Dr. Péteri Lóránt Fotó: MTI

Dr. Péteri Lóránt

Zenetudományi Tanszék

Mahler életműve, Zenetörténet

Született: 1976
 
Tudományos fokozat:
PhD (University of Bristol, 2008; honosítás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2009)
habilitáció (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2015)
BA és MA történelem (Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2006)
BA és MA muzikológia (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2002)
 
Egyetemi beosztás: egyetemi tanár, tanszékvezető, a Közép-Európai Zenetörténeti Kutatócsoport vezetője


Publikációk

Könyvek (szerzőként):

Péteri, Lóránt, Gustav Mahler körút: Hét tanulmány (Pécs: Kronosz Kiadó, 2023).

Péteri Lóránt, Mahler, a scherzo és a "kísérteties" (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015).

Könyvek (társszerkesztőként):

Gyarmati György és Péteri Lóránt (szerk.), 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények (Budapest, Pécs: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,  2019).

Dobszay Ágnes, Domokos, Zsuzsanna, Péteri LórántVikárius László (szerk.), Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, Zeneakadémia,  2015).

Könyvfejezetek:

Péteri, Lóránt, ‘“Mad Day” and the “March of Bacchus”: Figaro in Mahler's Third Symphony’, in Sheinberg, Esti; Dougherty, William (eds.), The Routledge Handbook of Music Signification (New York: Routledge, 2020), 114–125.

Péteri, Lóránt, ‘Whose Farewell?: Ligeti's Horn Trio and Mahler's Ninth Symphony’, in Granat-Janki, Anna (ed.), Musical Analysis: Historia Theoria Praxis, V (Wrocław: The Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw, 2019), 345–355.

Péteri, Lóránt, ‘Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in ‘Das himmlische Leben”’, in Barham, Jeremy (ed.), Rethinking Mahler (New York: Oxford University Press, 2017), pp. 127–137.

Péteri, Lóránt, ‘The “Question of Nationalism” in Hungarian Musicology during the State Socialist Period’, in Żerańska-Kominek, Sławomira (eds.), Nationality vs Universality: Music Historiographies in Central and Eastern Europe (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016) 125–144.

Péteri, Lóránt, ‘God and Revolution: Rewriting the Absolute: Bence Szabolcsi and the Discourse of Hungarian Musical Life’, in Blažekovic, Zdravko; Mackenzie Dobbs, Barbara (eds.), Music's Intellectual History (New York: International Repertory of Music Literature, 2009), 337–342.

Péteri, Lóránt, ‘“Soviet Music” in Hungary: Ilya Golovin Reaches Budapest’, in Bek, Mikuláš; Chew, Geoffrey; Macek, Petr (eds.), Socialist Realism and Music (Prague: KLP – Koniasch Latin Press, 2004), 151–157.

Cikkek:

Péteri, Lóránt, ‘National Icon and Cultural Ambassador: Zoltán Kodály in the Musical Life of State Socialist Hungary’, Polski Rocznik Muzykologiczny, 19 (2021)/1, 147-181.

Péteri, Lóránt, ‘Mahler: Music, Reception, Identity’, Studia Musicologica, 60 (2019)/1–4, 219–242.

Péteri, Lóránt, ‘Form, Meaning and Genre in the Scherzo of Mahler's Second Symphony’, Studia Musicologica, 50 (2009)/3–4, 221–299.

Péteri, Lóránt, ‘Scherzo and the Unheimlich: The Construct of Genre and Feeling in the Long 19th Century’, Studia Musicologica, 48 (2007)/ 3–4, 319–333.

A publikációk teljes listája:
mtmt.hu


Tagságok:

2023- : az Oxford Music Online, Grove Music Online Délkelet- és Kelet-Közép-Európa szekció aktualizálásáért felelős projektjében a „Magyarország” szócikk területi szerkesztője
2020- : a Gustav Mahler Kutatóközpont tanácsadó testületének tagja, Toblach / Dobbiaco (Olaszország)
2012– Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága szavazati jogú tagja
2012–14 Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága titkára
2010- : Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete tagja
2010- : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem PhD Doktori Tanácsa tagja
2010- : Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökségi tagja
2010- : Magyar Zene című zenetudományi folyóirat szerkesztőbizottsága tagja
 
Ösztöndíjak:
2000/01-ben köztársasági ösztöndíjas, 2002 óta több alkalommal Pro Musica ösztöndíjas. Három alkalommal nyerte el a Kodály Zoltán ösztöndíjat (2003, 2006, 2007), 2004 és 2006 között a University of Bristol Postgraduate Research Scholarship birtokosa; 2008/09-ben MAOE ösztöndíjas.
Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatása (2011)
2011 Pro Musicologia Hungarica Alapítvány kutatási támogatása; MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (2012–2015)
Új Nemzeti Kiválóság Pályázat posztdoktori ösztöndíjasa (2016/17)
 
