Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Pásztor Zsuzsa

Pásztor Zsuzsa

Tanárképzési Tanszék

Zenei munkaképesség-gondozás

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, egyetemi oktató

Születési hely, idő: Szeged, 1935.06.14.

Tanulmányok:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, zongora művésztanári szak, 1955-1960
Eötvös Loránd Tudományegyetem, doktori minősítés neveléslélektan tárgyból 1985

Oktatói tevékenység:
1960-1995 Tatai Zeneiskola és Lajtha László Zeneiskola Budapest, zongoratanítás és korrepetíció
1977-1995 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Budapest, a zenei munkaképesség-gondozás oktatása
1980-tól folyamatosan a Fővárosi Pedagógiai Intézet, Muzsikáló Egészség Alapítvány, Metronóm Kft keretében zenei munkaképesség-gondozás továbbképzések vezetése
2000-től folyamatosan Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a zenei munkaképesség-gondozás oktatása
2003-2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem, zenei munkaképesség-gondozás szakvizsgás képzés vezetése
2007-2015 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, fejlesztő pedagógus szakirányú továbbképzés, munkaképesség-gondozó pedagógia oktatása
2019-től Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Művészetközvetítő és Zenei Intézet: zenei munkaképesség-gondozó szakirányú továbbképzés vezetése

Publikációk:

Tankönyvek, jegyzetek társszerzőként dr. Kovács Gézával:

 • Munka- és munkásvédelem a zenei szakmában. Fővárosi XX. kerületi Tanács kiadása. Budapest, 1980.
 • Zeneórai munkaképesség-gondozás zeneiskolákban és zeneművészeti szakközépiskolákban. Fővárosi XX. ker. Tanács kiadása. Budapest, 1980.
 • Zeneórai munkaképesség-gondozás zeneiskolákban. Népszava kiadó. Budapest, 1983.
 • A muzsikálók szívállapotának EKG ellenőrzése. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1983.
 • Hallás és hallásgondozás. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1987.
 • Légzéstémák a zeneoktatásban. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1988.
 • A zenei munkaképesség mérése. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1989. 
 • Az idegrendszer zenei foglalkozási ártalmai. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1990.
 • A hormonrendszer zenei foglalkozási ártalmai. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Budapest, 1991.
 • B-tagozatosok és problémás növendékek korszerű nevelése. Zenei hivatásúak életrendje. Lajtha László Zeneiskola. Budapest, 1992.
 • Ejercicios preparatorios para instrumentistas. GRAO, Barcelona, 2010.

Önálló kiadványok:

 • A zenei alkalmasság vizsgálata fúvósoknál. (Az Országos Tudományos Kutatási Alap által támogatott orvosi-pedagógiai kutatás beszámolója.) Lajtha László Zeneiskola Budapest, 1995.
 • Zenei munkaképesség-gondozás az iskolában és otthon. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2004.
 • Munkaképesség-gondozás zenét tanuló növendékeknek. A kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola oktatási anyaga. Kovács Módszer Stúdió. Budapest, 2004.
 •  Új utak a zeneoktatásban I. A fizikai gondozás eszméjének térhódítása a zenében és az általános oktatásban. Szerkesztés. Trefort Kiadó. Budapest, 2007.   
 •  Új utak a zeneoktatásban II. A Kovács-módszer alkalmazása a kezdetektől a foglalkozási ártalmak megelőzéséig. Szerkesztés. Trefort Kiadó. Budapest, 2007.  
 • Hommage à dr. Kovács Géza – 50 éves a Kovács-módszer. Kovács-Módszer Egyesület. Budapest, 2009.
 • A Kovács-módszer a fejlesztő pedagógiában. Kovács-Módszer Stúdió. Budapest, 2012.
 • 40 mozgásóra. Szerkesztette Négyesi Anna. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2012. 
 • A zenei munkaképesség-gondozás tankönyve. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2012.
 • 10 rövid mozgáslecke. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2015.
 • Hangszeres mozgások előkészítése. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2015.
 • A muzsikáló kéz. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2015.
 • Tehetséggondozás és munkaképesség-gondozás. In: Károly Krisztina, Perjés István (szerk.) (2015.) Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Emlékkönyv. Szerkesztés. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2016.
 • A mozgáspihenő tapasztalatai óvodákban és iskolákban. Szerkesztés. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2016.
 • A zenei munkaképesség-gondozás a tanítási gyakorlatban. Szerkesztés. Budapest: Kovács-Módszer Stúdió. 2018.

