Juhász Zoltán

Népzene Tanszék

Népi furulya főtárgy

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, BME Villamosmérnöki és Informatikai kar

Születési idő, hely: 1955. 03. 09., Budapest

Tanulmányok:
BME Villamosmérnöki kar, Híradástecnika, 1974–1978

Felvételek:

Fontosabb hanglemezek:
Egyszólam 1990,
Fa szülte ágát – Somogyi és gyimesi magyar népzene 1994,
Seregélytánc – Magyar népzene gyerekeknek 1996,
Megütik a dobot – 1848-49 az énekes és hangszeres népzenében 1998 (A Kalamajka együttessel közösen),
Ég felettünk, ég alattunk – Magyar dudazene 2ooo (Pál István palóc pásztor-zenésszel, valamint Dsupin Pál, Istvánfi Balázs dudásokkal közösen).
Zöld erdőben táncolnak – Dél-dunántúli magyar népzene hosszúfurulyán (Dsupin Pállal, Nyitrai Mariannal, Sáringer Kálmánnal és Husi Gyulával közösen).
Igazak álma – Juhász Réka önálló lemeze. 2014.
A föld hátán, s az ég alatt. Székelyföldi népzene az elmúlt 120 évből. Nyitrai Marianna, Juhász Zoltán, Üsztürü zenekar. 2017.
Himnusz. A magyar nép imái. (Az Óbudai Népzenei Iskola tanárai előadásában). MMA Kiadó. 2021.
Széki versek. Sőregi Anna önálló lemeze. 2022.
Csendesen folyó víz – Magyar népzene Bartók 1914-es nyárádmenti gyűjtése alapján. Kiadás alatt.
Egy tőről. A Tallabille együttes, és az Egyszólam együttes előadásában. 2022. Kiadás alatt.

Publikációk:

