Az Akadémián eltöltött idő alatt tanultam meg a fegyelem és a kemény munka alapjait, melynek aztán egész életemben hasznát vettem.

Solti György

Sipos János

Népzene Tanszék

Szomszéd és rokon népek népzenéje

 

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: óraadó tanár

Születési idő, hely: 1953.06.04, Budapest
 

Tanulmányok:
1972-1978: Szegedi JATE, matematikus szaka (129/1978), diplomamunka: Népzenei ritmusok elemzése számítógéppel
1994–1997: Szegedi Egyetem, Összehasonlító és történeti turkológia PhD program
1999: Nyelvtudomány (Összehasonlító és történeti turkológia) PhD (BTK-8/1999), disszertáció: Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében

Felvételek:
A főleg török népek között készített több mint 10.000 felvétel nagy része megtekinthető és meghallgatható a www.zti.hu/sipos_gyujtesek honlapon.
Népzenei felvételek leggyakoribb helyszínei: törökországi törökök (cca. 3000 dal), azerik (600 dal), kaukázusi és törökországi karacsájok (1200 dal), nyugati és mongóliai kazakok (600 dal), kirgizek (1300 dal), türkmének (500 dal) és észak-amerikai indiánok (700 dal) között valamint különböző szúfi (bektasi, alevi, tahtadzsi) közösségekben (700 dal). Kutatásaim kiterjednek egyes nem török nyelvű népekre is, pl. tat, zahur, kurd, zsidó stb. közösségekre (cca. 1350 dal).


Publikációk:

Könyvek:

Sipos János (1994), Török Népzene I, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 412 p, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 14.), ISBN: 963 7074 47 3.

Sipos János (1995), Török Népzene II, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, 426 p, (Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 15.), ISBN: 963 7074 57 0.

Sipos János (1999), Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében, PhD dolgozat, kézirat, 230 p., témavezető: Róna-Tas András, benyújtás éve: 1998, fokozatszerzés éve: 1999.

Sipos, János (2000), In the wake of Bartók in Anatolia (Bibliotheca Traditionis Europea 2), Budapest: European Folklore Institute, 350 p.

Sipos, János (2001), Kazakh Folksongs from the Two Ends of the Steppe, Budapest: Akadémiai Kiadó, 302 p, ISBN: 963 05 7754 2.

Sipos János (2002), Bartók nyomában, Anatóliában: Hasonló magyar és török dallamok, Budapest: Balassi Kiadó, 201 p, ISBN: 963 506 436 5.

Sipos, János (2004), Azeri Folksongs: At the Fountain-Head of Music, Budapest: Akadémiai Kiadó, 625 p, ISBN: 963 05 8105 1.

Sipos, János (2005), In the wake of Bartók in Anatolia, Az Európai Folklór Intézet kiadványai (CD-ROM), Budapest: Európai Folklór Intézet.

Sipos, János (2005a), Comparative Research on the Folk Music of Turkic and Hungarian People / Türk-Macar Halk Müziğinin Karşılaştırmalı Araştırması, Ankara: TIKA, Ankarai Magyar Nagykövetség, 280 p.

Sipos, János (2005b), Azerbaycan El Havalari: Musiqinin İlkin Qaynaqlarında, Baki: Ebilov, Zeynalov ve ogulları, 603 p, ISBN 5-87459-231-8.

Sipos János (2009), Azerbajdzsáni népzene − a zene forrásainál, Budapest: Európai Folklór Központ – l'Harmattan, 475 p, ISBN: 978 963 87755 8 0.

Sipos, János (2009a), Anadolu'da Bartók'un İzinde, İstanbul: Pan Yayıncılık, 220 p, ISBN: 978 9944 396 50 9.

Sipos János (2009b), Azerbajdzsáni népdalok – a zene kezdeteinél, Budapest: Arcanum, Európai Folklór Intézet, MTA Zenetudományi Intézet, Publications of the European Folklore Institute, ISBN: 978 963 7374 82 1.

