Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György
Pávai István

Pávai István

Doktori Iskola, Népzene Tanszék

Magyar népzene, Népzene, Népzene doktorkollégium

Született: 1951

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD, Egyetemi tanár, Egyetemi és DLA Doktori Tanács tagja, DLA Népzene Program vezetője

Oktatott tárgyak:
Etnomuzikológia, Népzenei dialektológia, Népzenei analízis, Népzenelmélet, Népzenei lejegyzés, Népzene gyűjtése és archiválása

Tanulmányok:
1976: Kolozsvári Zeneakadémia – zenetudományi szak, muzikológus diploma, honosítva a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által (1995)
2005: PhD fokozat megszerzése (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Doktori Iskola)

Oktatói tevékenység:
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Zenetudományi Tanszék, Népzene Tanszék: egyetemi tanár (2018), egyetemi docens (2013-tól); egyetemi adjunktus (2008–2012); óraadó tanár (1995–2008)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Doktori Iskola: opponensi tevékenység (2015); etomuzikológia szeminárium (2011)
Babeş–Bolyai Tudomány Egyetem (Románia), Néprajz és Antropológia Tanszék – konzulensi és opponensi tevékenység (2015)
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Folklór Tanszék, opponensi tevékenység (2008, 2011, 2012); óraadó tanár (1995)
Janus Pannonius Tudomány Egyetem, Néprajz Tanszék, óraadó tanár (1999)

Alkalmi előadások (1991–2015):
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Ének-zenetanár, Karvezetés Tanszék (1995, 2006)
Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Zenei Tanszék (2009), Folklór Tanszék (1999), Néprajz Tanszék, Kulturális Antropológia Tanszék, Történelem Segédtudományi Tanszék
Nyíregyházi Főiskola, Ének-Zene Tanszék
Babeş–Bolyai Tudomány Egyetem (Románia), Néprajz és Antropológia Tanszék

Tudományos tevékenység:
1994-től: MTA BTK Zenetudományi Intézet (Budapest) – tudományos főmunkatárs (2007 óta), Népzenei Archívum vezetője (1999–2002), tudományos munkatárs (1994–2007)
2001–2017: A Folklór Adatbázis (folkloredb.hu) specifikciója és folyamatos fejlesztése, Hagyományok Háza (Budapest)
1994–1998: Néprajzi Múzeum (Budapest) – főmuzeológus, Népzenei Osztály vezetője

Fő népzenekutatási területek:
népi tánczene, interetnikus kapcsolatok, kutatástörténet, forráskritika, dialektológia, kulturális identitás, folklorizmus, archiválás, adatbázis-specifikáció


Terepkutatás (1972–2020, 325 településen):

A Kárpát-medencében:
magyar, román, német, zsidó és cigány népzene-, néptánc- és néprajzi gyűjtések a történelmi Erdély, Partium és Moldva minden fontosabb néprajzi táján, szórványosan a Dunántúlon, Szlavóniában, az Alföldön és a Felvidéken; összesen több mint 650 óra hang- és mozgóképfelvétel, több ezer szkennelt archív fotó és helyszíni fényképfelvétel.

Távolabbi területeken:
török és szláv népzenei gyűjtések a dobrudzsai bolgár, lipován, török, tatár és muzulmán cigány közösségek, továbbá a koszovói törökök, krimi tatárok és azeriek körében
Számos hangzó kiadvány (bakelit- és CD-lemez) kiadása a fenti anyagokból.

Tagságok:
2007: a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja
2007: a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja
2006–: az Európai Folklór Központért Egyesület tagja
2006–2009: a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Bizottságának tagja
2002–: a Györffy István Néprajzi Társaság tagja
1998–2000: a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Szakmai Kollégiumának tagja
1998–2000: a Magyar Művelődési Társaság Szakmai Tanácsadó Testületének tagja
1996–1998: a Magyar Múzeumok Adatbázisa kialakítását végző szakmai bizottság tagja
1996–1999: a Martin György Alapítvány Szakmai Bizottságának tagja
1996: a Hungaroton Hangarchívum Tanácsadó Testületének tagja
1994–1999: a Magyar Néprajzi Társaság Népzene–Néptánc Szakosztályának titkára
1990–1994: a Romániai Magyar Zenetársaság tagja
1990–1994: a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének tagja
1990–1994: a Kriza János Néprajzi Társaság tagja
1990 óta: a Magyar Néprajzi Társaság tagja

Díjak, kitüntetések:
2020: Kájoni János-díj
2018: Martin György-díj
2015: Szabolcsi Bence-díj
2012: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
1993: Martin György Alapítvány díja
 

Fontosabb publikációk:

