Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Gyökér Gabriella

Ének Tanszék

Zongorakísérő

 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: művésztanár