Az ízlés valaminek a tagadása. A zseni állít, mindig csak állít.

Liszt Ferenc
Sebő Ferenc

Sebő Ferenc

Népzene Tanszék

Repertoárismeret

 
Született: 1947, Szekszárd
 
Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: egyetemi magántanár
 
Tanulmányok:
1965: Eötvös József Gimnázium, Budapest
1970: Budapesti Műszaki Egyetem - építész kar
 
Zenei tanulmányok:
Állami Zeneiskola, Székesfehérvár – zongora, cselló
1984-1989: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem – Zenetudományi szak. Tanárai: Rajeczky Benjamin, Dobszay László, Vikár László, Kárpáti János, Somfai László
1989: zenetörténet tanári diploma, majd a szakdolgozat (Vikár Béla népzenei gyűjteménye) megírása után zenetudósi oklevél
 
Oktatói tevékenység:
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem - Zenetudományi Szakán tanított népzenét
2007/2008-as tanévtől: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene szakán tanít repertoárismeretet és tekerőlantot
 
Zenekari tagság, zenei tevékenység:
A Műegyetemi Szimfonikus Zenekarban csellózott. Itt, a diáktársaságban állt először közönség elé József Attila-dalaival és gitárral kísért népdalfeldolgozásokkal.
1969-ben Berek Kati beépítette dalait az Egyetemi Színpadon játszott József Attila műsorába.
1970-1973: 25. Színház, ahol építészeti munkái mellett, mint zeneszerző, előadó és zenei vezető tevékenykedett. Az ott dolgozó alkotók mellett (Berek Kati, Jancsó Miklós, Györgyfalvay Katalin, Szigeti Károly, Iglódi István) jelentős színházi tapasztalatokra tett szert.
Évfolyamtársával, Halmos Bélával megalakították a Sebő-együttest. Újszerű népzenei feldolgozásai rádiós és televíziós szerepléseik révén hamarosan ismertté tették őket.
A Martin Györgynél hallott eredeti népzenei felvételek hatására azonnal bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Céljuk nem csupán a gyűjtemények gyarapítása volt, hanem az, hogy a megismert zenéket eredeti formájukban el is játsszák. Így váltak a hazai hangszeres népzenei- és táncház-mozgalom elindítóivá.
Tímár Sándor megkeresésére a Bartók Táncegyüttes zenei vezetője lett, ahol a koreográfiák készítése mellett megkezdték a néptáncok társastánc-szerű tanulmányozását is. Elsőként a Fővárosi Művelődési Ház körtermét sikerült erre a célra megszerezni. Itt alakult ki a táncház életképes változata, a párhuzamos táncoktatással összekötött össztáncok helyszíne. Hamarosan megalakult a Sebő-együttes két klubja is: a zártkörű, műegyetemi R-klub, és a zuglói Kassák-klub, mely tágabb érdeklődésű közönséget vonzott.
A Kassák-klubban 1973-81-ig tevékenykedett. A hosszú távra elgondolt megoldások a táncház-mozgalom hallgatólagos központjává tették ezt a kis zuglói klubkönyvtárt, mely a hazai mellett hamarosan nemzetközi tekintélyre is szert tett.
 
Munkahelyek, szakmai tevékenység:
1973-1980: a Népművelési Intézet kutatási osztályának előadója
A Kassákban nyert oktatási tapasztalatokból mindenki számára nyitott Országos Táncházvezető, és zenész tanfolyamot alakított ki. A tanfolyam öt éven át, havi rendszerességgel folyt, egy-egy intenzív nyári táborozással megtoldva, melyet a Kassák klub tagjaival közösen szerveztek. A tanfolyamon, népművész mesterekkel karöltve oktatták a táncot, a zenélést, valamint a klubszervezés fortélyait. A tanfolyam híre hamarosan túlnyúlt a határokon is. Eredményességét az innen kikerült tanítványok sikeressége minősíti (Muzsikás, Téka, Ökrös stb.)
A hivatalos zenei intézményrendszer azonban nem akarta tudomásul venni a kibontakozó mozgalmat, már csak azért sem, mert képviselőit zeneileg műveletlennek tartotta. Ezért semmi esély nem volt arra, hogy a népzene felsőfokú oktatását integrálja. A 70-es évek végére már az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Népművelési Intézet, az elért eredmények ellenére sem képes túllépni saját korlátain, ezért az ott folyó munkánk - más, akkor fontosabbnak vélt projektek támogatása miatt - nem intézményesedhet egy Népfőiskola-szerű oktatássá.
1991-től a Magyar Televízióban volt megrendelő szerkesztő. Több stábot alakított ki, amelyeknek munkáját szakmailag felügyelve megszervezte a népzene, a néptánc és a régizene műfajainak képernyőre kerülését. A Nyitott Stúdió, a Zenelánc című sorozatműsorokban a "revival" együttesekkel készített felvételeket. Az Ó-Európa, a Hagyományőrzők, a Martin György gyűjtéséből című sorozatok az autentikus hagyományok, a Musica Historica és az Ünnepi ének című sorozatok pedig a histórikus zene fórumai voltak.
Az MTV sorozatos átszervezéseinek eredményeképpen az ezredforduló után egyre kevesebb népzene kerülhetett a képernyőre. Egyedül a Hagyományok Háza című, ismeretterjesztő sorozatot sikerült a képernyőn tartani havonta egy alkalommal, s néhány alkalmi koncertfilm készült revival együttesekkel 2006-ig bezárólag. Ezt követően a Magyar Televízió nem tartott igényt népzenei szerkesztőre.
1996 decemberében felkérték a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetésére.
Kidolgozta a nemzeti intézmény rangjára emelt együttes új művészeti és működési koncepcióját. Javaslatának lényege szerint a színházi működés mellé kapcsolódó két új tevékenység (a hagyománygondozás és a közönségszolgálat) lehetővé tették a hagyománygondozás intézményének, a Hagyományok Házának hivatalos megalapítását, melynek 2002-ben szakmai igazgatója lett.
 

