Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Gilányi Gabriella

Zenetudományi Tanszék

Zenetörténeti kutatás, Műelemzés, műértelmezés