A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dolgokról álmodjanak, sőt törekedjenek is nagy dolgokra – szerényen, képességeikhez mérten.

Liszt Augusz Antalnak
Hafenscher Károly

Hafenscher Károly

Egyházzene Tanszék

Protestáns liturgia, Liturgikus olvasmányok

 
Született: 1957, Budapest
 
Tanulmányok:
1975-1980: Evangélikus Teológiai Akadémia, Budapest
Egyházzenei Főiskola Herford (Németország)
LFZF-Közművelődési Intézet Karvezetés szak (4 éves)
1998-2002: Lipcsei Egyetem Teológiai Fakultás – DLA hallgató
2002-2007: Lipcsei Egyetem Teológiai Fakultás - kutató Wolfgang Ratzmann professzornál
 
Oktatói tevékenység:
1976-1998: oktatóként, ill. tanfolyamvezető a Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézetében.
1996-tól óraadó az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
1997-től óraadó a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszékén
 
Fő kutatási terület:
liturgika, elméleti liturgika, liturgia-ekkleziológia, liturgia-homiletika, liturgia-egyházzene.
 
Főbb publikációk:
Könyvfejezet, tanulmány:
1999:„Keresztény istentisztelet" tankönyv – kiadó: Magyar Egyházzenei Társaság – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
 
Folyóiratcikk:
Rendszeresen publikál a következő újságokban és folyóiratokban: Evangélikus Élet, Magyar Egyházzene, Lelkipásztor, Credo, tanulmányai jelentek meg egyházi, liturgikai szakkönyvekben, az egyházi néprajz c. sorozatban.
Miért éppen liturgika? In: Tóth Károly (Szerk.), Az előítéleteket legyőző hit: Dr. Hafenscher Károly 70. születésnapjára, Ökumenikus Tanulmányi Központ, Budapest, 1996.
Áldás, In: Hafenscher Károly (Szerk.), Az Ige szolgálatában: hálaadás egy nagy ívű pálya jubileumán / Magánkiadás, Budapest, 1996.
A magyar evangélikus liturgika története, Magyar Egyházzene, 1999/2000, 4. 433.
Felkészítés az istentiszteletre – ahol a valláspedagógia és a liturgika találkozik – in: Szabó Lajos, A lelkigondozás órája – Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 2000,  51–68.
Quo vadis Hungaria Lutherana – in sacra liturgia, Magyar Egyházzene XI (2003/2004) 4, 431.
Zsoltárok az evangélikus istentiszteleten, Magyar Egyházzene IX (2001/2002) 2, 255.
A keresztény istentisztelet liturgiája, In: Szabó Lajos (Szerk.) Ablaknyitás, Luther Kiadó, Budapest, 2004.
Mégis, kinek a háza? In: Krähling János, Vukoszávlyev Zorán (Szerk.), Új evangélikus templomok, Luther Kiadó, Budapest, 2008, 11–20.
Evangélikus liturgia?!, Liturgia és lutheranizmus, In: Xeravits Géza (Szerk.), A liturgiáról ökumenikus megközelítésben, L'Harmattan, Budapest, 2007,  55–64.
Liturgia-e a konfirmáció – az áldás pillanata és folyamata In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.
A magyar evangélikus istentisztelet története –Művelődéstörténeti Lexikonhoz írt szócikk
Mennybemenetel – Pünkösd: több pillér, egy ív  In: Vallási Néprajz, Budapest, 2006.
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, 2007., in: Verbényi István (Szerk.) Psallite sapienter, A 80 éves Béres György köszöntése, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 223–230.
Barkácsolunk, újítunk, reformálunk? Az evangélikus liturgikus megújulás nagy kísérlete, Praeconia, I (2006), 56–63.
Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv, Lelkipásztor 81 (2006) 2, 55–57.
Bevezetés az életbe, Lelkipásztor 75, (2000) 3, 109.
Virágvasárnapi istentiszteleti rend – próbakiadás, Lelkipásztor melléklet, 2000.
Már mindent tudunk? Vagy érdemes újra- és továbbgondolni? Lelkipásztor 75, (2000) 5, 188–189
Válasz az istentiszteleti próbafüzettel kapcsolatos levélre, Lelkipásztor, 79, (2004) 2, 68–72.
Az Egyházi munka súlypontjai és távlatai a következő években, Lelkipásztor, 73, (1998) 11, 431–432.
Protestánsok egyház nélkül?, Lelkipásztor, 72, (1997) 1, 30–31.
Az Evangélikus Élet Liturgikus Sarok rovatvezetőjeként közel 200 saját cikk, ezek a liturgikus megújulás történeti, rendszeres és pasztorációs hátterét voltak hivatva bemutatni, népszerűsíteni.
NÉMET NYELVŰ ELŐADÁSOK:
Liturgie und Diakonie, Kurzvortrag bei der Tagung des Bayerischen Diakoniekonvents, Révfülöp, 2000. június.
Die Herausforderungen in der ungarischen lutherischen Kirche - Die Kirche und ihr Geld, Theologische Tagung des Martin-Luther-Bundes, in Gallneukirchen/Österreich, 2003. október 20–23.
Europäische Union und Evangelische Kirche in Ungarn, Győr, 2002. október.  Osztrák-szlovák-magyar lelkésztalálkozó.
Die evangelisch-lutherische Kirche hat Perspektiven..., Bericht für GAW Zeitschrift, 2001. május 6.
Herausforderungen und Chancen – aus mittel-osteuropäischer Sicht, Neu Ulm / Deutschland 2004. június  7.
Ungarns Lutheraner nach dem Beitritt zur Europäischen Union – Arbeitstagung der Diasporaarbeit in Bayern, Nürnberg / Deutschland, 2004. július 12.
Herausforderungen, Krisen und Chancen kirchlicher Arbeitsfelder, Im Bereich: Medien und Öffentlichkeitsarbeit – Bad Alexandersbad / Deutschland, 2006 május 8.
Impulsreferat,  Wirtschaft(en) im Dienst des Lebens" (Aktuell: „Energie im Dienst des Lebens") Evangelische Kirche AB, 5. Sitzung des Beirates,  Wien 2007. február 23.
Kirche und Diakonie, Közép-európai egyházi találkozó, Pozsony, 2008. június 28.
 
Egyéb tevékenység:
Lelkész
Alapító, karnagy: Mandák Kórus (evangélikus egyház Kántorképzője Központi Kórusa)
 
Díjak, kitüntetések:
Belügyminiszter magyar korona kitüntetése
 
Tagságok:
Magyar Egyházzenei Társaság
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet FB tag
Protestáns Újságírók Szövetsége
 
Elérhetőség:
E-mail: hafo[kukac]lutheran.hu
Tel.: 20 98 96 796