajz Tanszéken, a rajztanítás és a vizuális kommunikáció módszertana tantárgyak tanítása (Eger)

1996–1997. Óraadás: Kodolányi Gyula Tanárképző Főiskola posztgraduális képzésén, médiapedagógia tantárgy tanítása (Székesfehérvár).

 

Az egyetemi munkakörhöz kapcsolódó publikációk:

Szakcikk, folyóiratcikk:

Emese Maróti-Edina Barabás-Gabriella Deszpot-Tamara Farnadi-László Norbert Nemes-Borbála Szirányi-Ferenc Honbolygó (2018): Does moving to the music make you smarter? The relation of sensorimotor entrainment to cognitive, linguistic, musical, and social skills Psychology of Music 1–17 DOI: 10.1177/0305735618778765 journals.sagepub.com/home/pom; online változat

Lukács Borbála - Deszpot Gabriella - Honbolygó Ferenc - Szirányi Borbála - Nemes László Norbert (2018): Új modellek az ének-zene tanításban: aktív zenetanulási módszerek és oktatás-idegtudományi hatásvizsgálatuk. Magyar Tudomány különszám, 1. Művészetpedagógiai Konferencia előadásai) https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f7945#matud_f7945 MAGYAR TUDOMÁNY2018/06

Eva Vass – Gabriella Deszpot (2016): Introducing experience-centred approaches in music teacher education - Opportunities for pedagogic metamorphosis. Thinking Skills and Creativity. [print version DOI: 10.1016/j.tsc.2016.11.003. pp. 1-16; online változat; Article reference: TSC392 online

Eva VASS – Gabriella DESZPOT (2015): Opportunities for Creative Transformations in the Kokas pedagogy. The Changing Face of Music and Art Education- Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy MERYC: Playful Sounds - Personhood (2) CFMAE Volume 7/2-2015 pp. 12; online változat; ISSN 2228-0715; ISSN 2228-0723 (Online Pdf) www.tlu.ee/CFMAE

GÁSPÁR Katalin – DESZPOT Gabriella (2015) Kokas Klára lélekemelő zenepedagógiájáról. Katolikus Pedagógia 2015/3-4. szám, AVKF, Vác. 67-79. o. ISSN 2080-6191

Guncz Nóra – Kemény Ágnes – Deszpot Gabriella (2015): Életerő a Zenéből. Parlando 2015./3. szám. A zene gyógyító ereje rovat.; online változat; 23.

DESZPOT Gabriella–VASS Éva (2015): Multidiszciplináris kutatási lehetőségek a Kokas-módszer vizsgálatára Parlando, 2015/1. sz.; online változat; 15.

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm az iskolában. A Kokas-módszer lehetőségei a zenepedagógiában és általában a képességfejlesztésben. Tanító. Módszertani folyóirat. ISSN:0496-8387  52. évf. 4. sz. / 2014; 25-27.

DESZPOT Gabriella (2014): Zeneöröm kisgyermekeknek. A Kokas-módszer komplex személyiségfejlesztő lehetőségei az óvodában és a korai életszakaszban. Óvodai nevelés. Módszertani folyóirat. HU ISSN 0133-1377 LXVII. évf. 2014. március. 3. szám, 18-19.

Novák Géza Máté – Deszpot Gabriella – Marjai Kamilla (2013): Interdiszciplináris művészetpedagógia: intenzív tanulási helyzetek megváltozott oktatási környezetben.  Iskolakultúra, 2013. 10. szám, pp. 114-129.; online változat

Gabriella Deszpot (2013): Il mondo ritrovato nella musica con i bambini. In uscita una nuova collezione dei filmati di Klara Kokas. In: Associazione Italiana Kodály per l'Educazione Musicale. Ente Accredatio M.I.U.R.: 5pdf URL: Teljes dokumentum

Deszpot Gabriella (2013): Üzenet a kapukon túlról. Megjelent a Kokas Klára filmjeiből készült gyűjteményes album. In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. Gyógyító zene. 55. évfolyam 2013. 3. szám, 8 URL.: online változat

Deszpot Gabriella (2009): Zenei átváltozás. Kokas Klára komplex művészeti programja, mint pedagógia és terápia In. Parlando. Zenepedagógiai folyóirat. 51. évfolyam, 2009. 6. szám 5-11. URL.: online változat

 

Recenzió:

DESZPOT Gabriella (2013): Gondolatok Kokas Klára utolsó könyvéről. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 246-258. URL.: online változat

 