Felvételek:
 
Saját népzenei gyűjtések HUNGAROTON hanglemezeken:
TÁNCHÁZ - Méhkeréki táncok (SEP 28027) 1975
A magyarországi románok népzenéje (SLPXl8077) 1984
Bogyiszlói zenekar (SPLXl8095) 1984
Lőrincréve népzenéje (SLPXl8012) 1986
Moldvai csángók Magyarországon (SLPXl8096) 1987
Bukovinai székelyek Magyarországon (SLPXl8131) 1988
 
Klasszikus gyűjtemények publikálása:
Lajtha László: Széki gyűjtés (szerk.) - HUNGAROTON (LPXl8092-94) 1985.
PÁTRIA - magyar népzenei hanglemezek CD-Rom (szerk) - FONÓ (FA-500-3) 2001.
Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok I-II. Budapest, 2005. Hagyományok Háza
Lajtha László: Bogyiszlói gyűjtés 1922 (szerk.) Budapest, 2006. Hagyományok Háza
 
Revival népzenei felvételek HUNGAROTON hanglemezeken:
Táncház - SEBŐ Együttes (SEP28022) é. n.
Táncház (SLPXl8033) 1977
Táncházi Muzsika (SLPXl8031-32) 1978
Kalocsai kertek alatt (Km.: Sebestyén Márta) KR329 é. n.
Trufa (LPXl8040) 1978
 
 
Televíziós szerkesztői tevékenység:
 
Sorozatok:
1977: Muzsikáló szerszámok
1980: Aprók tánca
Zenelánc,
Nyitott stúdió,
Ünnepi ének,
Ó-Európa,
Hagyományőrzők,
Musica Historica,
Martin György gyűjtéséből,
Hagyományok Háza.
Népzenei Koncertek.
 
Tánctörténeti műsor:
Pesovár Ernő: Nézd a tánc nemeit
 
Portrék:
Sztanó Pál (hangmérnök)
Dobszay László (zenetudós)
Timár Sándor (koreográfus)
Csorba János (hagyományőrző énekes)
Lőrincz Lajos (táncfolklorista)
Gerő László (építész)
Szőke Péter (madárkutató)
 
 
Előadói tevékenység:
 
Ismeretterjesztő műsorok:
1974-1977: Tájak, emberek (sorozat az Egyetemi Színpadon, népművészek, költők közreműködésével
1975: Bartók hegedűduók és népzenei forrásaik (Jeunesse Musical tábor -Groznjan)
1981: A népzene forrásainál (népművészek a Zeneakadémián)
1982: Régi hangszerek - népi hangszerek (Budai Vigadó)
 
Színház:
1972: Játszani is engedd (József Attila műsor Berek Katival).
1973: Nagy László műsor Berek Katival
1973: Síppal-dobbal, nádihedegűvel önálló est (Jobba Gabi, Zala Márk közreműködésével)
1976: Latinovits est (Fészek-klub)
1998: Szólt az ember (József Attila műsor Jordán Tamással)
Születésnapomra (Merlin színház)
1998: Pannónia dicsérete (Merlin színház) 1998.
 
