Dr. Keresztes Nóra

Dr. Keresztes Nóra

Kodály Intézet

Karvezetés, Szolfézs, Zeneelmélet

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: DLA, habilitált egyetemi docens

Születési idő, hely: Pécs, 1973
 

Tanulmányok:
Pécsi Állami Nagy Lajos Gimnázium: angol tagozat (érettségi: 1991), ezzel párhuzamosan: Pécsi Művészeti Szakközépiskola szakmai tagozata: szolfézs-zeneelmélet-karvezetés szak
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: diploma 1996: ének-zene tanár, karvezető, valamint zeneelmélet tanár (szakdolgozati konzulens: Párkai István; főtárgytanár: Jobbágy Valér)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: DLA fokozat 2008 a zeneszerzés program zeneelmélet alprogramján (Komlós Katalin, Jeney Zoltán); témavezető: Erőd Iván, művészeti konzulens: Jobbágy Valér
Habilitáció: 2014 (PTE MK Doktori Iskola; habitusvizsgálók: Jeney Zoltán, Huszár Lajos)

 

Felvételek:

 • Puellae (The Female Chamber Choir of University of Pécs), vez.: Jobbágy Valér, kiadó: BLZ Records Pécs 2000
 • Live Records of Schola Cantorum Sopianensis, vez.: Jobbágy Valér, Keresztes Nóra, kiadó: Schola Cantorum Sopianensis Egyesület, Pécs 2010
 • In memoriam Glatt Ignác. Válogatás a Pécsi Székesegyházi Énekiskola alapító karnagyának repertoárjából (1888-1917) A pécsi székesegyház Palestrina kórusa, vez.: Jobbágy Valér, kiadó: Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Pécs 2011
 • Musica Sacra Hungarica. Válogatás kortárs magyar motettákból Schola Cantorum Sopianensis, vez.: Jobbágy Valér, kiadó: Schola Cantorum Sopianensis Egyesület, Pécs 2012
 • In memoriam Lajos Gyula. Válogatás a Pécsi Székesegyházi Énekiskola második igazgató karnagyának repertoárjából (1917-1938) A pécsi székesegyház Palestrina kórusa, vez.: Jobbágy Valér, kiadó: Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Pécs 2012
 • In memoriam Mayer Ferenc Válogatás a Pécsi Székesegyházi Énekiskola harmadik igazgató karnagyának repertoárjából (1938 – 1953/62) A pécsi székesegyház Palestrina kórusa és a Schola Cantorum Sopianensis, vez.: Jobbágy Valér, orgonán közreműködik: Gesztesi-Tóth László, kiadó: Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Pécs 2013
 • In memoriam dr. Hergenrőder Miklós Válogatás a Pécsi Székesegyházi Énekiskola negyedik igazgató karnagyának repertoárjából (1962– 1988) A pécsi székesegyház Palestrina kórusa és a Schola Cantorum Sopianensis, vez.: Jobbágy Valér, orgonán közreműködik: Kovács Szilárd, kiadó: Glatt Ignác Hagyományőrző Közhasznú Egyesület, Pécs 2016

 

Publikációk:

 • Győrffy István – Beischer-Matyó Tamás – Keresztes Nóra: Klasszikus összhangzattan – tankönyv (társszerzőként), kiadó: Rózsavölgyi és társa Budapest 2009
 • Reneszánsz-barokk-bécsi klasszikus összhangzattani diktandók (Oktatási segédanyag PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet) DVD-ROM, kiadó: dr. Jobbágy Valér Pécs 2010
 • Karon belül használatos jegyzetek/példatárak a Modális zeneelmélet, a Formatan és analízis, a Barokk-bécsi klasszikus zeneelmélet, a Romantikus zeneelmélet és a 20. századi zeneelmélet c. kurzusokhoz (2000-2013 folyamatosan frissítve)
 • ’A Haydn: Mehrstimmige Gesänge formai vonatkozásai (A szonátaforma megjelenése Haydn többszólamú énekeiben)’ – Parlando 2010/6 internetes kiadás (letölthető itt és itt)
 • ’Chopin kevéssé ismert oldala: a dalok’ – Agócsy Szimpózium 2010 konferencia-kiadvány, szerk: Keresztes Nóra, kiadó: PTE Művészeti Kar, Pécs 2010, 51-81.
 • ’Süketnéma zenészek-zenetanárok képzése, vagy a kodályi koncepció rehabilitálása?’ – az SzTE Zeneművészeti Kara által rendezett konferencia (Zeneelmélet-tanítás a zeneművészeti felsőoktatásban) korreferátuma – Parlando 2011/3, 1-8. és
 • in Zeneelmélet-tanítás a zeneművészeti felsőoktatásban. Konferencia-kiadvány Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar 2010. április 23. (CD-ROM) Szerkesztő: Illés Mária, A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar kiadása Szeged, 2011
 • ’Beszámoló a II. Agócsy Szimpóziumról’ – Parlando 2012/1 (2012-től a lap csak az interneten jelenik meg, letöthető innen)
 • A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata – DLA-disszertáció, Parlando 2012/5 (online változat)
 • ’Hans Leo Haßler canzonettáinak felhasználási lehetőségei az oktatásban’ – az SzTE Zeneművészeti Kara által rendezett konferencia (Zeneelmélet-tanítás a zeneművészeti felsőoktatásban) korreferátuma – Parlando 2013/5 (online változat)
 • ’Dunstable és az izoritmikus motetta’. Az LFZE Doktori Iskola DLA posztdoktori ösztöndíjának zárótanulmánya, Online publikáció
 • ’Új akkord- és hangnemkapcsolatok a 19. században – a 2008-ban megvédett A funkciós tonalitás felbomlásának folyamata című disszertáció 5. fejezetének kivonata’ in Tér, idő, hagyomány. Szemelvények a Liszt Ferenc Zeneakadémia Doktori Iskolájában megvédett disszertációkból, szerk.: Bozó Péter, Rózsavölgyi és társa Budapest 2013, 239-266.
 • ‘New Types of Chord and Key Relations in the 19th Century – extract of 5th chapter of doctoral dissertation titled The Process of the Dissolution in Functional Tonality’ (2008) in Space, Time, Tradition. Extracts of Theses Defended at the Doctoral School of the Budapest Liszt Academy of Music, ed.: Péter Bozó, Rózsavölgyi és társa Budapest 2013, 237-264.
 • ’Schubert harmóniai eszközei és a Sanctus misztériuma késői miséiben. Szubjektív elmélkedés a tonalitás-nélküliség és a lelki felemelkedés kapcsolatáról’ – Parlando 2015/6 november-december (online változat)
   

Zenekari tagságok:
a Pannon Filharmonikusok Fesztiválkórusának (karigazgató: Dobos László és Vass András) tagja (2016—)
 

Oktatói tevékenység, vendégtanári állások, főbb mesterkurzusok:
1996-2002 a Pécsi Művészeti Szakközépiskola kinevezett tanára (oktatott tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, karvezetés, zeneirodalom, népzene, hangképzés)
1998-2002 óraadó a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Karvezetés tanszékén (levelező képzés: szolfézs, zeneelmélet, nappali képzés: karvezetés, transzponálás és partitúraolvasás)
2002- a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet Zenei Elméleti tanszék kinevezett oktatója (levelező, nappali és idegen nyelvű képzés). Jelenlegi beosztás: egyetemi adjunktus, a zeneismeret tanári MA-képzés szakképzési felelőse.
Oktatott tárgyak: szolfézs, zeneelmélet, transzponálás és partitúraolvasás, continuo-játék, kamaraének, szakközépiskolai szolfézs módszertan, zeneelmélet módszertan, analízis és szakirodalom-ismeret, vezénylési gyakorlat
a PTE MK doktori iskola oktatója és témavezető tanára
„Zeneóvodai foglalkozások vezetése” c. szakirányú továbbképzés szakfelelőse (PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd) (2010-től)
A tanító- és óvodapedagógus szakok „Tanító BA” képzésén a „Zene alapjai” c. tantárgy tantárgyfelelőse és oktatója (PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd) (2011-)
A tanító- és óvodapedagógus szakok „Tanító BA” képzésén a „Ének-zene tantárgy-pedagógia” tantárgyfelelőse (PTE Illyés Gyula Kar Szekszárd) (2012-)
2016- a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem óraadó oktatója (szolfézs, zeneelmélet)