Önálló kötetek:
2016: A Sóvidék népzenéje. The Folk Music of Sóvidék. Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016
2015: Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth. Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015
2013: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, Budapest, 2013 (2. kiadás)
2012: Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012 (1. kiadás)
2010: Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932. Muzică, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932. Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932. Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. Társszerző: Tőtszegi Tekla
2006: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006 (2. kiadás)
2005: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005 (1. kiadás)
2001: Barozda 1976‑2001. Csíkszereda, Alutus, 2001
1998: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest, Planétás, 1998
1993: Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993

Szerkesztés (kötet, CD- és DVD-ROM, internet):
2019: Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Szenik Ilona népzenei gyűjteménye. The Ethnomusicological Collection of Ilona Szenik. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” – MTA BTK Zenetudományi Intézet – Hagyományok Háza, Kolozsvár – Budapest, 2019.
2019: A romániai magyar vonatkozású zenetudomány első évszázada. Bibliográfia. Kolozsvári Operabarátok Köre, Kolozsvár, 2019. Társzerkesztő: Sófalvi Emese
2018: Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018.
2014: Colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas în Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”. Jagamas János népzenei gyűjteménye a Román Akadémia Folklór Archívumában. The Ethnomusicological Collection of János Jagamas at the Folklore Archive of the Romanian Academy. Arhiva de Folclor a Academiei Române Cluj – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Hagyományok Háza, Budapest, 2014. Társszerkesztő: Zakariás Erzsébet
2013: Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988. A hasonmás kiadást szerkesztette, a bevezető tanulmányt írta: Pávai István. Hagyományok Háza, Budapest, 2013
2011: A folklorista Vikár Béla. Hagyományok Háza, Budapest, 2011
2009: Lajtha László, a zenefolklorista. Hagyományok Háza, Budapest, 2009
2009: Magyar népdaltípusok példatára. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2009. (Társszerkesztő: Richter Pál, informatikai fejlesztés: Zagyva Natália). http://nepzeneipeldatar.hu/
2008: A népzenekutató Kodály Zoltán. Hagyományok Háza, Budapest, 2008
2008: Bartók Béla, a népzenekutató. Hagyományok Háza, Budapest, 2008
2007: Bartók Béla élete levelei tükrében. MTA Zenetudományi Intézet - Hagyományok Háza, Budapest, 2007 (Társszerkesztő Vikárius László)
2006: A Bartók-Rend kereshető internetes adatbázisa. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2006 (Társszerkesztő: Richter Pál. Programozás: Kemecsei Zsolt.)
2006: Bartók and Arab Folk Music. Hungarian National Commission for UNESCO European Folklore Institute – Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006 (Kárpáti János és Vikárius László társszerkesztőjeként)
2000: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. (Társszerkesztő: Virágvölgyi Márta)
2000: Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban. Internetes multimédiás adatbázis. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2000
1999: Régi magyar népdaltípusok. CD-ROM multimédiás adatbázissal. KFKI-ISYS – MTA Zenetudományi Intézet – Néprajzi Múzeum, Budapest, 1999. (Társzerkeztők: Richter Pál, Sebő Ferenc)
1998: Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette: Pávai István. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1998