Sorozatszerkesztés:

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. I. „Átadom kézből kézbe" „Tanító tanítványaimnak" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2013): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. II. „Gyerekek zeneörömben. Képzelt riport Szkubán Judit bemutatója kapcsán" c. írás ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. III. „Az értől az óceánig. Újdonságos Bach koncert gyerekeknek" „Koncert – Kicsike Szertartás. Szülőknek – Gondviselőknek" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. IV. „Örülünk, lengetünk, énekelünk" „Tapsoljunk? Hátha nem muszáj? Tapasztalatok a gyerekek zenebefogadása körül" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. V. „Tehetség, zenéből. Személyesen ismerjük" „Pszieszta" „Aprók koncertje" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VI. „Nap, hold, csillag és a testvéreim" „Sárga lepke. Valkonya hajnala" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VII. „ Bűvös Mikroszkóp – Maria Montessori és a zenefigyelem" írások ajánlása; online változat

DESZPOT Gabriella (2014): „Fülünkbe cseng…" Sorozat Dr. Kokas Klára kevéssé ismert írásaiból. VIII. „Érzelmek műveltsége" „Kerek Világ" írások ajánlása; online változat

 

Kutatási anyagok:

DESZPOT Gabriella (2014, szerk.): Háttéranyagok Kokas Klára koncertpedagógiájának kutatásához. Írások, adatok a kendőlengetős családi koncertekről az Agape Zene-Életöröm Alapítvány hagyatéki részében. Kézirat. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, önkéntes műnyilvántartás, Ny.sz.: 3269; 104

DESZPOT Gabriella (2014): Áttekintés Kokas Klára hagyatékáról. Fejlesztések kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez. Kutatói beszámoló. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. 24

 

Publicisztika:

TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella (interjú alany), Pállay József, Kiss Julianna, Klein Sándor (2013): „Nekem az olyan volt, mint egy darabka szabadság" kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára Megfésültem a felhőket című könyvének megjelenése alkalmából a zenepedagógus életművéről és tanításáról. Új Pedagógiai Szemle, 2012.11-12. szám, 235-246. URL.: online változat

TÓTH Teréz (moderátor), DESZPOT Gabriella (interjú alany), Garamszegi Valéria, Hollós Máté, Nemes László Norbert, Pállay József, Pásztor Zsuzsa, Urbánné Varga Katalin (2010) Kerekasztal-beszélgetés Kokas Klára életművéről, a jövő lehetséges irányairól, kutatási területeiről és a műhelyekről. Új Pedagógiai Szemle, 2010/5. 71 -83. URL.: online változat

 

Könyvfejezet/Szaktanulmány:

VASS Éva–DESZPOT Gabriella (2018?): A teljes figyelem és a flow-élmény a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. In: Váradi Judit – Szűcs Tímea (szerk.) Zenepedagógiai konferencia a zenetanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából tanulmánykötetébe, tanulmány (19 oldal, 38000 leütés, 4 ábra, 5 kép) (megjelenés alatt)

Deszpot Gabriella (2018?): Kokas Kláráról, mint abszolút pedagógusról. Magyar Pedagógiai Társaság Kiss Árpád Műhely; tanulmánykötet fejezet, tanulmány (12 oldal, 42000 leütés) (megjelenés alatt)

DESZPOT Gabriella (2016): Zene és kreativitás. Az alkotóképesség fejlesztése Kokas Klára zenepedagógiájával. In: Falus András (szerk.): Zene és az egészség, Kossuth Kiadó, Budapest. 54-75. Kossuth Kiadó Zrt. ISBN 978-973-09-8630-4 (309)

DESZPOT Gabriella (2015): Zenei átváltozás. In: Kiss László, Lutter Imre (szerk.): Tanuld és tanítsd a jobbat! Differenciáltó pedagógiai módszerek és mentorálás - módszertani szöveggyűjtemény. Magyar Versmondók Egyesülete, Budapest. 175 p. ISBN 978-963-12-3389-5 145-151.

DESZPOT Gabriella (2013): A filmek jelentősége Kokas Klára életművében. In: Vékony Katalin (szerk. 2013): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

Deszpot Gabriella (2013): The significance of films in Klára Kokas's professional career In: Katalin Vékony (ed.) Accompanying book for the assorted film segments entitled "Klára Kokas: Worlds Discovered in Music": Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 9-14.

DESZPOT Gabriella (2012): Kokas Klára pályaíve. In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 5-22.