Vendégtanári kurzusok:
Conservatorio Statale Francesco Venezze, Rovigo 2012.
Lahti University of Applied Sciences, Faculty of Music, Lahti 2013.


Egyéb tevékenység:

Folyamatos kórusénekesi tevékenység számos nemzetközi versenyen elért díjjal (1996. Maasmechelen, 1999. Takarazuka/Osaka, 2000. Llangollen, 2001. Neuchâtel, 2001. Arnhem, 2002. Tolosa, 2002. Camerino, 2003. Spittal, 2003. Camerino, 2005. Cork, 2005. Várna, 2005. Gorizia, 2006. Neuchâtel, 2009. Pécs, 2012. Neuchâtel, 2013. Gorizia, 2014. Arezzo), valamint CD-, és rádió-felvételekkel Jobbágy Valér DLA vezetése alatt a PTE Puellae Női Kamarakórusban és a Schola Cantorum Sopianensisben, valamint kisegítőként a Szekszárdi Madrigálkórusban és a pécsi székesegyház Palestrina kórusában.

A pécsi Tanac Kulturális Egyesület (vez.: Szávai József) néptánc-csoportjainak zenei tanácsadója (a hangtárban található hangzóanyagokról kottalejegyzés, a lejegyzett énekek betanítása, hangszerelés, stb.) 2014-

A Cappella Quinqueecclesiensis karnagya:

 • 2014-ben a kórus „arany dicsérettel” minősítést kapott a KÓTA Éneklő Magyarország XIX. Országos Kórusminősítésén (99 ponttal).
 • A kórus a 2015. november 20—22. között Budapesten megrendezett Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen arany diplomát nyert (92,8 ponttal).

A Magyar Kodály Társaság tagja

Elnöki feladat rendszeres ellátása OKJ-s szakmai vizsgákon (2014—)

Zsűrizések megyei és területi zeneiskolai szolfézsversenyeken (Tolna megyei válogató 1997, 1998, Somogy megyei válogató 2001, IX. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny területi válogatója /Baranya-Tolna-Somogy-Zala/ 2008, XI. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny területi válogatója /Baranya-Tolna-Somogy-Zala/ 2014)

Szakértői feladatok: az OKJ-s klasszikus zenész képzés szakmai vizsgafeladatainak a Nemzeti Szakképzési Intézet által felkért lektora (2010)

 

Verseny-eredmények kórusénekesként:

Szekszárdi Madrigálkórus
2003. Camerino (Olaszország) O. di Lasso nemzetközi kamarakórus verseny, nőikari I. helyezés, vegyeskari II. helyezés, folklór kategória II. helyezés
2005. Cork (Írország) nemzetközi kórusverseny vegyeskari IV. helyezés, Dorothy Mayer, különdíj

PTE Puellae Női Kamarakórus
1996. Maasmechelen (Belgium) nemzetközi kórusverseny I. helyezés és Különdíj
1999. Takarazuka/Osaka (Japán) Aranyérem a nőikari kategóriában
2001. Arnhem (Hollandia) nemzetközi kórusfesztivál I. helyezés
2002. Tolosa (Spanyolország) nemzetközi kórusverseny folklór I. helyezés, polifónia II. helyezés, kamarakórus világi zene II. helyezés, kamarakórus egyházi zene III. helyezés
2002. Camerino (Olaszország) nemzetközi kórusverseny nőikari I. helyezés, kamarakórus I. helyezés, nagydíj (Grand Prix)
2005. Várna (Bulgária) nemzetközi kórusverseny nőikari I. helyezés, kamarakórus I. helyezés