Tanulmányok, cikkek:
2019: Hagyományos “szólamban-éneklés” Szászcsáváson. In: Szászcsávási dalárda. Szászcsávási többszólamú kórusfelvételek. Producer: Szánthó Zoltán. FA 422-2 jelzetű CD-lemez. Fonó Budai Zeneház, Budapest, 2019
2019: A Vízmellék népzenéje és tánchagyományai / Hungarian Folk Music and Dance Traditions of Transylvania’s Vízmellék / Târnava Mică Subregion. In: Horváth Attila – Árendás Péter: Vízmelléki népzene. Kozák József ádámosi prímás dallamai. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 3–5, 122–125.
2019: Az Utolsó Óra program és az Új Pátria sorozat / The Final Hour Project and the Új Pátria Record Series. In: Az Utolsó Óra program erdélyi táncgyűjtéseiből. Selections from the Final Hour Project’s Transylvanian Dance Collection. Szerk. / Ed. by Sztanó Hédi. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 7–8, 25–26.
2019: A moldvai magyarság népzenéje. Moldvai Magyarság. XXIX. 2019/ 1. 4–7.
2019: Folclorul muzical al maghiarilor moldoveni. Gazeta Ceangăilor Maghiari din Moldova. XXIX. 2019/ 1. 8–11.
2019: Hitelesség a népzenében. In: A népi előadó-művészeti alkotások minősítésének zsűrizési szempontrendszere. Szerk.: Székely Anna. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. 12–14.
2018: Kodály Zoltán és a magyar tánc. Magyar Zene. LVI. 2018/2. 161–179.
2018: A Székelyföld népi tánczene szempontú táji tagolódása. In: Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Szerk. Pávai István – Sófalvi Emese. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018.
2017: A siculicidium költészeti emlékei verses kéziratokban, a népies irodalomban és a néphagyományban. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok 5. Szerk. Csörsz Rumen István. Reciti, Budapest, 123–178.
2015: A népdaloktól a genfi zsoltárokig. Balla Péter népzenei és egyházzenei munkássága. Néprajzi Értesítő, 2014. 99–114. Társszerző: Pálóczy Krisztina
2015: De unde provine fenomenul táncház? In: Könczei Csongor (szerk.): Coregrafia şi etnocoreologia maghiară în mileniul trei II. Institutul Pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, Cluj, 2015. 149-159.
2015: Találkozásom Magyarózd népzenéjével. Folkmagazin, 22: évf., 5. sz. 3-4.
2014: A táncház forrásvidéke. In: Az erdélyi magyar táncművészet az ezredfordulón II. Szerkesztette Könczei Csongor. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 2014. 141–150.
2013: Gyűjtési módok Pozsonytól Sepsiszentgyörgyig. In: Fekete Réka – Ferencz Csaba: Forrásvidéken. Beszélgetések erdélyi adatközlőkkel. ARTprinter Könyvkiadó, Sepsiszentgyörgy, 2013. 7–13.
2013: Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete. In: Zenei Művelődésünk a változó régióban. Szerkesztette Angi István és Csákány Csilla. Erdélyi Múzeum Egysesület, Kolozsvár, 2013. 153–165.
2013: Szabó Csaba népzenekutatói munkássága. In: Üvegszilánkok között: Szabó Csaba emlékkönyv. Szerkesztette Ittzés Mihály és Szabó Péter. Cellissimo Zeneművészeti Bt. – Szabó Csaba Nemzetközi Társaság, Budapest, 2013. 261–304.
2013: A Csángómagyar daloskönyv születése. In: Seres András – Szabó Csaba: Csángómagyar daloskönyv. Moldva 1972–1988. Hasonmás kiadás. Hagyományok Háza, Budapest, 2013
2013: Györfi Erzsébet. Művelődés, 2013/5. 6.
2012: A népi tánczene kistáji tagolódása Erdélyben. In: Magyar Népzenei Antológia. Digitális összkiadás. DVD-ROM. Főszerkesztő: Richter Pál. Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont – FolkEurópa Kiadó, Budapest, 2012
2012: Kodály marosszéki dallamai. A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXIV. évf., 2012/3. 6–9.
2012: Szenik Ilona 85 éves. Folkmagazin, XIX. évfolyam, 2012/6. 40–41.
2012: Táncház a néphagyományban. Folkmagazin, XIX. évfolyam, 2012/2. 14–17.
2011: A népzenei Pátria-felvételek rövid története. Honismeret, 2011/5. 60–64.
2011: Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete. In: Hagyomány – Örökség – Közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében. Szerk.: Diószegi László – Juhász Katalin. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2011.
2010: 19. századi havasalföldi és székelyföldi adatok a magyar tánckultúráról. In: Hagyomány és korszrűség a néptánckutatásban. Pesovár Ernő emlékezete. Szerkesztette: Felföldi László – Müller Anita. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2010. 177–186.
2010: Magyarbecei parasztprímások. Magyarbece’s Hungarian Peasant Fiddlers. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece. Original Village Music from Transylvania’s Aiud Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 12–19, 24–29.
2010: A Közép-Maros-vidék tánchagyományai. Folk Dance Traditions in the Iernut Region. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence. Original Village Music from Transylvania’s Iernut Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–13, 20–25.
2010: A radnóti zenészek. Musicians from Iernut. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Közép-Maros-vidéki népzene. Radnót, Vidrátszeg, Maroslekence. Original Village Music from Transylvania’s Iernut Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 14–17, 25–28.
