A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Lipták Dániel

Népzene Tanszék

Népi hegedű főtárgy, Népzenei analízis, Népzene elmélete és gyakorlata