Sipos János (2009c), Azeri Népzene, Európai Folklór Intézet: 15 év kiadványai DVD-n, Budapest: Európai Folklór Intézet.

Sipos, János (2014), Kyrgyz Folksongs, Budapest: l'Harmattan, 416 p, ISBN: 978 963 236 899 3. (e-book formában: http://media.harmattan.hu/webbook).

Sipos, János ‒ Csáki, Éva (2009), The Psalms and Folk Songs of a Mystic Turkish Order: The Music of Bektashis in Thrace, Budapest: Akadémiai Kiadó, 665 p, ISBN: 978 963 05 8821 8.

Hoppál, Mihály ‒ Sipos, János (2010), Shaman Songs, Budapest: International Society for Shamanistic Research, 72 p, ISBN: 978 963 88257 2 8.

Sipos János – Tavkul, Ufuk (2012), A régi magyar népzene nyomában: a kaukázusi karacsájok népzenéje, Budapest: l'Harmattan, 427 p, ISBN: 978 963 236 564 0.

Sipos, János – Tavkul, Ufuk (2015), Karachay-Balkar Folksongs, Budapest: l'Harmattan, 427 p, ISBN: 978 234 307 994 3 (e-book formában: http://media.harmattan.hu/webbook).

 

Cikkek:

Sipos, János (2015), Karachay-Balkar Folksongs and their Hungarian Connections, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi 16, Istanbul: Motif Vakfı, pp. 379‒396. ISSN: 1308 4445.

Sipos, János (2015a), Polyphonic Examples from the Music of Some Turkic Peoples, In: Richter, Pál and Tari, Lujza (eds): Multipart Music. Individuals and Educated People in Traditional Multipart Music Practises. Proceedings of the Third Symposium of the ICTM Study Group for Multipart Music, MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, pp. 493‒505.

Sipos, János (2015b), Reports from ICTM National and Regional representatives ‒ Hungary, Bulletin of the ICTM, Vol. 129:1. October 2015, p. 34, ISSN (Online): 2304‒4039.

Sipos János (2014), The Musical Life of Two Bektashi Communities, Arit Newsletter Online 56, pp. 12‒14.

Sipos, János (2014a), Reports from International Council for Traditional Music National and Regional Representatives – Hungary, Bulletin of the International Council for Traditional Music 126: (2), pp. 19‒21.

Sipos, János (2014b), A Few Thoughts on the Structural Analysis of the Terme Types, Bulletin of Kurmangazy Kazakh National Conservatory 1, pp. 6‒15. ISSN 2310-3337

Sipos, János ‒ Somfai, Kara Dávid ‒ Kunkovács, László (2014c), Visiting a Sakha (Yakut) Folk Healer: with a Musicological Note by János Sipos, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 21: (1‒2), pp. 185‒200. ISSN 1216-7827

Sipos, János (2014d), Kırgız Halk Müziği‒Epik Türküleri (Kirgiz népzene – epikus dalok), In: Onaran, An (ed.) Yeni Türkiye No. 57 – Türk Musıkisi Özel Sayısı, İstanbul: YTSAM, pp. 235‒247, ISBN: 278 9785 98 9295.

Sipos, János (2014e), Bazı Türkü üslupları ve onların başka Turki halklarının halk müziği ile olan bağlantıları hakkında, In: Čorotegin, T. K. (ed.) The Kyrgyz Khaganate in the Context of Medieval Statehood and Culture of the Turkic Peoples: Proceedings of the Second International Conference dedicated to the 1170 anniversary of the Great Kyrgyz Khaganate in Inner Asia. Bishkek: The Muras Foundation, pp. 5‒12, ISBN: 978 9967 12 424 0.

Sipos János (2014f), A török népek közös zenei rétegeiről és a kirgiz sirató stílusról, In: Salat-Zakariás Erzsébet (ed.) Pontosan, szépen: Almási István 80. születésnapjára, Kolozsvár: Mega Könyvkiadó, pp. 385‒398, ISBN: 978 606 543 537 7.