Közlemények folyóiratokban, konferenciakiadványokban:
Gy. Szabó, Z. Juhász, J. Paitz, J. Pöltl: Experimental Model of Magnetic Czochralski Growth, J. Crystal Growth, 78, (1986) 558.
Gy. Szabó, Z. Juhász, B. Keszei, L. Gosztonyi, J. Vandlik, G. Battistig, S. Sándor: Growth properties of YBa2Cu3O7 single crystals. Physica C 153-155 (1988) 415-416
Gy. Szabó, Z. Juhász: Influence of Temperature Oscillation on Measured Crystal Weight During Czochralski Growth. J. Cryst. Growth 83 (1987) 599
Z. Juhász, Gy. Szabó: Fluctuations of Melt Temperature and Growth Rate During Growth, J. Crystal Growth, 79, (1986) 303.
Z. Juhász: Variations of the Transfer Function During Czochralski Growth. J. Crystal Growth, 87, (1988) 261.
Z. Juhász: Real-Time Modelling and Adaptive Control of Czochralski Growth, J. Crystal Growth, 97, (1989) 59.
Z. Juhász: Compensation of Capillarity in Czochralski Growth J. Crystal Growth, 74, (1991) 621.
Juhász, Z: Tone restoration of early phonograph recordings by adaptive multichannel system. COMBIO'95 28.-30. aUG. 1995. Kecskemét. KFKI-1995-14/M-H Ed. István Erényi. pp. 1.26-1.31
Juhász Zoltán: Fonográf felvételek szűrése adaptív zajcsökkentő rendszerrel. A számítástechnika orvosi és biológiai alkalmazásai. Szerk. Kozmannn György. A XX. Neumann kollokvium kiadványa. 1996. nov. 14-16. Veszprém. pp 20-22.
Juhász Zoltán: Variáció és rögtönzés egy gyimesi táncdallamban. In: Zenetudományi dolgozatok 1987 Budapest pp. 197-211.
Juhász Z: Információátaás a népzenében. Iskolakultúra 2000. Április. p 93. pp. 93-101.
Juhász, Z. (2000). Contour Analysis of Hungarian Folk Music in a Multidimensional Metric Space. Journal of New Music Research 29 (2000) No 1, (pp 71-83).
Juhász, Z. (2000). A Model of Variation in the Music of a Hungarian Ethnic Group. Journal of New Music Research (2000) No 2, (pp 159-172 ).
Juhász, Z. (2001). Relations Between Structure, Long-term Stability and Short-term Variability of Hungarian Folk Music. In: Stochastic Modelling of Music.  Proceedings of the Fourteenth Meeting of the FWO Research Society on Foundations of Music Research. Ghent University, October 22 2001.
Juhász, Z. (2004). Segmentation of Hungarian Folksongs Using an Entropy-based Learning System  Journal of New Music Research (2004), vol. 33. No. 1, pp 5-15.
Juhász, Z. (2002). The Structure of an Oral Tradition – Mapping of Hungarian Folk Music to a Metric Space.  Journal of New Music Research 31 (2002) No 4, (pp 295-310).
Juhász, Z. (2006): A Systematic Comparison of Different European Folk Music Traditions Using Self-Organizing Maps. Journal of New Music Research,  2006, Vol. 35, No. 2, pp 95-112.
Juhász, Z (2007): Analysis of melody roots in Hungarian folk music using self-organising maps with adaptively weighted dynamic time warping. Applied Artificial Intelligence, 21, Vol 21, No. 1, pp 35-55, 2007
Juhász Z (2007): Népzenei összehasonlító elemzés mesterséges intelligenciákkal.
Fizikai Szemle LVII évfolyam, 2007. június.  pp. 183-186.
Z. Juhász (2008): Automatic Segmentation and Comparative Study in eleven Folk Song Collections using Self Organising Maps and Multidimensional Mapping.
Journal of New Music Research, Vol. 38 No. 1. March 2009, pp 71-85.
Z. Juhász and J. Sipos, (2009): A comparative analysis of Eurasian folksong corpora, using self organising maps, Journal of Interdisciplinary Music Studies. (2009), doi: 10.4407/jims.2009.11.005
Juhász Z (2008): A magyar népzene eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciák segítségével. A magyarság és a Kelet, II. Őstörténeti Konferencia, Magyarok Világszövetsége, Bp. 2008.
Agócs G, Juhász Z, Sipos J (2008): A kaukázusi karacsáj-balkár népzene magyar kapcsolatai. A magyarság és a Kelet, II. Őstörténeti Konferencia, Magyarok Világszövetsége, Bp. 2008.
Juhász, Z. (2009a): Automatic Segmentation and Comparative Study of Motives in 11 Folk song Collections using self organising maps and multidimensional mapping. J. of New music research, 2009, vol. 38, No. 1, pp. 71-85.
Juhász, Z (2009): Motive Identification in 22 Folksong Corpora Using Dynamic Time Warping and Self Organising Maps. Proceedings of the 10th International Society for Music Information Retrieval Conference, October 26–30, 2009, Kobe, Japan pp 171-176.
Juhász, Z (2010): Classification and Comparison of Different Folk Music Traditions Using Self Learning Algrithms. In: (Ed) Hart G. W., Saranghi, R., Proc. of the 13. Annual Bridges Conference, Pécs 2010. pp. 487-490.
Juhász, Z (2010): Identification of musical language groups using artificial intelligences. In: (Ed G. Lugosi and D. Nagy), Special Issues for the 8th Interdisciplinary Symmetry Festival-Congress of ISIS-symmetry. Gmünd, Austria, August 23-28, 2010. pp 116-119.
Juhász, Z (201): Connections between oral musical traditions. Computer aided analysis of 25 folk song corpora arising from different parts of Eurasia. In: (Ed: Magotzata Sternal), Proc. of  Musical Coexsistence. Tradition meets contemporary. Krakow, 2010. pp.63-66.
Juhász, Z (2011): Low dimensional visualisation of folk music systems using the self organising cloud. . Proc. of the 12th Internapional Society for Music Information retrieval Conference (ISMIR 2011).
Juhász Z (2011) Low dimensional visualisation of folk music systems using the self-organising cloud. Proc. of 12th International Society for music information retrieval. 2011. okt. 25-28, Miami, Florida, USA.
Juhász, Z. (2012). A mathematical study of note association paradigms in different folk music cultures. Journal of Mathematics and Music Vol. 6, Issue 3, 2012,pp 169-185.
I. Juhász, Z (2015): A Search for Structural Similarities of Oral Musical Traditions in Eurasia and America Using the Self Organizing Cloud Algorithm. Journal of New Music Research Volume 44, 2015 - Issue 3 196-218
Juhász Z, Fehér T, Németh E, Pamjav H (2016) mtDNA analysis of 174 Eurasian populations using a new iterative rank correlation method. Mol Genet Genomics 291:493–509
Juhász Zoltán: A magyar pásztorok zenei hagyománya. Konferenciakötet a Tanácskozás a pásztorzenéről c. konferencia előadásaiból. Szerk: Juhász Zoltán 2015.
Neparáczki E, Juhász Z, Pamjav H, Fehér T, Csányi B · Zink A, Maixner F, Pálfi Gy, Molnár E, Pap I, Kustár Á, Révész L, Raskó I, Török T (2016): Genetic structure of the early Hungarian conquerors inferred from mtDNA haplotypes and Y‑chromosome haplogroups in a small cemetery. Mol Genet Genomics DOI 10.1007/s00438-016-1267-z
Juhász Z, Dudás E, Pamjav H. A new self-learning computational method for footprints of early human migration processes. Mol Genet Genomics. 2018 Dec;293(6):1579-1594. doi: 10.1007/s00438-018-1469-7. Epub 2018 Jul 4. PMID: 29974304.
Juhász Z, Dudás E, Vágó-Zalán A, Pamjav H. A simultaneous search for footprints of early human migration processes using the genetic and folk music data in Eurasia. Mol Genet Genomics. 2019 Aug;294(4):941-962. doi: 10.1007/s00438-019-01539-x. Epub 2019 Apr 4. PMID: 30949847.
Juhász Zoltán (2020): Zenei őstípusok és a magyar népzene őstörténete. Napút XXII. évfolyam, 8. szám, 2020. október,  pp. 139-151. ISSN: 1419-4082
Zoltán Juhász (2020): A new approach in the research of ethnomusicology with intercontinental prehistoric perspectives. PRAEHISTORIA New Series, Volume 1–2 (11–12) Edited by Árpád Ringer, Archeolingua, Miskolc 2019–2020, pp. 329-340. HU ISSN 1586-7811
Juhász Zoltán (2021): Zenei ősnyelvek Eurázsia népzenei térképén és a magyar népzene. Nevelés népművészettel 2021. 06. 5-6, Göd
Török T, Maár K, Varga I G, Juhász Z (2022): A new linear combination method of haplogroup distribution central vectors to model population admixtures. Molecular Genetics and Genomics, V 297, pp. 889-901.

