A technika a lélekből szülessen meg, ne a mechanikából.

Liszt Lina Ramannak

Rápli Györgyi

Tanárképzési Tanszék

Általános iskolai ének-zene és alapfokú szolfézs tanítási módszertan