A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Pálfalvi Tamás

Fúvós Tanszék

Trombita főtárgy