Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak

Pálfalvi Tamás

Fúvós Tanszék

Trombita főtárgy

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: egyetemi tanársegéd

 

Multimédia:

Eurobalcon 2020