A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak
Dienes Gábor

Dienes Gábor

Fúvós Tanszék

Oboa főtárgy