Schola Cantorum Sopianensis
2000. Llangollen (Wales) nemzetközi kórusverseny vegyeskari III. helyezés
2001. Neuchâtel (Svájc) IX. nemzetközi kórusverseny nőikari I. helyezés, vegyeskari II. helyezés, kötelező mű legjobb előadásáért járó díj
2003. Spittal (Ausztria) XL. nemzetközi kórusverseny VIII. helyezés
2005. Gorizia (Olaszország) nemzetközi kórusverseny 7. kategória /O. Vecchi: L’ Amfiparnaso – comedia harmonica/ I. helyezés
2006. Neuchâtel (Svájc) XI. nemzetközi kórusverseny vegyeskari I. helyezés, a verseny nagydíja (Grand Prix)
2009. Pécs XXI. Nemzetközi Kamarakórus verseny I. helyezés, valamint a gyorstanulási verseny I. díja
2012. Neuchâtel (Svájc) 14. nemzetközi kórusverseny 3. díj, valamint a szakrális darabok legjobb előadásáért járó különdíj (Prix des Eglises pour la meilleure interprétation de la pièce sacrée)
2013. Gorizia (Olaszország) Categoria 1c – Ottocento: aranyérem, 2.díj; Categoria 1d – Novecento: ezüstérem, 5.díj, Categoria 2a – Musica popolare e tradizionale: aranyérem, Categoria 3 – Musica contemporanea: aranyérem, 1. díj
2014. Arezzo (Olaszország) Sezione 2* (Cori a voci miste) 3. díj (vegyeskari III. helyezés)

 

Fontosabb koncertek:

kórusénekesként:
Vivaldi: Gloria – Pécs Kodály Központ 2012. szeptember 15. (1000 Koncert Magyarországért Kamarakórus és 1000 Koncert Magyarországért Kamarazenekar, vez. Jobbágy Valér)
Mozart: Vesperae solennes de Confessore K. 339 – Pécs Bazilika 2013. április 4. (Schola Cantorum Sopianensis, Szekszárdi Madrigálkórus és a Giesseni Egyetem Szimfonikus Zenekara, vez. Stefan Ottersbach)
A Schola Cantorum Sopianensis (Giaches de Wert, Pachelbel, Cornelius, Orbán, Vajda) és a Collegium Vocale Kapfenberg (Pressl, Doppelbauer, Saevarsson, Orbán) közös koncertje a Pécsi Bazilikában 2013. május 11. vez. Jobbágy Valér, Helmut Traxler, Patai-Formanek Beáta
Brahms: Ein Deutsches Requiem – Pécs Kodály Központ 2013. november 3. (Schola Cantorum Sopianensis, Szekszárdi Madrigálkórus, a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórusa és a Műegyetemi Zenekar (Budapest), vez. Köteles Géza)
2016. március 23. Haydn: Stabat Mater (Kodály Központ Pécs) – Pannon Filharm., vez. Vass András

dirigensként:
Cappella Quinqueecclesiensis – Pécsi Advent 2014 (Bazilika, 2014. december 18.)
Cappella Quinqueecclesiensis – 2015. március 28. Irgalmas rendiek temploma Pécs
Cappella Quinqueecclesiensis – 2015. június 18. Művészetek és Irodalom Háza Pécs
Cappella Quinqueecclesiensis – 2015. szeptember 6. Irgalmas rendiek temploma Pécs
Cappella Quinqueecclesiensis – matinékoncert 2015. november 15. Művészetek és Irodalom Háza Pécs
Cappella Quinqueecclesiensis – Pécsi Advent 2015 (Bazilika, 2015. december 18.)
Cappella Quinqueecclesiensis – 2016. április 23. Kortárs koncert az Óbudai Metodista Templomban ősbemutatókkal

Kapcsolat: kernorcsi[kukac]gmail.com