2010: Zenés-táncos néphagyomány a Szilágyság és Bihar peremén. Traditional Music and Dance in Romania’s Sălaj Region. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd / Halmăşd. Original Village Music from Transylvania’s Sălaj Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–13, 21–24.
2010: A halmosdi zenészek. The Halmosd (Halmăşd) Musicians. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): A szilágysági Rézalja és Meszesalja népzenéjéből. Halmosd / Halmăşd. Original Village Music from Transylvania’s Sălaj Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 14–18, 25–28.
2010: Két felső-vízmelléki prímás. Two First Violonists from the Upper Târnava Region. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Vízmelléki népzene. Héderfája –Gógánváralja. Original Village Music from Transylvania’s Târnava Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 26–29.
2010: Balázstelki népzene. Folk music from Blăjel. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Vízmelléki népzene. Balázstelke. Original Village Music from Transylvania’s Târnava Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 14–17, 24–28.
2010: Vízmellék. The Târnava Region. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Vízmelléki népzene. Balázstelke. Original Village Music from Transylvania’s Târnava Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–13, 20–23.
2010: Az Erdélyi hegyalja. About Transylvania’s Aiud Region. In: Pávai István (Szerkesztette – Edited by): Az Erdélyi Hegyalja népzenéje. Magyarbece. Original Village Music from Transylvania’s Aiud Region. Audio CD. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–11, 22–24.
2010: Felső-Maros mente. About Transylvania’s Upper Mureş Region. In: Felső-Maros menti népzene. Marosvécs. Original Village Music from Transylvania’s Upper Mureş Region. Audio CD. Szerkesztette Árendás Péter. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–13, 21–24.
2010: Szilágyság. The Sălaj Region. In: Szilágysági népzene. Szilágysámson. Original Village Music from Transylvania’s Sălaj Region. Audio CD. Szerkesztette Árendás Péter. Fonó Budai Zeneház – Hagyományok Háza. Budapest. 8–14, 22–25.
2009: Folk Music Archives on the Way of Becoming Public. Revista de Etnografie şi Folclor – Journal of Ethnography and Folklore, New Series 1–2. , p. 49–52, Bucureşti, 2009. Társszerzők: Richter Pál, Mórocz András
2009: Kodály Zoltán és Vikár Béla. A Magyar Kodály Társaság Hírei. XXXI. évf., 2009/5. 12–15.
2008: Magyar népzene. In: A magyar történlem és kultúra 1000 éve. CD-ROM. A Nemzeti Kulturális Örökség Oktatási E-Könyvtára Szerkesztősége. Felelős szerkesztő: Barna Gábor. Tartalom és DVD megjelenítés: Poszt-Art Bt. – Bar-So Kft. Cégcsoport. Szeged, 2007–2008
2007: Kodály Zoltán és a magyar múzeumok. Magyar Múzeumok, 2007/4. 3–6.
2006: Erdély a magyar néprajz-, népzene- és néptánckutatás tájszemléletében. Zenetudományi Dolgozatok 2004–2005. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2006. 193–216.
2006: Bartók a Néprajzi Múzeumban. Magyar Múzeumok, 2006/1. 4–8.
2006: État de la recherche sur la musique et la danse populaire. Hongrie – Magyarország. Aux source de l’ethnographie. Ethnologie française, 2006/2. 261–272. (Felföldi Lászlóval)
2006: Kulcsár Ferenc és a Nagyenyed vidéki népzene. In: Pávai István (szerk.): Nagyenyed vidéki magyar és román népzene. A magyarbecei Kulcsár Ferenc bandája. Budapest, Hagyományok Háza, 2006. HH CD 004 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 3–10.
2006: A moldvai csángók bibliográfiája. Összeállította Ilyés Sándor. Szerkesztette Ilyés Sándor, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos. Anyagát gyűjtötte: Meinolf Arens, Agnieszka Barszczewska, Chris Davis, Marius Diaconescu, Hála József, Halász Péter, Ilyés Sándor, Jakab Albert Zsolt, Lajos Veronika, K. Lengyel Zsolt, Lőrinczi Marinella, Papp József András, Pávai István, Pozsony Ferenc, Tánczos Vilmos, Tompa Ferenc, Udvardy Frigyes, Vincze Gábor. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006.
2005: Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében. 2005 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 15–47.
2005: A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai. In: Folklór a magyar művelődés-történetben. Folklór és irodalom. Szerkesztette Szemerkényi Ágnes. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. 288–303.
2005: Muzyka ludowa i badanie folkloru na Wêgrzech [Népzene és népzenekutatás Magyarországon]. Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" (Lublin), 2005/59. 18–19. Lengyelre fordította: Laurinyetz Imre
2005: Magyar identitástudat Moldvában. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 9–97.
2005: Zenés-táncos hiedelmek Moldvában. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 98–121. Második közlés. Első közlés: Néprajzi Látóhatár, 1994/1. 171–187.
2005: Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 122–161. Második közlés. Első közlés: Zenetudományi Dolgozatok 1995–1996, 1997. 295–320.
2005: A magyar népzene moldvai dialektusa. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 162–180.
2005: Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 180–186. Első közlés: Néprajzi Hírek 22. 1993/3–4. 104–107. Harmadik közlés: Háromszék, 2005. július 29. 3–4.
