A képzés az Akadémián igen nehéz, időnként igen kemény volt: aki végigcsinálta, igazi zenészként került ki onnan.

Solti György
Péteri Lóránt

Péteri Lóránt

Zenetudományi Tanszék

Mahler életműve, Zenetörténet

Született: 1976
 
Tudományos fokozat:
PhD (University of Bristol, 2008; honosítás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2009)
habilitáció (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2015)
 
Egyetemi beosztás: egyetemi tanár, tanszékvezető, a PhD Doktori Tanács elnöke
 
Tanulmányok:
1997–2002: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, zenetudományi szak - kitüntetéses egyetemi oklevél: okleveles muzikológus (2002)
1995–2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak; egyetemi oklevél: történelem szakos bölcsész (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara, 2006)
2002–2005: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Doktori Iskola, zenetudományi PhD program
2004–2007: Department of Music, University of Bristol, zenetudományi PhD program, a 2004/05 tanévben a University of Oxford vendéghallgatója volt.
 
Ösztöndíjak:
2000/01-ben köztársasági ösztöndíjas, 2002 óta több alkalommal Pro Musica ösztöndíjas. Három alkalommal nyerte el a Kodály Zoltán ösztöndíjat (2003, 2006, 2007), 2004 és 2006 között a University of Bristol Postgraduate Research Scholarship birtokosa; 2008/09-ben MAOE ösztöndíjas.
Nemzeti Kulturális Alap alkotói támogatása (2011)
2011 Pro Musicologia Hungarica Alapítvány kutatási támogatása; MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (2012–2015)
Új Nemzeti Kiválóság Pályázat posztdoktori ösztöndíjasa (2016/17)
 
Oktatói tevékenység:
2002–2004: doktoranduszként óraadó oktató és konzulens tanár (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke)
2005–2008: egyetemi tanársegéd, tudományos segédmunkatárs (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke);
2008–2012: egyetemi adjunktus (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Tanszéke, később Alkotóművészet és Zeneelméleti Ismeretek Tanszéke).
2013–2016: egyetemi docens (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszéke)
2014–2016: mb. tanszékvezető (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszéke)
2014-2019: tanszéki csoportvezető (Zenetudományi Tanszéki Csoport)
2016- : tanszékvezető (Zenetudományi Tanszék)
2016- : egyetemi tanár
2020- : PhD Doktori Tanács elnöke

A Doktori Iskola törzstagja; a PhD Doktori Tanács tagja; DLA és PhD témavezetés; doktori szigorlatoztatás és opponensi vélemény

Tagságok:
2010- : Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete tagja;
2010- : Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem PhD Doktori Tanácsa tagja;
2010- : Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnökségi tagja;
2010- : Magyar Zene című zenetudományi folyóirat szerkesztőbizottsága tagja;
2012–14 Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága titkára;
2012– Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Bizottsága szavazati jogú tagja

Részvétel kutató csoportok munkájában:
2002–2006 részvétel önálló kutatási területtel az MTA Zenetudományi Intézet „Kodály Zoltán és tanítványai” című, a Nemzeti Kulturális és Fejlesztési Pályázat támogatásával megvalósított kutatási programjában;
2009–2011 részvétel önálló kutatási területtel az MTA Zenetudományi Intézet „Magyar zenekultúra és zeneszerzés a 20. században” című, OTKA 73434 számú programjában, illetve a Magyarország zenetörténete című akadémiai sorozat 20. századi kötete előkészítő munkáiban.
2017– részvétel szenior kutatóként a BTK Zenetudományi Intézet „Magyarország zenetörténete/5. A kézikönyv-sorozat 20. századi kötetének előkészítése” című, NKFIH K 123819 számú kutatási programjában;
2017– részvétel önálló kutatási területtel az ELTE BTK „A trianoni Magyarország tradíció és modernitás határán – A Horthy-korszak történeti kézikönyve” című, NKFIH K 124142 számú kutatási programjában.