Sipos, János (2014g), Kyrgyz Folksongs, Folkmagazin 21: (6), pp. 21‒28, ISSN 1218-912x.

Sipos, János (2013), Manevi’den Laik’a ve tersi: Bazı Türk Halkının Dini ve Laik Türküleri Arasındaki İlişki, In: Nasrattinoğlu, İrfan Ünver (ed.) Türkü − Türkülerimiz Türküler ve Öyküler Cilt I‒II.: IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı Fethiye, Ankara: Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, pp. 203‒210.

Sipos, János (2013a), Report from the International Council for Traditional Music National and Regional Representatives, In: Yoder, Carlos (ed.) Bulletin of the International Council for Traditional Music, No. 122. Ljubljana: International Council for Traditional Music, pp. 50‒52, ISSN (Online): 2304-4039.

Sipos, János (2013b), A Musicological Note on the Blessing of the Sakha Healer, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 21: (1‒2), pp. 192‒196, ISSN 1216-7827.

Sipos János (2013c), Finnugor nyelv versus török‒mongol népzene, In: Angi István ‒ Csákány Csilla (eds) Zenei művelődésünk a változó régióban: A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület, pp. 80‒95, ISBN: 978 606 8178 70 7.

Sipos, János (2013d), Tradition and Revival: How do Musical Styles of Karachays Living in Turkey Change? Journal of Endangered Languages 2: (2), pp. 187‒196.

Sipos, János (2012), A Musical Map of Different Turkic-Speaking Peoples: as Based on Field Work from 1936 until the Present, International Review of Turkish Studies 2: (4), pp. 46‒61, ISSN: 2211 3967.

Sipos, János (2012a), A Folk Music Research Series from Bartók to Our Days: The Music of the Karachay People, In: Richter, Pál (ed.) Musical Traditions: Discovery, Inquiry, Interpretation and Application, 400 p, Monor: Pillangó Kiadó, pp. 253‒265, ISBN 978-615-5167-01-0.

Sipos János (2012b), Török népek zenei térképe – egy 1936-tól folyó kutatássorozat alapján, In: Czövek Judit, Dyekiss Virág, Szilágyi Zsolt (eds) Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára, 619 p, Budapest: Magyar Vallástudományi Társaság, pp. 159‒172, ISBN: 978 963 87696 3 3.

Sipos János (2012c), Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene, In: Kiss G. ‒ Czagány Zs. ‒ Papp Á. ‒ (eds) Zenetudományi Dolgozatok 2011: In memoriam Dobszay László. 423 p, Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet, pp. 381‒391.

Sipos, János (2012d), Birkaç Nevşehir Türküsü ve Onların Avrasya Paralellikleri Hakkında, In: Öger, Adem (ed.) 1. Uluslarası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri Vol 4, Ankara: Nevşehir Üniversitesi Yayınları: 2, pp. 305-316, ISBN: 978-605-4163-02-1 (tk), Vol. 4: 978-605-4163-07-6

Sipos János (2012e), A karacsáj népzene magyar kapcsolatai, In: Szalay Olga (ed.) Tükröződések. Ünnepi tanulmánykötet Domokos Mária népzenekutató-zenetörténész tiszteletére, 864 p, Budapest: l'Harmattan Kiadó, pp. 273‒296, ISBN: 978 963 236 629 6.

Sipos János (2012f), Néhány megjegyzés Batırkan sámán énekéhez, Vallástudományi Szemle VII:2, pp. 81‒91.

Sipos János (2012g), A magyar népzene honfoglalás kori rétegeiről, In: Gazda J, Peti B, Szabó E. (eds) Kőrösi Csoma Sándor és a népek önazonossága, Sepsiszentgyörgy: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, pp. 227‒246.

Sipos János (2012h), A sámándalok zenei elemzése, Vallástudományi Szemle VII:1, pp. 61‒77.