Televízió:
Közreműködés televíziós műsorokban:
1972: Grunwalsky Ferenc-Hanák Gábor: Alattvalók és királyok
1972: Zolnay Pál: Együgyű ének (József Attila versei)
Zolnay Pál: Fut a szél magába (Weöres Sándor versei)
Zolnay Pál: Halhatatlanul - (A Duna menti népek költészete sorozat)
1979: Zolnay Pál: Énekelt versek
1973: Székely Orsolya: Hajnalban indultunk (portré a Sebő együttesről)
1975: Székely Orsolya: Regösének l-ll. (km.: Nagy László)
Gulyás László szerk.: Lóra csikós, lóra (A Bartók együttessel)
Szomjas György: Hegedős ének ( km.: Nagy László és Szécsi Margit)
Kardos Ferenc: Rege a csodaszarvasról
Lengyel Ágnes: Sólyomének l. (Nagy László énekelt versei)
Lengyel Ágnes: Sólyomének II. (Weöres Sándor énekelt versei)
Szabó Márta (szerk.): Cimbora műsorok,
Szabó Márta (szerk.): Medvetánc (József Attila műsor, km.: Kőszegi Imre)
Edelényi János: Szeretnének (József Attila műsor, km.: Latinovits Zoltán, Jordán Tamás) Kende Márta: Százszorszép (Benedek András bábjátékának kísérőzenéje)
1975: Tarbay Ede: Varjúdombi meleghozók (kísérőzene)
Fehér György: Kőbéka (Weöres versek, km.: Weöres Sándor, Latinovits Zoltán, Ruttkay Éva)
Kardos Ferenc: Szeretnének (József Attila versei, Jordán Tamással)
Fehér György: Tanítások (Összeállítás József Attila verseiből, Jordán Tamással) - DVD-n is.
2000: Grunwalsky Ferenc: Orbán Ottó portré
2005: Hajdanában danában (24 részes zenetörténeti sorozat), Duna TV
 
Rádió:
Rádiós kísérőzenék és közreműködés:
1973: Síppal-dobbal, nádihegedűvel (önálló est közvetítés a 25. Színházból)
1973: A pénz hatalma kínai opera (rend.: Bozó László, km.: Csákányi László, Márkus László)
1974: Illyés Gyula: Két férfi (rend.: Siklós Olga, km.: Latinovits Zoltán, Páger Antal)
1977: Nagy László: Rege a tűzről és jácintról (1977.)
1978: Az árva megmentése (kínai opera) rend.: Bozó László
1978: Balzac: Pajzán históriák I-IV. (rend.: Bozó László)
Gvadányi: A peleskei nótárius (rend.: Bozó László)
1978: Csokonai: A méla Tempefői (rend.: Bozó László) 1978.
1978: Csokonai: Kocsonya Mihály házassága (rend.: Marton Frigyes)
1982: Szécsi Margit: Eszem a gesztenyét (rend.: Siklós Olga, km.: Szécsi Margit, Ruttkay Éva)
Tarbay Ede: Varjúdombi meleghozók (rend.: Csajághy János)
Barabás Tibor: Rákóczi hadnagya (rend.: Siklós Olga)
Pállya István: Szerencsés és Ravaszy (rend.: Siklós Olga)
 

Zeneszerzői tevékenység:

Színházi zenék:
Kuan Han Csing: Tou-O igaztalan halála (kínai opera) 25. Színház
Gyurkó László: Don Quijote (25. színház, Miskolci Nemzeti Színház)
Hernádi Gyula-Jancsó Miklós: Fényes szelek (25. Színház)
Hernádi Gyula: Utópia (25. Színház)
Garcia Lorca: A csodálatos vargáné (Egervári Szabadtéri Játékok)
S. A.: Pikkó hertzeg és Jutka Perzsi (Szentendrei Theátrum, MÁNE)
Petőfi Sándor: A hóhér kötele (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház)
 
Bábszínházi kísérőzenék:
Tarbay Ede: Varjúdombi meleghozók (rend.: Balogh Géza)
Szent Miklós legendája (rend.: Urbán Gyula)
Betlehemes (rend.: Balogh Géza)
Ali Baba és a negyven rabló (rend.: Balogh Géza)
Vargha Balázs: Jeles napok (rend.: (Balogh Géza) 1981.
 
Tánckísérő zenék:
 
VDSz Bartók Táncegyüttes:
1973: Timár Sándor: Táncbéli Táncszók
Timár Sándor: Katonakísérő,
1974: Timár Sándor: Meg kell a búzának érni
Timár Sándor: Bagi táncok,
1975: Timár Sándor: Méhkeréki táncok
Timár Sándor: Széki táncok
 
BM Duna együttes:
Erdélyi Tibor: Sámán
Erdélyi Tibor: Cigány táncok
 
Magyar Állami Népi Együttes:
1984: Timár Sándor: Nádas menti táncok
Timár Sándor: Borsodi táncok.
1980: Timár-Novák Ferenc: Táncszvit
2000: Mihályi Gábor-Vargha Zoltán - Juhász Zsolt: Táncos Magyarok
2005: Mihályi Gábor: Pannon Freskó (2005.)
 