További tudományos tevékenység (válogatás):
2008–  „Kedd Délutáni Zenetudomány” címen tudományos előadássorozat szervezése, szerkesztése és vezetése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen;
2009 tudományos ülésszak szervezése a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen (Vikárius Lászlóval);
2016 „Eszterháza” című tudományos workshop szervezése (LFZE Zenetudományi Tanszéke);
2017 „1956 és a zenei élet: előzmények, történések, következmények” című tudományos konferencia szervezése Gyarmati Györggyel (LFZE, ÁBTL)

Egyéb szakmai tevékenység:
Szakfolyóiratokban (2000–), hetilapokban (2000–) és internetes oldalon (2008–) megjelenő művészetkritikai írások, könyvrecenziók, ismertetők szerzője.
Műismertetőket ír magyar hangversenyrendezők (Budapesti Tavaszi Fesztivál, Budapesti Fesztiválzenekar, Jakobi Koncert, Művészetek Palotája, Nemzeti Filharmonikusok) számára 2001-től. Az Óbudai Danubia Zenekar valamennyi műismertetőjének szerzője a 2008/09 évadban.
Ismeretterjesztő és klasszikus zenei aktualitásokkal foglalkozó rádióműsorok közreműködője, vezetője. 2001 óta a Bartók Rádió Új Zenei Újság című műsorának zenekritikusa. 2009 óta ugyanezen rádió Zenebeszéd című műsorának műsorvezetője.
2005-ben szakmai javaslatot készít a Művészetek Palotája „Mozart és Magyarország” című kiállításához.
2010-ben szakértő a Petőfi Irodalmi Múzeum „Alma Mahler Szalon” című rendezvényén.
2011-ben tagja a Liszt Ferenc Nemzetközi Lemeznagydíj zsűrijének.
2014 novemberében tagja az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem mesterhangszer-pályázatát elbíráló bizottságnak.
2016 és 2019 között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Kultúra” szakértői csoportjának tagja.
2019- a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj kuratóriumának tagja.

 
Bel- és külföldi konferencián tartott előadások:
 
Felkérésre tartott előadások nemzetközi konferenciákon:

 „Who Was Streamlining Whom?: A Contribution to the History of ’Sovietization’ of Hungarian Musical—Musicological Life”, Central European Music Research Centre (CEMRC), Cardiff University Zenei Tanszéke, együttműködésben a Bristol University Zenei Tanszékével, Socialist Realism in Central European Music: 19451955, Cardiff, 2001. március 10.

„Ilya Golovin Reaches Budapest: ’Soviet Music’ in Hungary”, Masaryk Egyetem Bölcsészettudományi Karának Zenetudományi Intézete, Socialist Realism and Music: Anti-Modernism and Avant-gardes, Brno, 2001. október 1–3.

 „Crossroads: Changing Concepts in Musical Thought in Hungary in the Early 1960s”, University of Bristol Zenei Tanszéke, The Modernisms of the 1960s in Czechoslovakia, Hungary and Poland, Bristol, 2002. április 27.

„Hungarian Musicology under State Socialism: Institutions, Informal Networks, Scholarly Projects, and Ideologies”, American Musicological Society (Amerikai Zenetudományi Társaság), Seventy-ninth Annual Meeting, Pittsburgh, 2013. november 7–10.

„Heavenly Life and Underworld: An Allusion to Offenbach in Mahler”, előadás plenáris ülésszakon, EMB, Henle, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Composition and Revision with the “Classics” of Twentieth-Century Music: Mahler, Debussy, Schoenberg, Bartók and Stravinsky, Budapest, 2016. szeptember 24.

„Marches of Subversion: An Allusion to Figaro in Mahler’s Third Symphony”, előadás workshop keretében, Universität Innsbruck, 2nd International Gustav Mahler Workshop Toblach, Dobbiaco, 2018. július 3–4.

„Zoltán Kodály in the Musical Life of State Socialist Hungary”, National Identitites – European Universality: Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018), in absentia megtartott előadás, Nemzeti Kulturális Központ (Lengyelország), Lengyel Zeneszerzők Szövetsége, Varsói Egyetem Zenetudományi Intézete. Varsó, 2018. november 30.  – december 1.

További előadások nemzetközi konferenciákon:

 „God and Revolution – Szabolcsi Bence and the Discourse of Hungarian Musical Life, 1950s”, RILM (Répertoire International de Littérature Musicale), Music’s Intellectual History, New York, 2005. március 16-19.

„Scherzo and the Unheimlich: the Construct of Genre and Feeling in the Long 19th Century” Royal Musical Association, Research Students’ Conference 2007, Bristol, 2007. január 3–6.

“Idyllic Masks of Death: References to Orphée aux Enfers in ’Das himmlische Leben’”, University of Surrey, Gustav Mahler Centenary Conference, Guildford, 2011. július 7–9.

„The ’Question of Nationalism’ in Hungarian Musicology after 1956”, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (Fryderyk Chopin Intézet), Nationality–Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, Radziejowice, 2014. szeptember 15–17.