Sipos, János (2011), Bartók Anadolu Derlemesinden Bir Ağıtın Öyküsü, In: Elbaş, Osman [et al.] (eds) Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde Türkiye’de Müzik Kültürü Kongresi (2006) Bildirileri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp. 291‒296, 9789751623690.

Sipos, János (2011a), Türk halklarının halk müziğini araştıran ve karşılaştıran bir grubun oluşturulmasına dair bir öneri, In: Horata, Osman (ed.) Kazakistan Cumhuriyetinin Bağımsızlığının 20. Yıl önümü Münasebetiyle. IV. Uluslararası Türkoloji Kongresi, Turkistan: Ahmet Yesevi Uluslararası Türk‒Kazak Üniversitesi, pp. 7‒11, ISBN: 978 601 243 337 1.

Sipos János (2011b), Néhány gondolat a magyar népzene finnugor és török kapcsolatairól, In: Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde: V. Nemzetközi Tudományos Konferencia: történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet, gazdaság, jogtudomány, politológia, 100 p, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 373‒386.

Sipos János (2011c), Egy kirgiz sámándal és háttere, Vallástudományi Szemle VII:2, pp. 78‒80.

Sipos, János (2011d), Trakya Bektaşilerinin Tasavvufî ve Halk Müziği İle Anadolu Halk Müziği Arasındaki Bağlantılar, In: Kiliç, Filiz (ed.) Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildiriler, Nevşehir: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, pp. 235‒244, ISBN: 978 975 16 2355 5.

Sipos János (2011e), A magyar népzene keleti kapcsolatainak nyomában. Beszámoló negyed évszázados keleti népzenei kutatásaimról. Keletkutatás 2011 tavasz pp. 97-117. ISSN 0133-4778

Sipos, János (2010), Dakota Folk Songs and Their Inner-Asian Connection, Acta Ethnographica Hungarica 55:1, pp. 101‒112.

Sipos, János (2010a), Categorization of Thracian Bektashi Melodies and their Relations with Eurasian Environs, Alevilik‒Bektasilik Araştırmaları Dergisi / Forschungszeitschrift über Alevitentum und Bektaschitentum 2, pp. 35‒46. ISSN 1869-0122.

Sipos János (2010b), Az azeri népzene kapcsolata a magyar, illetve más török népek zenéivel, In: Dévényi Kinga (ed.) Varietas Delectat: Tanulmányok Kégl Sándor emlékére (Keleti tanulmányok 14.), 190 p, Budapest: MTA Könyvtára, pp. 115‒130., ISBN: 978 963 7451 20 1.

Sipos János (2010c), Az azerbajdzsáni mugam és az azerbajdzsáni népzene, In: Hasanov, H.asan (ed.) Magyarország és Azerbajdzsán: kultúrák párbeszéde: IV. nemzetközi tudományos konferencia II, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 399‒406.

Sipos, János (2010d), Trakya Bektaşi Ezgilerin Sınıflandırılması ve Avrasya Çerçevesi, Alevilik‒Bektaşilik Araştırmaları Dergisi 2, Köln, pp. 35‒46.

Sipos, János (2010e), On folk music research and some possible goals of the IKS (International Kodály Society) László Vikár Forum, In: Jaccard, J. L. ‒ Morán Quiroz, H. M. (eds) Intersections: Music, Tradition and Education, Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ISBN: 978 607 450 317 3, pp. 15‒26.

Sipos, János (2010f), Where Bartók Left Off: Researching Turkic Elements in Hungarian Folksong, In: Jaccard, J. L. ‒ Morán Quiroz, H. M. (eds) Intersections: Music, Tradition and Education, (Estudios del Hombre. Serie Antropologia) Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ISBN: 978 607 450 317 3, pp. 67‒110.

Sipos János (2010g), Tuvai és magyar dallamok, In: Felföldi L. ‒ Müller A. (eds) Hagyomány és korszerűség a néptánckutatásban: Pesovár Ernő emlékezete, 447 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 187‒200, ISBN: 978 963 88451 4 6.