2005: A moldvai magyarok történetének vázlatos kronológiája. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 187–191. Negyedik közlés. Első közlés: Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok (LP hanglemez kísérőfüzete). Kallós Zoltán gyűjtése. Szerkesztette, a kísérőfüzetet összeállította Pávai István. Pentaton, ST-CS 0309 bakelit lemez, Marosvásárhely, 1993. Második közlés: „Nem engedi Isten, hogy elveszejszenek”. Moldvai magyar életképek. Vallásos és világi népi szövegek. Szerkesztő: Kallós Zoltán. Kolozsvár, Gloria, 1993. Harmadik közlés: Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Kallós Zoltán gyűjtése. Szerkesztette, az ismertetőt írta Pávai István. Fonó Budai Zeneház, FA-223-2 audio-CD, Budapest, 2005.
2005: Moldvai magyar folklór hangzó kiadványokon. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 192–207.
2005: Sárosi Bálint műveinek bibliográfiája. Magyar Zene 2005/4. 369–374. (140 tétel, Nagy Krisztinával)
2005: Kalotaszeg és a bogártelki zenészek. In: Pávai István (szerk.): Kalotaszegi népzene. A bogártelki Cilika-banda. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. HH CD 003 jelzetű CD-lemez kísérő-füzete 2–7.
2005: Kallós Zoltán és a moldvai magyar vallásos folklór. In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest, 2005. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete 2–26. Második közlés. Első közlés: Uram, irgalmazz nékünk! Moldvai magyar szentes énekek és imádságok (LP hanglemez kísérőfüzete). Kallós Zoltán gyűjtése. Szerkesztette, a kísérőfüzetet összeállította Pávai István. Pentaton, ST-CS 0309 bakelit lemez, Marosvásárhely, 1993.
2003: Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban. Zenetudományi Dolgozatok 2003 II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2003. 469–486.
2001: A táncház forrásvidéke. In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 7–16.
2001: Az erdélyi táncházmozalom születése. In: Pávai István: Barozda 1976–2001. 17–26.
2001: Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra. In: Pátria. Magyar népzenei gramofonfelvételek. CD-ROM 1–3. Szerkesztő: Sebő Ferenc. Budapest, Fonó Records, 2001. FA-500-3. Második közlés. Első közlés: Magyar Zene, 1992/2. 138–140.
2000: Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 161–185. Második közlés. Első közlés: Zenetudományi Dolgozatok 1999, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet 1999. 53–74.
2000: Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 186–194. Második közlés. Első közlés: Zenetudományi Dolgozatok 1997–1998, 1998. 223–230.
2000: Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta – Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 363–378. Második közlés. Első közlés: Néprajzi Látóhatár, 1993/4. 1–20.
2000: Népzenei Gyűjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerkesztő: Fejős Zoltán. Néprajzi Múzeum. Budapest, 2000. 814–851.
2000: Jajnóták és dúrharmóniák a Kis-Homoród mentén. In: "A Homoród füzes partján...". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Szerkesztette: Cseke Péter – Hála József. Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2000. 287–301.
1999: A népi és a nemzeti kultúra viszonyának néhány zenei vetülete Erdélyben. In: Népzenei Tanulmányok. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 1999. 142–160. Második közlés. Első közlés: Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője (1995–1998), Szombathely, 1999. 97–113.
1999: Etnonimek a moldvai magyar anyanyelvű katolikusok megnevezésére. In: Csángósors. Moldvai csángók a változó időben. Szerkesztette Pozsony Ferenc. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1999. 69–82. Kissé eltérő első közlés: A moldvai magyarok megnevezései. Regio. Kisebbségi Szemle 6, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995/4. 149–164.
1997: A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában. Néprajzi Értesítő, 1997. 109–126.
1996: Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál. Néprajzi Értesítő, 1996. 7–28.
1996: Kis-Küküllő menti magyar népzene. Honismeret, 1996/2. 74–77.
1996: A néprajzi adatbázis-építés akadályai. Néprajzi Hírek, 1996/1–4. 86–89.
1993: Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Művelődés, 1993/2. 31–32.
1993: Márta Virágvölgyi: Young Men's Dances from Kalotaszeg. Essays on Folk Music. Instrumental Folk Music Sample Collection (recenzió). Published by the Hungarian Institute for Culture. Budapest, 1993. pp. 116, 37 music pieces, 9 photographs, 1 map. Acta Ethnographica, Volume 39. p. 231.
1992: Etnikum, tánc és zene Erdélyben. Acta, 1992/3–4. 9–11.
1989: Tánckísérő hangszerek. Igaz Szó, 1989/1. 73–79.
1984: A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai. In: Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Szerkesztette László Ferenc, Bukarest, 1984. 69–87.
1984: Közös elemek a néptáncban. Az Igaz Szó Évkönyve, 1984. 54–55.
1984: Zenetudományi Írások 1983 (recenzió). Utunk, 1984/8.
1983: Lajtha László. Művelődés, 1983/6. 31–32.
1983: Változatok Farkas Pál dalaihoz. Ethnographia, 1983/4. 594–599.
1982: Egy kvintváltó dallam átalakulásai. Ethnographia 1982/4. 554–560.
1979:–1980 Népi harmóniavilág I–III. Művelődés 1979/12. 25–26; 1980/1. 25–26; 1980/2. 27–28.
1977: Tánc és zene. Művelődés 1977/11. 12–13.
1977: Egy népdal átalakulása a Sóvidéken. Művelődés 1977/1. 57–59.