„The History of Hungarian Music Versus the Music History of Hungary: The ’Question of Nationalism’ in Hungarian Musicology During the Post-Stalinist Period”, MTA BTK ZTI 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Nationalism in Music in the Totalitarian State (1945–1989), Budapest, 2015. január 24–25.

„The Mad Day and the March of Bacchus: An Allusion to Figaro in Mahler’s Third Symphony”, Canterbury Christ Church University, International Association for Semiotic Studies, 13th Congress on Musical Signification: Sound and Subject Through Ages: Musical Meanings in Narratives, Topics and Technologies, Canterbury (Egyesült Királyság), 2016. április 4–7.

„Zoltán Kodály, János Kádár and Paternalistic Thought”, előadás plenáris ülésen, MTA BTK Zenetudományi Intézet, A National Master in International Context: International Musicological Conference on the 50th Anniversary of Zoltán Kodály’s Death Budapest, 2017. december 8–10.

„Whose Farewell? Ligeti’s Horn Trio and Mahler’s Ninth Symphony”, előadás plenáris ülésen, Karol Lipiński Zeneakadémia, Musical Analysis: Historia – Theoria – Praxis, Wrocław, 2017. december 12–13.

Felkérésre tartott előadások hazai, magyar nyelvű konferenciákon:

„Képzelt zeneszerző: Fiktív komponisták az 50-es évek magyar zenei diskurzusában”, Pécsi Tudományegyetem, A szerzői név és a személységi jog a művészetekben, Pécs, 2003. október 17–18.

„Scherzo és unheimlich: Műfaj és érzület konstrukciója a hosszú 19. században”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Zenetudományi konferencia a hatvanéves Tallián Tibor tiszteletére, Budapest, 2006. október 14–15.

„Magyar csárdás vagy haszid népdal? Mahler-recepció és a nemzeti zene konstrukciója”, Erasmus Kollégium és ELTE BTK, A zenén innen és túl, Budapest, 2008. május 16.

„A márki és a tejesember: A ’népi’ elem Gustav Mahler I. szimfóniájának 3. tételében”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Népzene és zenetörténet, Budapest, 2009. október 8–9.

„’A mi népünk az Ön népe, de az enyém is…’: Kodály Zoltán és Kádár János kapcsolatáról”, MTA BTK Zenetudományi Intézet, A 70 éves Berlász Melinda tiszteletére rendezett tudományos ülésszak, Budapest, 2012. november 29.

„Alkotás és személyes identitástörténet metszéspontjai Gustav Mahler pályáján”, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, Identitások és váltások, Budapest, 2012. december 6–7.

„Mihály András 3. szimfóniája: Diskurzus az új zenéről 1962-ben”, MTA BTK ZTI 20-21. Századi Magyar Zenei Archívum és Kutatócsoport, Évfordulók nyomában, Budapest, 2013. december 5.

„Járdányi Pál és az államszocializmus zenepolitikája”, előadás plenáris ülésszakon, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Járdányi emléknap, Budapest, 2016. szeptember 16.

„’Szabad Szövetség’: 1956 és a magyar zenei intézmények”, előadás plenáris ülésen, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 1956 és a magyar zenei élet: előzmények, történések, következmények, Budapest, 2017. február 16–17.

„Kodály az államszocializmusban”, előadás plenáris ülésszakon, Magyar Kodály Társaság és MTA BTK Zenetudományi Intézet, Zenetudományi konferencia Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulóján, Budapest, 2017. április 27–28.

„Kodály Zoltán”, előadás plenáris ülésszakon, Magyar Tudományos Akadémia, Filozófiai és Történettudományok Osztálya, Értelmiségi válaszutak 1945 után, Budapest, 2017. május 18.

 „A Zeneakadémia 1957/58. tanévben működő igazgatótanácsának dokumentumai”, A 20. századi zenetörténeti források hitelessége, MTA BTK Zenetudományi Intézet 20–21. Századi Magyar Zenei Archívum. Budapest, 2019. május 28–29.

További előadások hazai, magyar nyelvű konferenciákon:

 „Ilja Golovin Budapestre érkezik: A ’szovjet zene’ Magyarországon”, LFZE Zenetudományi Tanszék és Zenetudományi Doktori Iskola, Tudományos ülésszak a Zenetudományi Tanszék fennállásának fél évszázados jubileuma tiszteletére, Budapest, 2001. november 23–24.