Sipos, János (2010h), Bir Trakya Bektaşi Cemaatinin Müziği ve Macar Halk Müziği, In: Ecevitoglu, P. ‒ Irat, A. M. ‒ Yalçınkaya,  A. (eds) Uluslararasi Haci Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Dipnot, pp. 359‒372, ISBN: 978 975 9051 95 2.

Sipos, János (2010i), Özel bir Bektaşi melodisinin izinde, In: Aytaş, G ‒  Dogan, Y. ‒ Akman Yeşilel, D. B (eds) Haci Bektaş Veli'nin Tarihsel Kimligi, Düşünce Sistemi ve Etkileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Merkezi Yayınları, pp. 165‒173, ISBN: 978 975 507 194 7.

Juhász Zoltán ‒ Sipos, János (2009), A Comparative Analysis of Eurasian Folksong Corpora, Using Self Organising Maps, Journal of Interdisciplinary Music Studies 4:1, pp. 1‒16.

Sipos János (2009a), Egy misztikus iszlám rend vallási és népi dallamai, In: Kiss G. (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2009, 481 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, ISSN: 0139‒0732, pp. 395‒420.

Sipos, János (2009b), Teaching methods of the Turkish Bektashi community in music and music related activities, In: Sultanova, Razia (ed.) Sacred Knowledge: Schools or revelation? Master-Apprentice System of Oral Transmission in the Music of the Turkic Speaking World, Cambridge: LAP Lambert Academic Publishing, ISBN-10: 3838315588, ISBN-13: 978-3838315584, pp. 68‒76.

Sipos János (2009c), A zene szerepe egy törökországi misztikus rend életében, In: Szemerkényi Ágnes. (ed.) Folklór és zene, (Folklór a magyar művelődéstörténetben 4), 517 p, Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 471‒486, ISBN: 978 963 05 8822 5.

Sipos János (2009d), Vokal monofonik xalq musiqisinin tehlil ve tesnif edilmesinde muğam anlayişindan istifade etmek olarmi? In: Azerbajdzsáni Nemzeti Tudományos Akadémia (ed.) "Muğam Alemi" Beynelxalq Elmi Simpoziumunun Materialları, Baku: Serk-Qerb, pp. 382‒392, ISBN: 978 9952 34 201 7.

Sipos, János (2009e), Vozmožno li ispol’zovanie koncepcii makama pri analize i klassifikacii vokal’nogo odnogolosnogo muzykal’nogo materiala? In: Azerbajdzsáni Nemzeti Tudományos Akadémia (ed.) Materialy meždunarodnogo naučnogo simpoziuma „Mir Mugama”, Baku: Serk-Qerb, pp. 408‒418.

Sipos, János – Somfai, Kara Dávid (2009f), A Revitalized Daur Shamanic Ritual from Northeast China, Shaman, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 20:1‒2 p. 163.

Sipos János (2009g), Azerbajdzsáni, magyar és anatóliai török siratók összehasonlító vizsgálata, In: Azerbajdzsáni Nagykövetség (ed.) Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák párbeszéde konferencia Történelem, néprajz, folklór, irodalom, nyelvészet szekció, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 193‒197.

Sipos János (2008), Keleti Népzenei Kutatások – V. Népdalok a kazak steppe két végéről. A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Folkmagazin 15:4, pp. 37‒39.

Sipos János (2008a), Zenei alapformák egy török falusi közösségben, Néprajzi Látóhatár XVI:3‒4, pp. 75‒99.

Sipos János (2008b), Keleti népzenei kutatások – IV.: Népzene a kazak steppe két végéről. A mongóliai kazakok dallamai, Folkmagazin 15:1, pp. 30‒33.

Sipos, János (2008c), Using artificial intelligence for comparative musicology on Eurasian folk music: In the wake of a special musical structure, In: Richter, Pál (ed.) Technical Challenges and Developments in 21st Century Folk Music Archiving, Budapest (Internetes megjelenés).

