A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Enyedi Ágnes

Népzene Tanszék

Népi ének főtárgy