Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Dr. Bozó Péter

Doktori Iskola, Zenetudományi Tanszék

Általános zenetörténet, Zenetörténeti kutatás főtárgy, Zenetudományi szeminárium

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: egyetemi adjunktus