DESZPOT Gabriella (2012): A Kokas-pedagógia kódexe In: Deszpot Gabriella (szerk.): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 46-68.

 

Konferenciaközlemény kötetben:

DESZPOT Gabriella (2013): Van-e beváltható recept a tanulási motivációra? A művészet lehetőségei az önmotiválás képességének megszerzésében. In: Czékus Géza (szerk.): Motiváció–Figyelem–Fegyelem. Motivacija–Odrzavanje Paznje Ucenika. Motivation–Attention–Discipline. VII. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szabadka, Szerbia. 2013. október 4–5.; 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, October 4-5, 2013. Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Szabadka. 12-33.; online változat

 

Könyv, szakkönyv:

Deszpot Gabriella (2012): Kokas Klára és alapítványának bemutatása. Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest, 100

 

Konferencia absztrakt:

DESZPOT Gabriella (online megjelenés alatt): Kreativitási szintek, alkotói helyzetek és formái a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest.

Farnadi Tamara–Buda Sára–Deszpot Gabriella (online megjelenés alatt): A tanári kreativitás szerepe a Kokas-pedagógián alapuló dinamikus énekzene-tanulás módszereiben – a kreatív daltanítás. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2. Művészetpedagógiai Konferencia, 2018. május 24-26. ELTE BTK, Budapest.

Gabriella DESZPOT (2013): Is there a good "recipe" for keeping one motivated for learning? The potential of art to acquire the ability of self-motivation. In: Czékus Géza (ed.): Motivation–Attention–Discipline. Final Program and Abstracts. 7th International Scientific Conference, Subotica, Serbia, October 4-5, 2013. University of Novi Sad Hungarian Language Teacher Training Faculty. Subotica.46.

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. In: IKS 2013. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges', 29 July-2 August, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the Intenational Kodály Society. 24.

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the Complex Personality Shaping Effects of the Kokas Pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. August 28-31. 2011. Novotel, Budapest Cogress Center és "2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES", Final Programme/Abstract Book. 41.

 

Értekezés (PhD):

Deszpot Gabriella (2005): A komplex művészeti nevelés alternatív módszerei a halmozottan hátrányos helyzetű cigány gyermekek fejlesztésében. Doktori értekezés. Kézirat. 377 (1. kötet: 245; Függelék kötet: 132) (Lásd: Kokas Klára zenei alapú komplex művészeti programja 1. kötet: 57-61. és 2. kötet: 15-17.)

 

Alkotás:

2013. KOKAS Klára – VÉKONY Katalin – RIEGER Attila – MIHOLA Péter – KUSZKÓ Anett – DESZPOT Gabriella (szerk.): Zenében talált világ. Kokas Klára filmjeiből készült válogatás a szerző magyarázó szövegével./Worlds Discovered in Music. Selection from the films of Klara Kokas with her own commentary. Tematikus filmgyűjtemény sorozat (4 DVD és kísérőkönyve); I. DVD: Szabad mozdulatok / Free-form movements. 1-33. filmjelenet., II. DVD: Együtt egymásért / Together, for one another. 34 – 84. filmjelenet, III. DVD: Megtalált világ / Worlds discovered. 85 – 108. filmjelenet, IV. DVD: Színes erdő / A colorful forest. 109 – 120. filmjelenet, V: Vékony Katalin (2013, szerk.): Kísérőkönyv Kokas Klára Zenében talált világ című filmválogatásához / Accompanying book for the assorted film segments entitled "Klára Kokas: Worlds Discovered in Music" Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány, Budapest. 6 óra 10 perc.

 

Repozitóriumban megjelent:

Deszpot Gabriella (2011): Művészetterápiás kongresszuson voltunk 1. Tapasztalatok a Kokas-pedagógia komplex személyiségformáló hatásairól. (Experiences about the complex personality shaping effects of the Kokas pedagogy) 12 URL.: Teljes dokumentum

 

Ismertetés, interjú:

SZENDREI Edit (szerkesztő-riporter) DESZPOT Gabriella (riportalany) (2017): Kossuth Rádió, Vendég a háznál… gyerekekről felnőtteknek című műsora, 2017. 12.14.

SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), DESZPOT Gabriella (riportalany) (2013): Parnasszus -Deszpot Gabriella. Lánchíd Rádió Parnasszus sorozata. 2013.10.13. URL.: Teljes dokumentum 48 perc

SOÓS Andrea (szerkesztő riporter), DESZPOT Gabriella (riportalany) (2013): Beszélgetés a Zenében talált világ c. DVD albumról. Lánchíd Rádió hétvégi kulturális magazinja: Tarsoly. 2013.július 6. URL.: Teljes dokumentum 17 perc

DESZPOT Gabriella (2012): Röviden a Kokas Klára Szakmai Kollégiumról. Teljes dokumentum

DESZPOT Gabriella (2012): A Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány bemutatása / An overview of the Klára Kokas Agape Joy of Music, Joy of Life Foundation. URL.: Teljes dokumentum

 

Konferenciaszereplés:

DESZPOT Gabriella (2018): Kreativitási szintek, alkotói helyzetek és formái a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. ELTE 2. Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest, 2018. május 25. Multimédia prezentáció: 28 dia/7 filmösszeállítás

Farnadi Tamara–Buda Sára–Deszpot Gabriella (2018): A tanári kreativitás szerepe a Kokas-pedagógián alapuló dinamikus énekzene-tanulás módszereiben – a kreatív daltanítás. A világ új képe a művészetben és a tudományban: fókuszban a zenei nevelés és a kreativitásfejlesztés. 2 ELTE 2. Művészetpedagógiai Konferencia, Budapest, 2018. május 25. Multimédia prezentáció: 18 dia /8 filmösszeállítás

Eva VASS (presenting) & Gabriella DESZPOT(2017): Embodied Dialogues and Creative Intersubjectivities. Session R: 16. Single paper: Social Interaction in Learning and Instruction. 2017.09.02. EARLI 2017. "Education in the crossroads of economy and politics – Role of research in the advancement of public good". 17th Biennial EARLI Conference, University of Tampere, Finland: August 29th - September 2nd 2017.

Eva VASS (presenting) & Gabriella DESZPOT (2017): Embodied Dialogues and Creative Intersubjectivities in the Kokas Pedagogy. Symposium Paper. Exploring Pedagogies of Dialogic Space. EERA Network: 27. Didactics - Learning and Teaching. Alternative EERA Network: 13. Philosophy of Education. 2017.08.22. Conference: ECER Copenhagen 2017. 08. 21-25.

DESZPOT Gabriella (2017): Kutatás közben. Az aktív zenetanulási modellek fejlesztéséről és hatásvizsgálatukról. A szakmódszertani leírás kihívásai az új zenepedagógiai programok esetében. A világ új képe a művészetben és a tudományban c. konferencia. ELTE TTK, Budapest, 2017. 06. 23. Multimédia prezentáció: 29 dia és 2 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2017): Az élményalapú zenepedagógus-képzés munkamódszerei és fejlesztésének lehetőségei. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Multimédia prezentáció: 59 dia /9 animált és 2 filmösszeállítás

GERÉNÉ KRISTÓF Katalin–DESZPOT Gabriella (2017): Mit tanulhat egy mai zenepedagógus 30-40 évvel ezelőtti órajegyzetekből? Forráselemzés, szövegpreparálás a Kokas-hagyatékban. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Pptx prezentáció: 41 dia

VASS Éva–DESZPOT Gabriella (2017): A teljes figyelem és a flow-élmény a gyermekeknél a Kokas-pedagógiában. Zenepedagógiai konferencia a felsőfokú tanárképzés 50 éves évfordulója alkalmából. Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar, Debrecen 2017. ápr. 7. Multimédia prezentáció: 27 dia/6 animált; 6 filmrészlet

Vass, E. – Deszpot, G. (2016): Creative connection building through embodied musical dialogues. Data session. Reflective minds and communities. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conference. [European Association for Research on Learning and Instruction] 28-29 August 2016. Tartu, Estonia

Vass, E. – Deszpot, G. (2016). Experience-Centred Pedagogies in Music Teacher Education – Capturing pedagogical metamorphosis in students’ self-reflective essays. Reflective minds and communities. EARLI SIG 10, 21 and 25 joint conference. [European Association for Research on Learning and Instruction] 28-29 August 2016. Tartu, Estonia.

Vass, Eva – Deszpot, Gabriella (2016): Introducing Experience-Centred Pedagogies in Music Teacher Education – Overcoming Educational Barriers through Creative Connectivity. The European Conference on Educational Research. 22-26 August 2016, Dublin, Ireland. Alternative pedagogies in music education. Paper Session NM-F308 1503

Vass, E. – Deszpot, G. (2015). Opportunities for creative transformations in the Kokas pedagogy. CFMAE-MERYC 2015 (The Changing Face of Music and Art Education European Network – Music Educators and Researchers of Young Children). Playful Sounds – Personhood. 5-9 May 2015. Tallinn, Estonia.

