Azok az én barátaim, akik az Ideált keresik meg; e téren, drága barátom, „felismerjük" és mindig fel fogjuk ismerni egymást.

Liszt Mihalovich Ödönnek
Papp Anette

Papp Anette

Egyházzene Tanszék

Népének

 


Született:
1970

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: DLA, tudományos munkatárs

Tanszék: Egyházzene

Oktatott tárgyak: graduál, graduál memoriter

Tanulmányok:
1992: Diploma a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Ének-zene – Karvezetés Szak - tanárok: Vidov­szky László, Tillai Aurél, Kircsi László, dr.Hegyi István.
1997: Diploma a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Szak, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Középiskolai Ének-zenetanár, Karvezető Szak - tanárok: Dobszay László, Szendrei Janka, Ferenczi Ilona illetve Párkai István, Erdei Péter és Sári József.
2003: A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei DLA program keretében - mester-doktori eljárás; kutatási terület: a magyar graduálirodalom eredetének vizsgálata, Dobszay László kandidátus, egyetemi tanár irányításával és segítségével. Disszertáció címe: A graduál-antifónák középkori kapcsolatai

Mesterkurzusok:
1999/2000-es tanév őszi szemeszterében a Baseli Egyetem Zenetudományi Intézete kurzusainak (Wulf Arlt, Max Haas, Olivier Millet és Joseph Williman) hallgatása.

Oktatói tevékenység:
1997: Ének és egyházi ének tanítása óraadóként a budapesti Baár Madas Református Gimnáziumban.
1998-tól: Hymnológia tanítása óraadóként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán.
2000-tól: Graduál tanítása óraadóként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán.
2006-tól: Népének tanítása óraadóként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán
2006 szeptemberétől az LFZE-MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodájának tudományos munkatársa
2008 szeptemberétől a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának docense

Főbb publikációk:

Tanulmányok:
1992: A klasszikus struktúrák előképe Carl Philipp Emanuel Bach zenéjében (diploma­munka, konzulens: Gönczy László).
1997: A 136/137. zsoltár és feldolgozásai (diplomamunka, konzulens: Párkai István).
2000: Liturgia és ének. THÉMA II/3. 20–27.
2001: A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. Egyházzenei Füzetek I/11. 73 l.
2003: A graduál-antifónák középkori kapcsolatai - DLA értekezés. 282 l. ill. (Egyházzene-doktori   disszertációk, V.) MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, 2008. 320 l.)
2003 - A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. in: Socia exultatione. A Rajeczky Benjamin születésének 100. évfordulóján tartott tudományos ülésszak előadásai. MTA-LFZE Egyházzenei Intézet. 135–151.
2004: Apostolok és szentek ünnepe a reformáció után – Gondolatok Huszár Gál 1574-ben nyomtatott graduáljának utolsó istentiszteleti rendje kapcsán. Zsoltár X/1 (2004), 6–9.
2005: Az istentiszteleti rendtartás reformja Ravasz Lászlónál. THÉMA VI/2–3. 92–94.
2006: A protestáns graduálok introitus-repertoárja. in: "Inter sollicitudines", MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2006. 329–343.
2006: A magyar graduálforrások introitusai ádventtől vízkeresztig. Magyar Zene, 2006/I. 53–72.
2006: Protestáns vesperák ádventtől vízkeresztig. Egyházzenei Füzetek V/C-1. MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2006.
2007: Protestáns vesperák böjtelőtől nagyhétig. Egyházzenei Füzetek V/C-2. MTA-TKI – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoportja és a Magyar Egyházzenei Társaság 2007.
2008: Die Antiphone in den unitarischen Quellen. De musica disserenda  2008, IV/1. 79–92. (Herausgegeben vom Institut für Musikwissenschaft der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Ljubljana.)
2008:  A graduál-antifónák középkori kapcsolatai. DLA értekezés. (Egyházzene-doktori disszertációk, V.) MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Kutatócsoport, Budapest, 2008.

Megjelenés előtt:
Das Verhältnis zwischen den mittelalterlichen Introiten in Ungarn und ihren protestantischen Gegenstücken. Az IMS CANTUS PLANUS munkacsoportjának 13. konferenciáján (2006. augusztus 29–szeptember 4., Niederaltaich) elhangzott előadás szerkesztett változata.
Die ungarische Gradual-Antiphonen und ihre Verbindungen mit den mittelalterlichen Melodien. Porta speciosa. A Journal of Theological Aesthetics. Institute of Sacred Arts Budapest.

Kiadványok:
1999: A Régi magyar betlehemes (zenéjét összeállította: Kobzos Kiss Tamás) című kiadvány zenei szerkesztése (ReZeM, 1999)

CD/CD-ROM:
1995: A Soli Deo Gloria Kamarakórus Henry Purcell egyházzenéje című kazettájának zenei rendezése.
2003: Dobszay László: Hebdomada major. A nagyhét. Digitális tananyag (CD-ROM): A protestáns források anyagának összeállítása. MTA-LFZE Magyar Egyházzenei Intézet.

Könyv:
2007: Evangélikus istentisztelet - Gyülekezeti Liturgikus Könyv. Luther Kiadó 2007. II. rész: Zsoltárok. 285–425.

Egyéb:
2008: A legfontosabb magyar graduál-források antifóna-repertoárjából és azok középkori mintáiból készített kereshető, szűrhető, rendezhető adatbázis, amely elérhető az MTA Zenetudományi Intézet honlapján (db.zti.hu/antifona).

Egyéb tevékenység:
A kutatásokhoz kapcsolódó gyakorlati munkaként 2004-től egy olyan protestáns vesperasorozat indítása a budafoki református templomban, amelynek célja – a rendszeres istentiszteleti szolgálat ellátása és a nagy múltra tekintő helyi református egyházzenei élet újjáépítése mellett – a fiatal egyházzenészek művészeti és elméleti előre haladásának segítése és a kutatások eredményeinek gyakorlati megszólaltatása. A havi rendszerességgel végzett szolgálatok anyagának összeállításában az a törekvés érvényesül, hogy a vesperasorozat kiemelkedő művészi színvonalú esemény legyen, így az áhítatok anyagának gerincét a 16-17. századi magyar protestáns karkönyvek (graduálok) gregorián tételei adják, melyekhez többszólamú antifóna-, himnusz-, Magnificat-feldolgozások, genfi zsoltárok és korálok társulnak. - részletek: mp3, mp3

Tagságok:
Magyar Egyházzenei Társaság

Elérhetőség: pappanette[kukac]freemail.hu