A teljes publikációs listát idézőkkel lásd a Magyar Tudományos Művek Tárában!
 

Tudományos előadások:
2020: Erdély és Moldva népzenei dialektusai. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének Nyílt Napja. Budapest, Semmelweis u. 12., 2020. január 31.
2020: Colecţia etnomuzicologică a lui Ilona Szenik. Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca, 29 ianuarie 2020.
2020: Szenik Ilona népzenei gyűjtése. Budapest, BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem, 2020. január 23.
2019: Népzenei adatbázisok. Budapest, Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtári Intézet, 2019. november 27.
2019: Népzenei dialektusok Erdélyben. Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Hild-villa, Budapest, 2019. november 21.
2019: Kájoni-táncdallamok folklórkapcsolatai. Joannes Kájoni 390 emlékkonferencia. Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda, 2019. november 16.
2019: Hitelesség a népzenében. Hagyományok Háza, Budapest, 2019. január 24.
2018: A fonográf előnyei és hátrányai a népzenekutatásban. Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Hild-villa, Budapest, 2018. október 18.
2018: A Bécsi harangjáték lehetséges forrása. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem, Budapest, 2018. október. 1.
2018: Emlékeim Dobszay Lászlóról. Emlékkonferencia Dobszay László születésének 83. évfordulója alkalmából. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Régi Zeneakadémia Kamaraterme, Budapest, 2018. február 3.
2016: Magyarózd népzenéje. A Liszt Ferencz Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének nyílt napja. Budapest, LFZE Népzene Tanszék, 2016. február 5
2015: Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók-terem, Budapest, 2015. szeptember 24.
2015: Principiile de redactare ale DVD-ului prezentând colecţia etnomuzicologică a lui János Jagamas. Arhivele etnologice. Provocări actuale şi modalităţi de valorificare. Conferinţa ştiinţifică internaţională. Academia Română – Filiala Cluj, Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române” în colaborare cu Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” şi Institutul de muzicologie al Centrului de Ştiinţe Umane al Academiei Maghiare de Ştiinţe. Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Kolozsvár, 2015. május 14.
2015: Jagamas János hangszeres gyűjtései. Tudományos Fórum, Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015. március 26.
2015: Ismeretlen népzenei felvételek a Kolozsvári Folklór Archívumból. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Nyílt Napja. Budapest, Semmelweis u. 12, 2015. január 30, 14 óra
2014: Zsidó dallamok az erdélyi és a moldvai cigányzenészek repertoárjában. A holokauszt és a magyar zenei emlékezet című konferencián. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2014. október 30.
2014: Vikár Béla gyűjtőútjai. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2014. március 18.
2013: Szabó Csaba, a népzenekutató. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Református Tanárképző Kar, Kolozsvár, 2013. december 13.
2013: Culegerile instrumentale ale lui Jagamas János. Conferinţa Internaţională Etnomuzicologia la Cluj. 26–27 septembrie 2013, Sala Festivă a Filialei Cluj a Academiei Române, Kolozsvár
2013: A Folklór Adatbázis mint a tudományt és a népzenei mozgalmakat kiszolgáló eszköz. A népzene-és néptánckutatás eredményeinek társadalmi hasznosulása – konferencia Kodály Zoltán, Lajtha László és Martin György emlékére. Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ, 2013. szeptember 21.
2013: Bözödi György és Lajtha erdélyi gyűjtései. Konferencia az 50 éve elhunyt Lajtha László emlékére. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2013. február 16.
2012: Módszerek az erdélyi népi tánczene táji tagolódásának meghatározására. Bölcsészszemmel Bizánctól Pennsylvaniáig, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ülésszaka a felfedező kutatásokról. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia Székháza, 2012. november 30.
2012: Tánckísérő ritmusok a magyar népzenében. Kedd Délutáni Zenetudomány V. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori Iskolájának tudományos előadássorozata. Budapest, 2012. november 6.
2012: „Rejtőzködő” dallamtípusok. In memoriam László Dobszay. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság IX. tudományos konferenciája. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012. október 11.
2012: „Régi” és „új” harmonizálás az erdélyi népzenében. A Régi és új előadási hagyomány a népzenében c. konferencián. MTA BTK Zenetudományi Intézet – Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék. Budapest, MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2012. április 19.
2012: A táncház forrásvidéke. A Táncalkalom, hagyományőrzés, szórakozás, társadalmi jelenség – 35 éves az erdélyi táncház c. tudományos ülésszakon. Kolozsvár, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2012. február 24.
