Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György
Dobszay Ágnes

Dobszay Ágnes

Egyházzene Tanszék

Egyházzenei tárgyak, Transzponálás és partitúrajáték

 
Született: 1961, Budapest
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás:
DLA, tanszékvezető egyetemi tanár
 
Oktatott tárgyak:
egyházzenetörténet, népzene, transzponálás-partitúraolvasás, szakmódszertan, szakdidaktika, népének, recitáció, magyar zenetörténet
 
Tanulmányok:
1985: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Zenetudományi szak
2003: Egyházzenei DLA Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem.
Disszertáció címe: Magyarországi zeneszerzők offertóriumai a 18. század másodi, és a 19. század első felében
 
Tanulmányutak:
1985-86: Salzburgi egyetem zenetudományi szak (1 félév)
1986: Bécs (könyvtári kutatások)
2001 : Oxford és London (angol katedrális-kórusok)
Oktatói tevékenység:
1986 szeptemberétől 2010 júniusáig: ELTE TFK, majd ELTE BTK - Zenei Tanszék: zenetörténet, magyar zenetörténet, 20. századi zenetörténet, népzene, partitúraolvasás
1993- 2005: Budapesti Énekes Iskola: ének-és hangképzéstanár, liturgikus gyakorlat-vezető
2005 szeptemberétől: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Egyházzene Tanszék
2010 szeptember -2013 január: Tóth Aladár Zeneiskola : zeneirodalom tanár
 
Főbb publikációk:
 
Kötetben, vagy önállóan megjelent tanulmányok:
 
Joseph Haydn: Évszakok – elemzés. In: Szemelvények a zenehallgatáshoz. [Tanári kézikönyv a gimnáziumi ének-zene tanításához.] Tankönyvkiadó, 1990.
 
„Magyarország zenetörténete" c. fejezet. In: Hungary. Essential Facts, Figures and Pictures. MTI, 1997. (német ford.: Ungarn — Tatsachen, Zahlen, Bilder, 1999.),
 
"Andor Ilona"; "Dobszay László"; "Sándor Judit". In Gádor Ágnes – Szirányi Gábor (szerk.): Nagy tanárok, híres tanítványok. 125 éves a Zeneakadémia. Budapest, Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem, 2000.
 
„Magyarország zenetörténete" c. tanulmány a Külügyminisztérium Sajtóosztálya által szerkesztett Tények Magyarországról c. – elsõsorban külföldi diplomáciai testületek számára készített – sorozatában. 2001.
 
"A magyar zene története" c. fejezet, ill. kottás antológia - In: Magyar örökség (szerk. Fromann Richárd) Mérővessző, 2002.
 
"Georg Lickl pécsi offertóriumai" In: Socia exsultatione (A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai) MTA- LFZE EI, Budapest, 2003.
 
Magyarországi zeneszerzők offertóriumai a 18. század második, és a 19. század első felében. (DLA doktori értekezés) 2003.
 
Magyar zenetörténet – digitális tankönyv (társszerző), www.magyarzenetortenet.hu, 2004.
 
"A szövegkifejezés eszközei Gregor Joseph Werner egyházi műveiben". In: "Inter sollicitudines" (Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján MTA TKI – LFZE EI – MET, Budapest, 2006.
 
"Magyar zene, magyar muzsikusok" c. fejezet az Officina Kiadó Magyarországot bemutató, angol nyelven megjelenő reprezentatív albumában. 2006.
 
Szerkesztés, közreadás:
"Inter sollicitudines" (Tudományos ülésszak X. Pius pápa egyházzenei motu propriójának 100 éves évfordulóján (szerk. Dobszay Ágnes) MTA TKI – LFZE EI – MET, Budapest, 2006.
 
Gregor Joseph Werner: Polifon himnuszok - (közreadó: Dobszay Ágnes) Egyházzenei Füzetek III/16., MTA- LFZE EI- MET, Budapest, 2005.
 
Hanglemez-és CD kísérő tanulmányok:
Zenei ritkaságok Magyarországról 1740–1840. Tanulmány az Erdõdy Kamarazenekar CD-ROMjához. (Werner, Kunath, Patzelt, Istvánffy, A. Zimmermann, Deppisch, Fr. A.Novotny, Bengráf, Druschetzky, Albrechtsberger, M. Haydn, Hummel, Lickl magyarországi működéséről, és minden szerzőtől egy-két kompozíció elemzése.) 1999.
Mozart: Divertimentók (1986, 1987)
Mendelssohn: Hebridák - nyitány; Skót szimfónia (1987)
Laudate pueri (a 112. zsoltár megzenésítései) - Vivaldi, Buxtehude, Händel (1988)
Michael Haydn: Szent Ferenc - mise, Requiem, szimfónia (1989)
Gregor Joseph Werner: Debora – oratórium (1992)
Gregor Joseph Werner: Vesperások, Litánia (1996) Hungaroton
J. Chr. Bach: Vauxhall-dalok (1998) Hungaroton
Vincent Masek és Georg Druschetzky csembalóra és fúvósegyüttesre írt művei. (2000) Hungaroton
Gregor Joseph Werner egyházi művei: Misék, Te Deum. (2004) Hungaroton
 
Rádió:
A Magyar Rádió „A hét zenemûve" c. sorozatában (szerk. Kroó György):
Schumann: Kinderszenen c. zongoraciklusáról (1991)
Tagságok:
OTDT Művészeti és Művészettudományi Szekció (elnökhelyettes), Zenei Tagozat (elnök)
 
Magyar Egyházzenei Társaság (tag)
Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság (tag)
 
Díjak, kitüntetések:
1984: Szabolcsi Bence tudományos ifjúsági díj
2000: Tanárképzésért Emlékérem
 
Elérhetőség:
dobszagi[kukac]t-online.hu