„Programzene vagy abszolút zene? Mahler döntésének szociokulturális hátteréhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, A 70 éves Somfai László tiszteletére, Budapest, 2004. október 8–10.

„’Isteni kockavetések’ – Gustav Mahler 2. szimfóniája 3. tételének formája: egy új megközelítés”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Konferencia Bartha Dénes születésének 100. évfordulója tiszteletére, Budapest, 2008. október 3–4.

„A végtelen forma terve Mahler 2. szimfóniájának scherzójában”, ELTE BTK és Erasmus Kollégium, A zenén innen és túl II, Budapest, 2009. május 22.

„A halál idilli maszkjai: Orfeusz az alvilágban és Mennyei élet”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Műelemzés – ma, Budapest, 2011. október 7–8.

„Adalékok az MTA Népzenekutató Csoportjának 1967 és 1970 közötti történetéhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, In memoriam László Dobszay, 2012. október 11–13.

„Épületes ügy: Néhány adalék a Zenetudományi Intézet elhelyezésének történetéhez”, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, Az intézményes zenetudományi kutatás Magyarországon, Budapest, 2014. október 2.

„Mozart-allúzió Mahler 3. szimfóniájában”, előadás plenáris ülésszakon, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 12. tudományos konferenciája Komlós Katalin 70. születésnapja alkalmából, A 18. századi zene előadó-művészete, története és elmélete, Budapest, 2015. október 9–10.

„Az Új Zenei Stúdió nyilvánossága és művelődéspolitikai környezete”, előadás plenáris ülésszakon, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, LFZE, MTA BTK Zenetudományi Intézet,  A zenetörténetírás kritikájától a zenekritikaírás művészetéig: Konferencia a 70 éves Tallián Tibor tiszteletére, Budapest, 2016. október 14–15.

„Közvetített allúzió: Beethoven, Mahler, Ligeti”, előadás plenáris ülésen, Interpretáció és előadói gyakorlat, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság. Budapest, 2018. október 12–13.

„Adalékok a Budapesti Fesztiválzenekar megalakulásának történetéhez”, előadás plenáris ülésen, Zene és politika, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság. Budapest, 2018. október 11–12.

„Adalékok a Budapesti Fesztiválzenekar megalakulásának történetéhez”, 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei, előadás tematikus panelben, Szegedi Tudományegyetem ÁJTK, MTA BTK, MTA TTK, ELTE BTK, Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi DI, 1956-os Intézet Alapítvány. Szeged, 2019. november 28–30.

Felkérésre tartott önálló előadások:

 „Vonzások és választások: Kodály, népzene és kultúrpolitika a »hosszú ötvenes években«”, Hagyományok Háza, Népismei Tudománytár, Budapest, 2008. április 24.

 „Adalékok az MTA Zenetudományi Bizottságának történetéhez”, MTA Zenetudományi Bizottsága, a Bizottság ülése, Budapest, 2008. május 22.

További önálló előadások:

 „Restauráció és átrendeződés az 1956 utáni magyar zenei életben”, LFZE, Kedd Délutáni Zenetudomány, Budapest, 2011. május 3.

Kerekasztal-beszélgetés, műhely:

Kritikai agora: Mire valók a művészeti egyetemek? Mire való az elméleti tudás egy tervező/művész számára?, kerekasztal-beszélgetés Veres Bálint vezetésével, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Transfer lab., Budapest, 2012. október 24.

„Szenvedély és alkotófolyamat a művészetekben és a pszichoterápiában: változatok a kreatív munkamódra”, műhely Szőke Katalin és Zana Katalin vezetésével, Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, Szenvedély és közöny: Érzelmek és kapcsolatok, Budapest, 2014. október 17–18.

Publikációk

Könyvek:

Péteri Lóránt, Mahler, a scherzo és a "kísérteties" (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, 2015).

Dobszay Ágnes, Domokos, Zsuzsanna, Péteri Lóránt, Vikárius László (szerk.), Szekvenciáktól szimfóniákig: Tanulmányok Liszt, Bartók és Ligeti 140 éves Zeneakadémiája tiszteletére (Budapest: Rózsavölgyi és Társa, Zeneakadémia,  2015).

Gyarmati György és Péteri Lóránt (szerk.), 1956 és a zenei élet: Előzmények, történések, következmények (Budapest, Pécs: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Kronosz Kiadó, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,  2019).

További publikációk:

 

Díjak, versenyeredmények:
2013: A Művészetek Palotájának Hans Sachs-díja
 
Elérhetőség: peteri.lorant[kukac]zeneakademia.hu