Folyóiratcikkek:

 • Zenei testnevelési konferencia. Parlando. 1970/1. 1-12.
 • Pihentető testnevelés a tatai zeneiskolában. Parlando. 1971/ 2. 15–22., 1971/3. 3–14.
 • Az alsófokú hangszeres oktatás hatékonyságának fejlesztéséről. Parlando. 1973/ 4. 3–7., 1973/5. 3–9.
 • Zenei munkaképesség-gondozás kísérlete a Fővárosi XX. kerületi Zeneiskolában. Parlando. 1979/2. 13–15., 1979/3. 22–25., 1979/4. 16–20., 1979/5. 21–23., 1979/6. 7–14., 1979/7–8. 48–53., 1979/9. 20–23., 1979/10. 23–27., 1979/12. 21–23.
 • Beszámoló a fúvós növendékek alkalmassági vizsgálatáról az 1986/87. tanévben. Budapest: XX. ker. Állami Zeneiskola.
 • A hangszeres alkalmasság előkészítése. Parlando.1988/10-11. 24–28.
 • Hangszerválasztási tanácsadás. Parlando. 1989/5. 23–28.
 • Tapasztalatok a fúvós alkalmassági vizsgálatról. Parlando. 1989/9-10. 45–51.
 • Hangszeres mozgás-előkészítés a zongoratanításban. Parlando. Budapest, 1989/6-7-8. 11–16.,1990/4-5-6. 24–33.,1990/12. 31–39., 1991/1.13–17.
 • Fúvós panaszok - fúvós ártalmak. Parlando. 1995/4. 13–17.
 • Frissítő mozgás a Varró Margit Szimpóziumon, Gödöllőn. Parlando. 1998/6. 37–39.
 • Búcsú Dr. Kovács Gézától. Parlando. 1999/1-2. 58–59.
 •  A lámpaláz leküzdése. Parlando. 2000/2. 18–26.
 • B-tagozatos növendékek fizikai felkészítése. Parlando. 2001/5. 2–9.
 • Kovács módszer – a szelíd mozgás. Zenekar. 2001/3. 29–30.
 • Légzéstréning. Zenekar. 2001/4. 33–35.
 • Kézbántalmak. Zenekar. 2001/5. 30–32.
 • Felkészülés szereplésre. Zenekar. 2002/1. 33–35.
 • Munkaképesség-gondozás hangversenykörúton. Zenekar. 2002/2. 17–19.
 • A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája – Kovács módszer. Új Katedra. 2005/szeptember. 19–21.
 • Felmérés a zenei foglalkozási ártalmakról. Parlando. 2007/4. 21–30.
 • Tehetséggondozás és munkaképesség-gondozás. In: Károly Krisztina, Perjés István (2015). Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 76–87.
 • A zenészek fokális disztóniája.
 • 100 éve született dr. Kovács Géza a zenei munkaképesség-gondozás pedagógiájának megteremtője. Parlando. 2016.
 • A zenei munkaképesség-gondozás pedagógiája. Magyar Művészet. 2018/1. 122–128.
 • A zenei munkaképesség-gondozás lehetőségei a sajátos nevelési igényű növendékek oktatásában. http://www.parlando.hu/2019/2019-4/Pasztor_Zsuzsa.pdf

Oktató filmek:

 • Frissítő mozgások gyakorlás közben. 2004.
 • Zenei mozgás-előkészítés hangszer nélkül. 2006.
 • Mozgásos pihenés muzsikálás közben. 2012.
 • Mozgásfejlesztés a zenében és a fejlesztő pedagógiában. 2012.
 • Mozgásórák zenét tanuló növendékeknek. 2014.
 • Emlékfilm dr. Kovács Géza 100. születésnapja alkalmából. 2016.
 • Szvit öt tételben. 2016.

Az írott és audiovizuális közleményeken kívül több száz előadás és tanfolyam hangzott el zenei egyetemek, szakgimnáziumok és zeneiskolák felkérésére itthon és külföldön a zenei munkaképesség-gondozás témájában.

Főbb kutatási területek:
A zenei foglalkozási ártalmak okai és megelőzésük zeneiskolától felsőfokig
A munkaképesség színvonalát javító edzésmódszerek a zeneiskolai korosztály számára
Hangszeres mozgások előkészítése
A zenei munkaalkalmasság mérőtesztje
EKG vizsgálatok alkalmazása a szereplők idegi kondíciójának mérésére
A fúvós növendékek és művészek fizikai alkalmassági vizsgálata az MTA Országos Tudományos Kutatási Alapjának támogatásával.
A zenész fokális disztónia okainak kutatása, megelőzés és rehabilitáció a zenei munkaképesség-gondozás eszközeivel

Díjak, kitüntetések:
1982: Szocialista Kultúráért
1992: a Magyar Kulturális Minisztérium – Apáczai Csere János díj

Honlap:
www.kovacsmethod.com

Elérhetőség:
06-20/359-06-84
drpasz6[kukac]gmail.com