A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Mihó Attila

Népzene Tanszék

Népi hegedű főtárgy