DESZPOT Gabriella (2015) Táncmozgás és szövegimprovizáció népdalokra Kokas Klára zenepedagógiájában. Táncvásár. „Ha te húzod én meg járom!” – Néptáncoktatás és zenei nevelés című szakmai konferencia. Hagyományok Háza, Budapest. 2015. szeptember 19. Multimédia prezentáció: 47 dia és 14 filmrészlet

Eva Klara Vass – Gabriella Deszpot (2015): Collective metamorphosis - Opportunities for creative attunement in the Kokas pedagogy of music appreciation. IV. CFMAE/ VII. MERYC konferencia. Tallinn Egyetem Zenei Tanszéke és Neveléstudományi Intézete szervezésében. 2015. május 5- 9. Észtország. Tallinn. Multimédia prezentáció

DESZPOT Gabriella (2014) A képzeletjátékból történet születik. Kokas Klára komplex művészeti módszerének alkalmazása az óvodai nevelésben „Országos Óvopedagógiai Konferencia" Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Óvodapedagógusok Országos Társulása; Galánta, 2014. november 6-7. Interaktív előadás és multimédia prezentáció: 114 dia és 15 filmrészlet

Deszpot Gabriella (2014): A művészeti aktivitás, az alkotó foglalkoztatás jelentősége a felnőtt korú értelmi sérült személyek életében. Terézvárosi ÉNO VI. fővárosi szintű szakmai konferenciája Szemléletformálás és network-építés a művészetpedagógia eszközeivel; Budapest, 2014. október 28. Multimédia prezentáció: 96 animált dia és 4 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Kokas Klára: Zenében talált világ. DVD album bemutató. „Az óvodáskorúak tanítása" c. konferencia és zongorafesztivál. Kadosa Pál műveiből születésének 110. évfordulóján. Budapest. 2013. október 19-20. ZETA, Budapest Plenáris előadás. Multimédia prezentáció: 46 animált dia és 7 filmrészlet

DESZPOT Gabriella (2013): Music within Children. Get-together with Klára Kokas through her unpublished films. 21st International Kodály Symposium 'Music and music education in the 21st century – global challenges' , 31. July, 2013, Kecskemét, Hungary. Organised by the Kodály Institute of Liszt Academy under the auspices of the Intenational Kodály Society.   Multimédia prezentáció: 41 animált dia 82 képpel és 8 filmrészlettel

DESZPOT Gabriella (2011): Experiences about the complex personality shaping effects of the Kokas pedagogy. II. Művészetterápiás Világkongresszus. ‘2nd WORLD CONGRESS OF ARTS THERAPIES' Előadás azonos című prezentációval: Zeneterápia szekció, Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület, Budapest. (32 dia és filmrészletek)

Deszpot Gabriella (2005): Komplex művészeti modellek hasznosítása a kortárs művészeti nevelésben. VIII. Apáczai Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia, Testvérmúzsák szekció, Győr.

 

Képzésfejlesztési dokumentumok:

Deszpot Gabriella (2014): Kokas-pedagógia pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak részletes képzési programja. Kimeneti követelmények és tantárgyi programok. Kézirat a LFZE számára, Budapest. 29

Deszpot Gabriella (2012): Zenepedagógus-képzés szakvizsga Kokas-pedagógia specializációjának képzési programja. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 15

Deszpot Gabriella (2011): A Kokas-pedagógia és a zenei alapú komplex művészeti nevelés. Kézirat. KMOP 4.2.1/A_1-2008-0002. projekt, Liszt Ferenc Zeneakadémia. Budapest. 74

Deszpot Gabriella– Lájer Józsefné (2010, szerk.): Kokas pedagógia – 1. szakmai nap. 2010. május 19.„Hogyan tovább…?" Szekció-beszámolók és levelek. Kézirat. Budapest. 46

 

A teljes publikációs lista 1982-től elérhető az MTMT oldalán.

 

Előadás szakmai napon, házi konferencián:

Deszpot Gabriella (2018): A Kokas-módszer alkalmazása a segítő szakmákban, a gyógypedagógiai ellátásban Előadás a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi tagintézménye gyógypedagógusai, pszichológusai számára. Budapest, Ppt prezentáció. 64 dia; 14 filmklip. 2018. 02. 19.

