Fokozatosan emelni kell a zeneművészet megértésének, kultiválásának és gyakorlatának színvonalát. Ez a feladat főképp az új Akadémiára hárul.

Liszt Augusz Antalhoz

Lipták Dániel

Népzene Tanszék

Népi hegedű főtárgy, Népzenei analízis, Népzene elmélete és gyakorlata