Nem túlzok, amikor azt mondom: mindent, amit zenészként elértem, Weiner Leónak köszönhetek…. Számomra mindig Weiner volt és marad is „a zenész" kiemelkedő mintaképe.

Solti György

Sipos János

Népzene Tanszék

Szomszéd és rokon népek zenéje

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: óraadó tanár

Születési idő, hely: 1953. 06. 04, Budapest
 

Tanulmányok:
1972-1978: Szegedi JATE, matematikus szaka (129/1978), diplomamunka: Népzenei ritmusok elemzése számítógéppel
1994–1997: Szegedi Egyetem, Összehasonlító és történeti turkológia PhD program
1999: Nyelvtudomány (Összehasonlító és történeti turkológia) PhD (BTK-8/1999), disszertáció: Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében

Kutatás, felvételek:
Munkásságának középpontjában a török nyelvű népek népzenéinek elemző és összehasonlító kutatása áll. 1978 óta összesítve 10 évet töltött török népek lakta területeken, és ez idő alatt mintegy 10 000 dallamot gyűjtött. Létrehozott Törökségi Archívuma világviszonylatban is e népek fontosabb rendezett, feldolgozott gyűjteményei közé tartozik. (www.zti.hu/sipos).
A gyűjtött tízezernyi anatóliai török, azeri, észak-kaukázusi és törökországi karacsáj-balkár, dél-nyugati és mongóliai kazak, türkmén, üzbég és kirgiz dallamot lejegyezte, elemezte és osztályozta. E népek népzenéiről, terepmunkákkal is hitelesített, elemző és összehasonlító igényű monográfiák, összehasonlító tanulmányok korábban nem láttak napvilágot. Kutatásaival kapcsolatban tizennyolc könyvet és több mint száz cikket jelentett meg (angol, török, azeri és magyar nyelveken) valamint több mint 80 nemzetközi konferencián vett részt.


Publikációk:

Könyvek:

Sipos János (1994), Török Népzene I, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 412 p, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 14.), ISBN: 963 7074 47 3.

Sipos János (1995), Török Népzene II, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 426 p, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 15.), ISBN: 963 7074 57 0.

Sipos János (1999), Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében, PhD dolgozat, kézirat, 230 p., témavezető: Róna-Tas András, benyújtás éve: 1998, fokozatszerzés éve: 1999.

Sipos, János (2000), In the wake of Bartók in Anatolia (Bibliotheca Traditionis Europea 2), Budapest: European Folklore Institute, 350 p.

Sipos, János (2001), Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe, Budapest: Akadémiai Kiadó, 302 p, ISBN: 963 05 7754 2.

Sipos János (2002), Bartók nyomában, Anatóliában: Hasonló magyar és török dallamok, Budapest: Balassi Kiadó, 201 p, ISBN: 963 506 436 5. (E-book 2020-ban)

Sipos, János (2004), Azeri Folksongs: At the Fountain-Head of Music, Budapest: Akadémiai Kiadó, 625 p, ISBN: 963 05 8105 1.

Sipos, János (2005), In the wake of Bartók in Anatolia, Az Európai Folklór Intézet kiadványai (CD-ROM), Budapest: Európai Folklór Intézet.

Sipos, János (2005a), Comparative Research on the Folk Music of Turkic and Hungarian People / Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması, Ankara: TIKA, Ankarai Magyar Nagykövetség, 280 p.

Sipos, János (2005b), Azerbaycan El Havalari: Musiqinin İlkin Qaynaqlarında, Baki: Ebilov, Zeynalov ve ogulları, 603 p, ISBN 5-87459-231-8.

Sipos János (2009), Azerbajdzsáni népzene − a zene forrásainál, Budapest: Európai Folklór Központ – l'Harmattan, 475 p, ISBN: 978 963 87755 8 0.

Sipos, János (2009a), Anadolu'da Bartók'un İzinde, İstanbul: Pan Yayıncılık, 220 p, ISBN: 978 9944 396 50 9.