Sipos János (2008d), Az azerbajdzsáni avarok, tatok, zahurok, zsidók, oroszok és törökök népzenéjéről, In: Hasanov, Hasan (ed.) II. International Scientific Conference on „Hungary and Azerbaijan: Dialogue of Cultures”, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 170‒181.

Sipos János (2008e), Néhány gondolat az ázsiai összehasonlító zenei kutatással kapcsolatban, In: Birtalan Á. – Somfai-Kara D. (eds): Kőember állott a pusztán: Tanulmánykötet Mándoky Kongur István emlékére. 214 p. Budapest: L’Harmattan, pp. 165-172. ISBN 978-963-236-129-1

Sipos János (2007), Egy sajátos aszimmetrikus ritmus a magyarok és más népek népzenéjében, In: Sz. Farkas M. (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2006‒2007, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 203‒214.

Sipos, János (2007a), A Lament from Bartók's Anatolian Collection and its Musical Background, Studia Musicologica 48:1‒2, pp. 201‒213.

Sipos János (2007b), Bartók anatóliai gyűjtésének egy siratója és annak zenei háttere, Magyar Zene 45:1, pp. 79‒91.

Sipos János (2007c), Keleti népzenei kutatások – I. Előzmények, korábbi gyűjtések, Folkmagazin 14:2, pp. 46‒49.

Sipos János (2007d), Keleti népzenei kutatások – II. Délnyugat-kazak népzene, Folkmagazin 14:3, pp. 38‒45.

Sipos János (2007e), Keleti népzenei kutatások – III. Délnyugat-kazak népzene (folytatás), Folkmagazin 14:5, pp. 32‒35.

Sipos, János (2007f), Prior, Daniel: The Semetey of Kenje Kara. A Kirghiz Epic performance on Phonograph, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 60: (3), pp. 356‒357.

Somfai, Kara Dávid ‒ Hoppál, Mihály ‒ Sipos, János (2007g), The Sacred Valley of Jay Ata and a Kirghiz Shaman from Xinjiang, China, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 15: (1‒2), pp. 47‒68.

Sipos János (2007h), Zenei alapformák egy török falusi közösségben. Néprajzi Látóhatár XVI:3-4. pp. 75-99 ISSN 1215-8097

Sipos, János ‒ Somfai, Kara Dávid ‒ Kunkovács, László (2006), Batïrkan, a Kazakh Shaman from the Altay Mountains (Mongolia), Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 14:1‒2, pp. 117‒138.

Somfai Kara Dávid ‒ Sipos János ‒ Kunkovács László (2006a), Egy kazak sámán a mongóliai Altaj hegységből, In: Molnár Ádám (ed.) Csodaszarvas, őstörténet, vallás és néphagyomány, Budapest: Molnár Kiadó, pp. 157‒176.

Sipos, János (2006b), The Preservation of the Musical Heritage of the Turkic Speaking World by Computer Aided Comparative Programs, In: The Music of the Turkic Speaking People: International Council for Traditional Music Study Group founding conference – abstracts, London: University of London ‒ SOAS, pp. 22‒23.

Sipos, János (2006c), A comparative research on the folk music of Turkic peoples: from Béla Bartók to our days, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds), Musik im Orient – Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz: Are Musik VerlagsGmbH, pp. 131‒143, ISBN: 978 3 924522 38 4.

Sipos, János (2006d), Basic Musical Forms in a Bektashi community, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds) Musik im Orient: Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz: Are Musik Verlags GmbH, pp. 143‒162, ISBN: 978 3 924522 38 4.

Sipos, János (2006e), A Lament from Bartók’s Anatolian Collection and its Musical Background, In: Wiesend, R. ‒ Boeschoten, H. (eds), Musik im Orient: Zwischen Maqâm und Epengesang (Schriften zur Musikwissenschaft 19), Mainz, Mainz: Are Musik VerlagsGmbH, pp. 162‒184, ISBN: 978 3 924522 38 4.

