A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Láposi János

Vonós Tanszék

Mélyhegedű főtárgy, Vonós metodika, Zenekari szólamismeret