FEJES Tímea - UDVARNOKY Zsófia - DESZPOT Gabriella (2017): azért jó, mert a tied, magad találtad ki..." a Kokas-pedagógia fejlesztő hatása a logopédiai terápiákban. Ppt prezentáció. Démoszthenész Egyesület. Tavaszi konferencia. Kitekintés a logopédián túlra – kiegészítő terápiák. 2017. május 27. Aranytíz kultúrház, 1051 Budapest, Arany János utca 10., 15 dia

Deszpot Gabriella (2016): Kokas Klára zenepedagógiáján innen, és túl. Vas utcai délutánok. 2016/17 I. félév ETK-Eduvital előadások. 2016. nov. 11. Multimédiás pptx: 52 dia/6 animált és 9 filmrészlet.

Deszpot Gabriella (2016): Kokas Klára mint „abszolút pedagógus”? A Magyar Pedagógiai Társaság rendezvénye. Kecskemét, Pallasz Athéné Egyetem. 2016. november 8. Multimédiás pptx: 58 dia és 10 filmrészlet.

Deszpot Gabriella (2016): Introduction to the Kokas Pedagogy. ERASMUS+ first intensive week program Budapest, Hungary, October 17-21, 2016, Budapest, Kodály Múzeum. 2016. 10.20. Multimédiás pptx: 28 dia/8 animált, 14 filmrészlet.

 

Szakértői tevékenység:

2011-2018: Általános szakértői tevékenység a Kokas Klára Alapítványnál

2001-2018: Tanári képesítő vizsgán elnöki teendők ellátása, PhD opponencia készítése, lektorálás, képzéstervezés stb.

2008-2017: Szakértői tevékenység a Tempus Közalapítványnál.

2004-2006: Szakmai vizsgaelnökként szerepel az Országos szakmai vizsgáztatói és az Országos szakképzési szakértői névjegyzéken. (Humán-művészeti szakmacsoport) (OM)

2000-2004: Tagja az OKÉV Érettségi vizsga Előkészítő Bizottságának.

2004-ben szerkesztő szakértőként dolgozott a Pt-MIK „Felsőoktatási projekt"-jében.

1999-2004: Közoktatási szakértő. Az Országos Névjegyzéken a következő szakiránnyal szerepelt: vizuális kultúra, mozgóképkultúra, médiaismeret, környezeti nevelés, hon-és népismeret, kommunikációs kultúra.

2001-2003: Szaktanácsadó az egri Heves Megyei Pedagógiai Intézetben. Tagja a Tanárképzők Szövetsége Módszertani Szakosztályának.

1999-2000: A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány pályázatbíráló szakértője volt és ezen kívül több tankönyvet, illetve tantervet bírált.

1998-ban részt vett a „Minta-ökoiskola" cím odaítélésében. Szakvéleményt adott az újjászervezett Természettudományi Múzeum kiállításának tervezetére.

 

Szakmai, közéleti tevékenység:

2016-tól a Kokas Klára Zenepedagógiai Kutatóműhely alapítója és vezetője

2011-2018 a Kokas Klára Szakmai Kollégium alapítója és elnöke.

2011-2015 a Kokas-képzésfejlesztő Műhely alapítója, vezetője, a pedagógus továbbképzések szaktanácsadója.

2010-től a Kokas Klára Agape Zene-Életöröm Alapítvány kuratóriumi tagja.

2009-2013 vezetője a Speciális gyermekrajz kutató csoportnak (ELTE-BGGYK)

2002-2008: Tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének.

2002-2010: Tagja a Felsőoktatási Vizuális Nevelési Kollégiumnak.

1995-2001: Tagja a Magyar Környezeti Nevelési Egyesületnek, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Zeneterápiás Egyesületnek; a „HÍD" Dunántúli Vizuális Műhely-Kanizsai Egyesületnek

1990: A Környezet a Gyermekekért Alapítvány alapítója

 

Díjak, kitüntetések:

1988: Miniszteri Dicsérő Oklevél

1994: Trefort Ágoston díj a Pro Renovanda Hungariae Alapítványtól a környezetvédelmi nevelés területén kifejtett sikeres tevékenységért és elméleti alapvetésért;

1999: „Más-kép" tankönyvszerzői-díj az Újra Látni. Vizuális kultúra a 7. évfolyam számára tankönyv és ennek tanári kézikönyve megírása alapján (Kiíró: a Soros Alapítvány, az Európai Magyarországért Alapítvány, a Másképp Alapítvány és az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottság közösen) kiadói díj megosztva és szerzői díj külön.

 

Elérhetőség

deszpot.gabriella[kukac]academy.liszt.hu