Film:
 
Kísérőzene és közreműködés:
1971: Jancsó Miklós: Még kér a nép
1972: Zolnay Pál: Fotográfia
1975: Bódy Gábor: Amerikai anzix
1977: Zolnay Pál: Sámán
2000: Jancsó Miklós: Utolsó vacsora az Arabs Szürkénél (2000.)
 
Film kísérőzenék:
1976: Szomjas György: Talpuk alatt fütyül a szél
1979: Szomjas György: Rosszemberek
1980: Tarbay Ede: Varjúdombi meleghozók
2006: Fazekas Lajos: Mátyás, a sosem volt királyfi I-III.
 
Hanglemez:
 
Saját zenék hanglemezen:
1972: JÓZSEF ATTILA - Berek Kati és a SEBŐ Együttes (LPX 13734)
Weöres-Sebő együttes (SEP 27481) é. n. (kislemez)
1975: SEBŐ együttes
1976: Hazáért és szabadságért - Rákóczi dokumentumok (SLPXl5053)
1978/1997: La Hongrie: Ansamble Sebő (Arion)
1979: MIDEM
1979: Regélő - Weöres Sándor versei (MKl3804)
1980: Az igazmondó juhász - Benedek Elek meséi (SLPXl3835)
1980: Énekelt Versek (SLPXl3877)
1980/1993: Hungarian Folk Music SEBŐ (Rounder)
1986: CIMBORA - Weöres Sándor versei (SLPX 13944)
1996: Galagonya (HCDl4249)
1997: Sebő Ferenc-Weöres Sándor: Rongyszőnyeg GRYLLUS Kft. (GCD006).
1998: Szerenád (szerzői kiadás)
2001: Rejtelmek GRYLLUS Kft. (GCD 024)
2001: Brathanki: Patataj
2004: Sebő Együttes: Játék karácsonykor (2004) Karinthy gimnázium (kis CD)
2004: Sebő-NagyLászló (Hangzó Helikon) Helikon Kiadó Kft.
2005: Sebő-József Attila (Hangzó Helikon) Helikon Kiadó Kft.
 
Főbb publikációk:
Bartók Béla: Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjtemény. A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1934-től 1940-ig szerk. – I. kötet /A I. osztály 1-416. sz./ Sajtó alá rendezte Kovács Sándor, Sebő Ferenc. Bp. 1991. Akad. Kiadó. 1140 p. 8 t.
Az MTA Zenetudományi Intézet népzenei gyűjteményének áttekintő katalógusa. Beszámoló az NK („Népzenei Katalógus") programról - Zenetudományi Dolgozatok 1990-7991. 241-247.
A revival mozgalom és a táncház Magyarországon. - Árgus. 1991. 3. 68-73.
Népzenei Olvasókönyv. Bp. 1994. Magyar Művelődési Intézet. 424 p.
Vikár Béla Népzenei Gyűjteménye. Budapest 1989. Szakdolgozat. (Magyar Zene 1995. 3-4. 297-392.)
Vikár Béla népdalgyűjteményének filológiai problémái. - Magyar Zene 1990. 1. 76-85.
Mikor is volt 1896? Vikár Béla népdalgyűjteményének datálási problémái. - Iskolakultúra 1995/22. 35-41.
Népzene és számítógép. Egy új írásbeliség filológiai problémái. - Zenetudományi Tanulmányok. 1997/254.
Csorba János: Bár emlékezete maradjon meg... (szerk.) - Budapest, 2001.
Lajtha László: Dunántúli táncok és dallamok II. (szerk.) Budapest, 2005. Hagyományok Háza
Lajtha László: Bogyiszlói gyűjtés 1922 (szerk.) Budapest, 2006. Hagyományok Háza
Vikár Béla népzenei gyűjteménye Budapest, 2006. Hagyományok Háza
Bartók Béla: Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjtemény II. kötet /A I. osztály 417-906. sz./ Sajtó alá rendezte Kovács Sándor, Sebő Ferenc. Bp. Akad. Kiadó. 1031 p. (Kiadás alatt)
 
Díjak, kitüntetések:
Zenei tevékenységét a Rádió és a Televízió nívódíjakkal jutalmazta
1978: Állami díj - A táncházmozgalom szervezéséért (Tímár Sándorral és Halmos Bélával megosztva)
1995: Magyar Művészetért Alapítvány díja,
1996: a Budapest Klub Planetáris Gondolkodásért díja (Tímár Sándorral és Halmos Bélával megosztva)
2000: Budapestért díj (Halmos Bélával megosztva)
2006: Pro Cultura Urbis díj és a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozat) kitüntetés
2012: Kossuth-díj
 
Elérhetőség:
seboferi[kukac]t-online.hu