Oktatói tevékenység:
2002–2004: doktoranduszként óraadó oktató és konzulens tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke)
2005–2008: egyetemi tanársegéd, tudományos segédmunkatárs (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke);
2008–2012: egyetemi adjunktus (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke, később Alkotóművészet és Zeneelméleti Ismeretek Tanszéke).
2013–2016: egyetemi docens (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszéke)
2014–2016: mb. tanszékvezető (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszéke)
2014-2019: tanszéki csoportvezető (Zenetudományi Tanszéki Csoport)
2016- : tanszékvezető (Zenetudományi Tanszék)
2016- : egyetemi tanár
2020: PhD Doktori Tanács elnöke

A Doktori Iskola törzstagja; a PhD Doktori Tanács tagja

DLA és PhD témavezetés; doktori szigorlatoztatás és opponensi vélemény:
doktori.hu

Részvétel kutatócsoportok munkájában:
2002–2006: részvétel önálló kutatási területtel az MTA Zenetudományi Intézet „Kodály Zoltán és tanítványai” című, a Nemzeti Kulturális és Fejlesztési Pályázat támogatásával megvalósított kutatási programjában;
2009–2011: részvétel önálló kutatási területtel az MTA Zenetudományi Intézet „Magyar zenekultúra és zeneszerzés a 20. században” című, OTKA 73434 számú programjában, illetve a Magyarország zenetörténete című akadémiai sorozat 20. századi kötete előkészítő munkáiban.
2017- : részvétel szenior kutatóként a BTK Zenetudományi Intézet „Magyarország zenetörténete/5. A kézikönyv-sorozat 20. századi kötetének előkészítése” című, NKFIH K 123819 számú kutatási programjában;
2017- : részvétel önálló kutatási területtel az ELTE BTK „A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve” című, NKFIH K 124142 számú kutatási programjában.

További tudományos tevékenység (válogatás):
2008- : „Kedd Délutáni Zenetudomány” címen tudományos előadássorozat szervezése, szerkesztése és vezetése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen;
2009: tudományos ülésszak szervezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Vikárius Lászlóval);
2016: „Eszterháza” című tudományos workshop szervezése (LFZE Zenetudományi Tanszéke);
2017: „1956 és a zenei élet: előzmények, történések, következmények” című tudományos konferencia szervezése Gyarmati Györggyel (LFZE, ÁBTL)

Egyéb szakmai tevékenység:
Szakfolyóiratokban (2000–), hetilapokban (2000–) és internetes oldalon (2008–) megjelenő művészetkritikai írások, könyvrecenziók, ismertetők szerzője.
Műismertetőket ír magyar hangversenyrendezők (Budapesti Tavaszi Fesztivál, Budapesti Fesztiválzenekar, Jakobi Koncert, Művészetek Palotája, Nemzeti Filharmonikusok) számára 2001-től. Az Óbudai Danubia Zenekar valamennyi műismertetőjének szerzője a 2008/09 évadban.
Ismeretterjesztő és klasszikus zenei aktualitásokkal foglalkozó rádióműsorok közreműködője, vezetője. 2001 óta a Bartók Rádió Új Zenei Újság című műsorának zenekritikusa. 2009 óta ugyanezen rádió Zenebeszéd című műsorának műsorvezetője.
2005-ben szakmai javaslatot készít a Művészetek Palotája „Mozart és Magyarország” című kiállításához.
2010-ben szakértő a Petőfi Irodalmi Múzeum „Alma Mahler Szalon” című rendezvényén.
2011-ben tagja a Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj zsűrijének.
2014 novemberében tagja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterhangszer-pályázatát elbíráló bizottságnak.
2016 és 2019 között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Kultúra” szakértői csoportjának tagja.
2019-ben a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj kuratóriumának tagja.

 
Bel- és külföldi konferencián tartott előadások:
 
Felkérésre tartott előadások nemzetközi konferenciákon:
 

„Who Was Streamlining Whom?: A Contribution to the History of ’Sovietization’ of Hungarian Musical—Musicological Life”, Central European Music Research Centre (CEMRC), Cardiff University Zenei Tanszéke, együttműködésben a Bristol University Zenei Tanszékével, Socialist Realism in Central European Music: 19451955, Cardiff, 2001. március 10.

„Ilya Golovin Reaches Budapest: ’Soviet Music’ in Hungary”, Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Karának Zenetudományi Intézete, Socialist Realism and Music: Anti-Modernism and Avant-gardes, Brno, 2001. október 1–3.

 „Crossroads: Changing Concepts in Musical Thought in Hungary in the Early 1960s”, University of Bristol Zenei Tanszéke, The Modernisms of the 1960s in Czechoslovakia, Hungary and Poland, Bristol, 2002. április 27.

„Hungarian Musicology under State Socialism: Institutions, Informal Networks, Scholarly Projects, and Ideologies”, American Musicological Society (Amerikai Zenetudományi Társaság), Seventy-ninth Annual Meeting, Pittsburgh, 2013. november 7–10.

További előadások nemzetközi konferenciákon:

 „God and Revolution – Szabolcsi Bence and the Discourse of Hungarian Musical Life, 1950s”, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), Music’s Intellectual History, New York, 2005. március 16-19.

„Scherzo and the Unheimlich: the Construct of Genre and Feeling in the Long 19th Century” Royal Musical Association, Research Students’ Conference 2007, Bristol, 2007. január 3–6.

“Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in ’Das himmlische Leben’”, University of Surrey, Gustav Mahler Centenary Conference, Guildford, 2011. július 7–9.

„The ’Question of Nationalism’ in Hungarian Musicology after 1956”, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Fryderyk Chopin Intézet), Nationality–Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice, 2014. szeptember 15–17.

„The History of Hungarian Music Versus the Music History of Hungary: The ’Question of Nationalism’ in Hungarian Musicology During the Post-Stalinist Period”, MTA BTK ZTI 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945–1989), Budapest, 2015. január 24–25.

Felkérésre tartott előadások hazai, magyar nyelvű konferenciákon:

„Képzelt zeneszerző: Fiktív komponisták az 50-es évek magyar zenei diskurzusában”, Pécsi Tudományegyetem, A szerzői név és a személységi jog a művészetekben, Pécs, 2003. október 17–18.

„Scherzo és unheimlich: Műfaj és érzület konstrukciója a hosszú 19. században”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Zenetudományi konferencia a hatvanéves Tallián Tibor tiszteletére, Budapest, 2006. október 14–15.

„Magyar csárdás vagy haszid népdal? Mahler-recepció és a nemzeti zene konstrukciója”, Erasmus Kollégium és ELTE BTK, A zenén innen és túl, Budapest, 2008. május 16.

„A márki és a tejesember: A ’népi’ elem Gustav Mahler I. szimfóniájának 3. tételében”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Népzene és zenetörténet, Budapest, 2009. október 8–9.

„’A mi népünk az Ön népe, de az enyém is…’: Kodály Zoltán és Kádár János kapcsolatáról”, MTA BTK Zenetudományi Intézet, A 70 éves Berlász Melinda tiszteletére rendezett tudományos ülésszak, Budapest, 2012. november 29.

„Alkotás és személyes identitástörténet metszéspontjai Gustav Mahler pályáján”, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Identitások és váltások, Budapest, 2012. december 6–7.

„Mihály András 3. szimfóniája: Diskurzus az új zenéről 1962-ben”, MTA BTK ZTI 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Évfordulók nyomában, Budapest, 2013. december 5.

További előadások hazai, magyar nyelvű konferenciákon:

 „Ilja Golovin Budapestre érkezik: A ’szovjet zene’ Magyarországon”, LFZE Zenetudományi Tanszék és Zenetudományi Doktori Iskola, Tudományos ülésszak a Zenetudományi Tanszék fennállásának fél évszázados jubileuma tiszteletére, Budapest, 2001. november 23–24.

„Programzene vagy abszolút zene? Mahler döntésének szociokulturális hátteréhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, A 70 éves Somfai László tiszteletére, Budapest, 2004. október 8–10.

„’Isteni kockavetések’ – Gustav Mahler 2. szimfóniája 3. tételének formája: egy új megközelítés”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Konferencia Bartha Dénes születésének 100. évfordulója tiszteletére, Budapest, 2008. október 3–4.

„A végtelen forma terve Mahler 2. szimfóniájának scherzójában”, ELTE BTK és Erasmus Kollégium, A zenén innen és túl II, Budapest, 2009. május 22.

„A halál idilli maszkjai: Orfeusz az alvilágban és Mennyei élet”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Műelemzés – ma, Budapest, 2011. október 7–8.

„Adalékok az MTA Népzenekutató Csoportjának 1967 és 1970 közötti történetéhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, In memoriam László Dobszay, 2012. október 11–13.

„Épületes ügy: Néhány adalék a Zenetudományi Intézet elhelyezésének történetéhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Az intézményes zenetudományi kutatás Magyarországon, Budapest, 2014. október 2.

Felkérésre tartott önálló előadások:

 „Vonzások és választások: Kodály, népzene és kultúrpolitika a »hosszú ötvenes években«”, Hagyományok Háza, Népismei Tudománytár, Budapest, 2008. április 24.

 „Adalékok az MTA Zenetudományi Bizottságának történetéhez”, MTA Zenetudományi Bizottsága, a Bizottság ülése, Budapest, 2008. május 22.

További önálló előadások:

 „Restauráció és átrendeződés az 1956 utáni magyar zenei életben”, LFZE, Kedd Délutáni Zenetudomány, Budapest, 2011. május 3.

Kerekasztal-beszélgetés, műhely:

Kritikai agora: Mire valók a művészeti egyetemek? Mire való az elméleti tudás egy tervező/művész számára?, kerekasztal-beszélgetés Veres Bálint vezetésével, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Transfer lab., Budapest, 2012. október 24.

„Szenvedély és alkotófolyamat a művészetekben és a pszichoterápiában: változatok a kreatív munkamódra”, műhely Szőke Katalin és Zana Katalin vezetésével, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Szenvedély és közöny: Érzelmek és kapcsolatok, Budapest, 2014. október 17–18.


Díjak, versenyeredmények:
2013: A Művészetek Palotájának Hans Sachs-díja
2022: Szabolcsi Bence-díj
 
Elérhetőség: peteri.lorant[kukac]zeneakademia.hu