Sipos János (2009b), Azerbajdzsáni népdalok – a zene kezdeteinél, Budapest: Arcanum, Európai Folklór Intézet, MTA Zenetudományi Intézet, Publications of the European Folklore Institute, ISBN: 978 963 7374 82 1.

Sipos János (2009c), Azeri Népzene, Európai Folklór Intézet: 15 év kiadványai DVD-n, Budapest: Európai Folklór Intézet.

Sipos, János ‒ Csáki, Éva (2009), The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order: The Music of Bektashis in Thrace, Budapest: Akadémiai Kiadó, 665 p, ISBN: 978 963 05 8821 8.

Hoppál, Mihály ‒ Sipos, János (2010), Shaman Songs, Budapest: International Society for Shamanistic Research, 72 p, ISBN: 978 963 88257 2 8.

Sipos János – Tavkul, Ufuk (2012), A régi magyar népzene nyomában: a kaukázusi karacsájok népzenéje, Budapest: l'Harmattan, 427 p, ISBN: 978 963 236 564 0.

Sipos, János (2014), Kyrgyz Folksongs, Budapest: l'Harmattan, 416 p, ISBN: 978 963 236 899 3. (e-book formában: media.harmattan.hu/webbook/sipos-kirgiz).

Sipos, János – Tavkul, Ufuk (2015), Karachay-Balkar Folksongs, Budapest: l'Harmattan, 427 p, ISBN: 978 234 307 994 3 (e-book formában: media.harmattan.hu/webbook/nyito).

Sipos, János – Tavkul, Ufuk (2018), Karaçay-Malkar Halk Şarkıları, Ankara: Bengü, ISBN: 978-234-307-997-3, 463 o., + DVD.

Sipos János szerk. (2019), Bartók Béla, Török Népzene Kis-Ázsiából, Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet & Gül Baba Örökségvédő Alapítvány, Budapest: l’Harmattan, 274 o.

Sipos János szerk. (2019), Bartók Anatóliában, Budapest: MMA Kiadó, 350 o.

Sipos János szerk. (2019), Keleti hatások és motívumok a magyar művészetben, Budapest: MMA Kiadó.

 

Cikkek:

Sipos János közleményeinek részletes, de nem teljes jegyzéke, idézőkkel (rájuk hivatkozó művek jegyzékével) együtt elérhető az MTMT oldalán.

Zenekari tagságok:
1974-1978: Sipos Banda
1978-1987: Kalamajka zenekar

Oktatói tevékenység, vendégtanári állások, főbb mesterkurzusok:
1988–1993: Ankarai Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hungarológia Szakán lektor (hungarológiai tárgyak)
1995–1996: a József Attila Tudományegyetem Szeged Altajisztika Szakán óraadó tanár (török népek népzenéje)
2001–2002: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Szakán óraadó tanár (Bartók anatóliai gyűjtése)
2007-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén tanár (török népek népzenéje, a magyar népzene keleti kapcsolatai)

Egyéb szakmai tevékenység:
MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa,
MMA Művészetelméleti tagozatának akadémikusa,
Az ICTM magyarországi csoportjának képviselője

Díjak, kitüntetések:
2014: A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje a török népek közötti kutatásokért -a Magyar Köztársaság elnökétől
2008: „Azerbajdzsáni népzenei kutatásaiért valamint az angol, azeri és magyar nyelven megjelent Azeri Folksongs kötetekért” - az Azerbajdzsáni Köztársaság Külügyminisztériumától
1996: Martin György díj a Török Népzene I-II. kötetekért - a Martin Alapítványtól
1976: Népművészet Ifjú Mestere cím (hegedűsként) - a Művelődési Minisztériumtól
2019: az Ankara Egyetem díszdoktora
2019: Szabolcsi Bence-díj - népzenekutatói munkásságáért
2019: Medal of Prince Islam-Kiya Krymshamkhalov – a karacsáj-balkár népzene feltárásáért


Honlap: www.zti.hu/sipos_gyujtesek


Kapcsolat:
e-mail: spsjns[kukac]gmail.com
telefon: +36 20 405 9876,
munkahely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7