Az a feladatunk, hogy valódi tehetségeket formáljunk, akikben megvan a mesterré váláshoz szükséges képesség, s ne foglalkozzunk a tehetségtelen középszerrel.

Liszt Giovanni Sgambatinak

Papp Edit

Tanárképzési Tanszék

Alap- és középfokú zeneelmélet tanítási módszertan