A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Gilányi Gabriella

Zenetudományi Tanszék

Műelemzés, Műértelmezés, Zenetörténeti kutatás főtárgy