2011: Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete. VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Kolozsvár, Sapientia Egyetem, 2011. augusztus 23.
2010: A Magyar Népdaltípusok Példatára 2010-ben végzett fejlesztései. Analóg gyűjtemény – Digitális közkincs. Eredméynek és folyamatban lévő munkák a Népzenei Archívumban. Tudományos Fórum. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2010. november 18.
2010: Denis Galloway népzene, néptánc, népszokás vonatkozású fotói a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeumban. Budapest, Hagyományok Háza, 2010 május 28.
2010: Bartók, Kodály és Lajtha folklorizmus-szemlélete. Hagyomány, örökség, közkultúra. A magyar népművészet helye és jövője a Kárpát-medencében c. konferencián. Budapest, Hagyományok Háza, 2010. március 26.
2009: Népzene-archiválási módszerek. Művelődésszervező Képzés a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus rendezésében. Kárpát-medencei Kerekasztal, Budapest, 2009. december 4.
2009: A táncházmozgalom hatása az erdélyi népzene gyűjtésére. Tudományos tanácskozás „A népzene gyűjtésének szemléletmódjai és módszerei Vikár Bélától napjainkig” címmel. XXII. Kecskeméti Népzenei Találkozó, 2009. szeptember 19.
2009: Bözödi György emlékei Lajtha László székelyföldi gyűjtőútjairól. Zenetudományi konferencia a Hárman Erdélyben című, Lajtha László, Veress Sándor és Farkas Ferenc tiszteletére szervezett fesztivál keretében, a Kolozsvári Magyar Opera szervezésében. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2009. május 23.
2009: Az erdélyi népi tánczene kutatása. Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az ezredfordulón. Tudományos ülésszak a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Tranzit Alapítvány szervezésében. Kolozsvár, Tranzit Ház, 2009. április 28.
2009: Népzene és modernitás Bartók művészetében. Előadás a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Budapest, Nemzeti Táncszínház, 2009. január 22.
2008: Complex Folklore Database Project. Technical challenges and developments in 21st century folk music archiving, Budapest, 2008. 06. 11–12. The Hungarian Academy of Sciences, Institute for Musicology, Budapest, Táncsics Mihály utca 7. Társelőadó: Mórocz András.
2007: Sólyom Károly zenetudományi és népzenekutatói munkássága. Előadás a Váci Múzeum által szervezett Sólyom Károly emlékesten, 2007. december 5.
2007: Népzenei gyűjtemények, folklór adatok számítógépes nyilvántartása. Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2007. november 15.
2007: Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Előadás a Románia Magyar Zenetársaság által szervezett Kodály-konferencián. Kolozsvár, 2007. november 17.
2006: Magyar népzenekutatás. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Ének-zenetanár, Karvezetés Tanszék, Budapest, 2006. október 18.
2006: Erdély és Moldva hangszeres magyar népzenéje. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem, Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar. Ének–Zene Tanszék, Budapest, 2006. május 3.
2006: Bartók és a Néprajzi Múzeum. Zenetudományi konferencia Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából. Romániai Magyar Zenetársaság. Nagyvárad, 2006. április 28.
2006: Bartók és a moldvai magyar népzene. Tudományos ülésszak a Bartók emléknapok keretében, a kolozsvári Magyar Opera szervezésében. Kolozsvár, 2006. november 17.
2006: Bartók Béla és Erdély. Zenetudományi konferencia Bartók Béla születésének 125. évfordulója alkalmából, a Romániai Magyar Zenetársaság szervezésében. Sepsiszentgyörgy, 2006. május 27.
2006: Adatok az egykori havasalföldi magyarok tánckultúrájáról. Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban. Konferencia Pesovár Ernő 80. születésnapja tiszteletére, az MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya, a Magyar Néprajzi Társaság Népzenei és Néptánc Szakosztálya, Pápa Város Önkormányzata, a Magyar Tánctudományi Társaság és az ICTM Nemzeti Bizottsága szervezésében. Pápa, 2006. szeptember 26.
2005: Some Aspects of Interethnic Relations in Transylvanian Traditional Dance Music. American Hungarian Educators' Association 30th Anniversary Conference. Central European University, Budapest, June 2–5, 2005
2005: A román népzene. Nyíregyházi Főiskola, Ének-Zene Tanszék. Nyíregyháza, 2005. április 16.
2004: Erdély mint nagytáj a népzene- és néptánckutatás szemléletében. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2004. december 16.
2004: A moldvai magyar hangszeres zene interetnikus kapcsolatai. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. március 25–26.
2004: A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai. Folklór és irodalom konferencia. MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2004. december 2–3.
2003: Ereszkedő kvintváltás az erdélyi népzenében. Konferencia az MTA Népzenekutató Csoportja megalapításának 50. évfordulóján. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2003. november 7.
2002: A folklór digitális archiválása. IV. Országos Telematikai Konferencia. Miskolc, 2002. szeptember 26.