Könyvfejezetek:
Juhász Zoltán: Egy gyimesi furulyás – Tímár Viktor. 1993. A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerk. Agócs Gergely. A magyar hangszeres zene folklórja. Planétás Kiadó, 2001.
Juhász Zoltán: Magyar furulyások játékának néhány sajátsága. 1983. A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerk. Agócs Gergely. A magyar hangszeres zene folklórja. Planétás Kiadó, 2001
Juhász Zoltán: Magyar pásztorfurulyások és hangszereik. A duda, a furulya és a kanásztülök. Szerk. Agócs Gergely. A magyar hangszeres zene folklórja. Planétás Kiadó, 2001.
Juhász Z: Gyimesi hangszeres dallamok vizsgálata egy matematikai modell alapján. Tűzcsiholó. Írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére. Szerk: Pozsgai Péter. Táton kiadó, Budapest 1999. 319-342
Juhász Z. (2004). Szigetek és nagy szárazföldek a változatok tengerén. A magyar népdaltípusok kapcsolatainak vizsgálata egy sokdimenziós euklideszi térben. In: Az Idő sodrásában. Tanulmányok a 9o éves Vargyas Lajos köszöntésére Budapest 2004.
Juhász Zoltán - Sipos János (2020): A magyar népzene őstörténetének kutatása korreláló zenei és genetikai típusok alapján. Magyar őstörténeti műhelybeszélgetés. In: Neparáczki Endre (szerk.). Magyarságkutató Intézet, Budapest, 2020. pp. 55-78, ISSN 2677-0261
Juhász Z. (2022): Zenei ősnyelvek Eurázsia zenei térképén és a magyar népzene. In: Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga. Magyar népművészeti egyetem és hagyományátadó falvak. Tervezet és tanulmányok. Búzaszem Alapítvány, 2022.

Könyvek:
Juhász Zoltán: Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka. A Magyar Művelődési Intézet kiadványa. 1994.
Juhász Zoltán: Az utolsó dudás. Pál István nógrádi pásztor öröksége. Budapest 1998.
Juhász Zoltán: Furulyaiskola 3. Gyimes. Magyar Művelődési Intézet 1992.
Juhász Zoltán: Furulyaiskola 4. Dél-Dunántúl. Magyar Művelődési Intézet 1994.
Juhász Zoltán: A zene ősnyelve. A magyar népzene rendszerének és eurázsiai kapcsolatainak vizsgálata mesterséges intelligenciákkal és más matematikai módszerekkel. 2006, Fríg kiadó, Budapest 255 oldal. ISBN/ISSN: 963869257X
Czakó G, Juhász Z: Beljebb a magyar észjárásba. CzSimon Bt, 2010.
Juhász Zoltán: Székelyföldi furulyaiskola és példatár. Hagyományok Háza, 2011.
Juhász Zoltán: A népzene kultúrkörei. Magyar kultúra könyvkiadó, Győr, 2016.

Zenekari tagságok:
1986- : Egyszólam Együttes

Oktatói tevékenység, vendégtanári állások, főbb mesterkurzusok:
LFZE Népzene tanszék az alapítás óta
Egyszólam Népzenei tábor 1991–2023 évente

Egyéb tevékenység:
Népzenei gyűjtés (~500 óra)
Számítógépes összehasonlító népzenekutatás  (Lásd a publikációs jegyzéket)

Szervezeti tagságok:
Magyar Művészeti Akadémia, rendes tag

Fontosabb koncertek:
Egyszólam koncertek, közreműködések neves népzenei együttesekkel. Magyarország, Európa, USA, Ecuador, 1987- 2023.

Díjak, kitüntetések:
2011: Szervátiusz díj
2012: Magyar Arany Érdemkereszt
2017: Magyar Örökség díj

Kapcsolat:
juhasz.zoltan[kukac]ek-cer.hu