A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Giem, Nathan

Vonós Tanszék

Hegedű főtárgy

Egyetemi beosztás: művésztanár