Dobszay Ágnes

Dobszay Ágnes

Egyházzene Tanszék

Egyházzene-irodalom, Népének, Transzponálás és partitúrajáték

 
Született: 1961, Budapest
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás:
DLA, tanszékvezető egyetemi tanár
 
Oktatott tárgyak:
egyházzenetörténet, népzene, transzponálás-partitúraolvasás, szakmódszertan, szakdidaktika, népének, recitáció, magyar zenetörténet
 
Tanulmányok:
1985: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Zenetudományi szak
2003: Egyházzenei DLA Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
Disszertáció címe: Magyarországi zeneszerzők offertóriumai a 18. század másodi, és a 19. század első felében
 
Tanulmányutak:
1985-86: Salzburgi egyetem zenetudományi szak (1 félév)
1986: Bécs (könyvtári kutatások)
2001 : Oxford és London (angol katedrális-kórusok)
Oktatói tevékenység:
1986 szeptemberétől 2010 júniusáig: ELTE TFK, majd ELTE BTK - Zenei Tanszék: zenetörténet, magyar zenetörténet, 20. századi zenetörténet, népzene, partitúraolvasás
1993- 2005: Budapesti Énekes Iskola: ének-és hangképzéstanár, liturgikus gyakorlat-vezető
2005 szeptemberétől: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Egyházzene Tanszék
2010 szeptember -2013 január: Tóth Aladár Zeneiskola : zeneirodalom tanár
 
Főbb publikációk:
 
Kötetben, vagy önállóan megjelent tanulmányok:
 
Joseph Haydn: Évszakok – elemzés. In: Szemelvények a zenehallgatáshoz. [Tanári kézikönyv a gimnáziumi ének-zene tanításához.] Tankönyvkiadó, 1990.
 
„Magyarország zenetörténete" c. fejezet. In: Hungary. Essential Facts, Figures and Pictures. MTI, 1997. (német ford.: Ungarn — Tatsachen, Zahlen, Bilder, 1999.),
 
"Andor Ilona"; "Dobszay László"; "Sándor Judit". In Gádor Ágnes – Szirányi Gábor (szerk.): Nagy tanárok, híres tanítványok. 125 éves a Zeneakadémia. Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem, 2000.
 
„Magyarország zenetörténete" c. tanulmány a Külügyminisztérium Sajtóosztálya által szerkesztett Tények Magyarországról c. – elsõsorban külföldi diplomáciai testületek számára készített – sorozatában. 2001.
 
"A magyar zene története" c. fejezet, ill. kottás antológia - In: Magyar örökség (szerk. Fromann Richárd) Mérővessző, 2002.
 
"Georg Lickl pécsi offertóriumai" In: Socia exsultatione (A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai) MTA- LFZE EI, Budapest, 2003.
 
Magyarországi zeneszerzők offertóriumai a 18. század második, és a 19. század első felében. (DLA doktori értekezés) 2003.
 
Magyar zenetörténet – digitális tankönyv (társszerző), www.magyarzenetortenet.hu, 2004.
 
"A szövegkifejezés eszközei Gregor Joseph Werner egyházi műveiben". In: "Inter sollicitudines" (Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján MTA TKI – LFZE EI – MET, Budapest, 2006.
 
"Magyar zene, magyar muzsikusok" c. fejezet az Officina Kiadó Magyarországot bemutató, angol nyelven megjelenő reprezentatív albumában. 2006.
 
Szerkesztés, közreadás:
"Inter sollicitudines" (Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján (szerk. Dobszay Ágnes) MTA TKI – LFZE EI – MET, Budapest, 2006.
 
Gregor Joseph Werner: Polifon himnuszok - (közreadó: Dobszay Ágnes) Egyházzenei Füzetek III/16., MTA- LFZE EI- MET, Budapest, 2005.
 
Hanglemez-és CD kísérő tanulmányok:
Zenei ritkaságok Magyarországról 1740–1840. Tanulmány az Erdõdy Kamarazenekar CD-ROMjához. (Werner, Kunath, Patzelt, Istvánffy, A. Zimmermann, Deppisch, Fr. A.Novotny, Bengráf, Druschetzky, Albrechtsberger, M. Haydn, Hummel, Lickl magyarországi működéséről, és minden szerzőtől egy-két kompozíció elemzése.) 1999.
Mozart: Divertimentók (1986, 1987)
Mendelssohn: Hebridák - nyitány; Skót szimfónia (1987)
Laudate pueri (a 112. zsoltár megzenésítései) - Vivaldi, Buxtehude, Händel (1988)
Michael Haydn: Szent Ferenc - mise, Requiem, szimfónia (1989)
Gregor Joseph Werner: Debora – oratórium (1992)
Gregor Joseph Werner: Vesperások, Litánia (1996) Hungaroton
J. Chr. Bach: Vauxhall-dalok (1998) Hungaroton
Vincent Masek és Georg Druschetzky csembalóra és fúvósegyüttesre írt művei. (2000) Hungaroton
Gregor Joseph Werner egyházi művei: Misék, Te Deum. (2004) Hungaroton
 
Rádió:
A Magyar Rádió „A hét zenemûve" c. sorozatában (szerk. Kroó György):
Schumann: Kinderszenen c. zongoraciklusáról (1991)
Tagságok:
OTDT Művészeti és Művészettudományi Szekció (elnökhelyettes), Zenei Tagozat (elnök)
 
Magyar Egyházzenei Társaság (tag)
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság (tag)
 
Díjak, kitüntetések:
1984: Szabolcsi Bence tudományos ifjúsági díj
2000: Tanárképzésért Emlékérem
 
Elérhetőség:
dobszagi[kukac]t-online.hu