2001: Népzene archiválás és katalogizálás budapesti közintézményekben 1990 után. A Népzenei hagyomány továbbélése a III. évezred hajnalán (konferencia). Dunaszerdahely, 2001. szeptember 13–15.
2001: Az „Utolsó Óra” erdélyi népzenegyűjtés és internetes keresőrendszere. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2001. január 11.
2001: A „Régi magyar népdaltípusok” CD-ROM. Népzenei konferencia Olsvai Imre népzenekutató 70. születésnapja tiszteletére. Kaposvár, 2001. március 30–31.
2001: A „Pátria” és a „Régi Magyar Népdaltípusok” CD-ROM-ok. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001. május 2.
2000: Az informatika és a kultúra találkozása, avagy hogyan került Kodály és a népdalok az Internetre. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság VII. Országos Kongresszusa; Eger, 2000. június 21–23. (Társelőadók: Juhász Zoltán, Surján László, Treer Zoltán)
1999: Régi magyar dallamtípusok keresőrendszere. MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. október 28.
1999: Népzenekutatás a Néprajzi Múzeumban. Az intézményes keretek változásai a kezdetektől az 1980-as évekig. MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. március 18.
1998: Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens. Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich Ungarn – Österreich. Szimpozium. Graz, 1998. november 5–6.
1998: Az erdélyi hangszeres népi harmónia néhány sajátossága. Falvy Zoltán 70. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1998. október 9–10.
1997: Sajátos szempontok a népi harmónia vizsgálatában. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. június 5.
1997: Néhány énekes dallam hangszeres változatai. Az erdélyi és a moldvai népzene az újabb kutatások fényében (konferencia). MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1997. május 3.
1997: A Galántai táncok főtémája a népzenében. Zenetudományi konferencia a Kodály Emléknapok keretében. Romániai Magyar Zenetársaság, Kolozsvár, 1997. március 10.
1996: Interetnikus kapcsolatok a népi tánczenében. A 20. századi zenetörténet kérdései (konferencia). MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996. december 12.
1996: Gyűjtési beszámoló az 1996. júliusi háromhetes moldvai gyűjtőútról. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996. október 16. Társelőadó: Richter Pál.
1996: Gyűjtési beszámoló az 1995. decemberi kéthetes szilágysági, kalotaszegi, mezőségi, aranyosszéki, gyimesi gyűjtőútról. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996. január 17.
1996: A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában. A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban (konferencia). Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
1996: A számítógépes Népzenei Katalógus bemutatása. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996. március 20.
1996: A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményeit nyilvántartó számítógépes adatbázisok. A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban (konferencia). Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
1996: A néprajzi adatbázis-építés akadályai. Az informatika szerepe a néprajz és folklorisztikai kutatásokban (szakmai tanácskozás). Európai Folklór Centrum, Budapest, 1996. április 25.
1996: A népi és a nemzeti kultúra viszonyának zenei vonatkozásai Erdélyben. A néptánc- és népzenei hagyományok szerepe a nemzeti identitás formálásában (konferencia). Körmend, 1996. május 24.
1995: Vallási és etnikai azonosságtudat konfliktusai a moldvai magyaroknál. Népi vallásosság a Kárpát-medencében IV. (konferencia). Veszprémi Akadémiai Bizottság székháza, 1995. október 28.
1995: Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság I. Zenetudományi Konferenciája. Budapest, Fészek Művészklub, 1995. október 6.
1995: A moldvai magyar népzenei dialektus. Magyar Népzenei Dialektusok (tudományos ülésszak). International Council for Traditional Music (ICTM), MTA Zenetudományi Intézet, Magyar Néprajzi Társaság szervezésében. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1995. május 6.
1995: A Galántai táncok főtémájának folklórkapcsolatai. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1995. május 4.
1994: Az úgynevezett jajnótákról. Tudományos ülésszak a IX. Kecskeméti Népzenei Találkozón. Kecskemét, 1994. szeptember 2–4.
1994: A moldvai magyarok megnevezései. Csángó sorskérdések. Konferencia Lakatos Demeter halálának 20. évfordulója alkalmából- Ipolyi Arnold Népfőiskola, Lakatos Demeter Egyesület. Újkígyós, 1994.
1993: Népi hangszeres harmónia Erdélyben. Konferencia Jagamas János 80 éves születésnapja alkalmából. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1993. június 12.
1992: Siklód népzenéje. Tudományos ülésszak a „Siklód anno...” című kiállítás megnyitása alkalmából. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1992. március 13.

A tudományos és népszerűsítő előadások teljes listáját lásd itt!
 

Saját honlap: www.pavai.hu

Elérhetőség: istvan[kukac]pavai.hu