Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Istvánfi Balázs

Népzene Tanszék

Kamarazene/Kamaraének, Népi duda főtárgy, Repertoárismeret, Tanítási módszertan