Sipos, János (2006f), Bir Ezgi Üslubu Avrupa'da, Anadolu'da ve Asya'da, In: Cengiz, A. (ed.) Müzik Sanatımız ve AB Süreci, Ankara: Sevda ve Cenap And Müzik Vakfi, pp. 311‒319.

Sipos, János (2006g), Similar Melody Styles in Kazakh and Hungarian Folk Music, In: Abirbekov, Y. (ed.) Traditional Music of Turkic People: Present and Future, Kyzyl-Orda: Kyzylorda State University, pp. 249‒266.

Sipos János (2006h), Az azeri népzene és kapcsolata a magyar illetve más török népek zenéihez, In: Hasanov, Hasan (ed.) Magyarország – Azerbajdzsán: a kultúrák közeledése: Az első magyar-azerbajdzsáni tudományos szimpózium előadásai, Budapest: Azerbajdzsán Budapesti Nagykövetsége és az MTA Néprajzi Kutató Intézete, pp. 58‒67.

Sipos János (2005), Beszámoló karacsáj‒balkár népzenei gyűjtéseimről, In: Sz. Farkas Márta (ed.) Zenetudományi dolgozatok 2004‒2005, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 217‒241.

Sipos János (2005a), Néhány kaukázusi nép zenéjéről, Magyar Zene 43:2, pp. 193‒213.

Sipos János (2005b), A sziú indián dalok ázsiai kapcsolatairól, In: Birtalan Ágnes  ‒ Rákos Attila (eds) Kristályfény: Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjának tiszteletére I‒II, Budapest: ELTE BTK, pp. 705‒718.

Sipos, János (2005c) ‒ Somfai, Kara Dávid ‒ Kunkovács, László, The Last Kazakh Bakşı to Play the Kobız, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 13:1‒2, pp. 181‒187.

Sipos, János ‒ Birtalan, Ágnes (2004), Talking to the Ongons: The Invocation Text and Music of a Darkhat Shaman, Shaman: An International Journal for Shamanistic Research 12:1‒2, pp. 25‒62.

Sipos János (2004a), A zene kezdeteinél – azeri népzene, In: Rudasné Bajcsay Márta ‒ Richter Pál. (eds) Zenetudományi Dolgozatok 2003 I‒II.: Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára, 606 p, Budapest: MTA Zenetudományi Intézet, pp. 547‒601.

Sipos, János (2004b), The Central Style of Azeri Folksongs, Journal Of Turkic Civilization Studies 1:1, pp. 283‒301.

Sipos, János (2004c), Macarların Türk Halkları Arasında Gerçeklestirdiği Halk Müziği Araştırmaları, Haci Bektas Veli Research Quarterly 30, pp. 165‒186.

Sipos, János (2004d), A Few Words about the Musical Structure of the Western Mongolian Epic Ülng Tiw, Central Asiatic Journal 48, pp. 38‒49.

Sipos János (2004e), Néhány megjegyzés a magyar népzene török‒mongol kapcsolataihoz, In: Andrásfalvy Bertalan ‒ Domokos Mária ‒ Nagy Ilona ‒ Landgraf Ildikó ‒ Mikos Éva (eds) Az Idő rostájában: Tanulmányok Vargyas Lajos 90. születésnapjára, 1‒3, 1427 p, Budapest: L'Harmattan, pp. 235‒267, ISBN: 963 9457 66 3

Sipos, János (2002), Turkic Folk Music from the Volga–Kama region to Anatolia, Research Support Scheme Network Chronicle 10, pp. 6‒7.

Sipos János (2002a), Vannak-e közös rétegek a karacsáj‒balkár és a magyar népzenében? In: Birtalan Ágnes ‒ Yamaji Masanori (eds) Orientalista Nap 2001, Budapest: MTA Orientalisztikai Bizottság, ELTE Orientalisztikai Intézet, pp. 117‒131.

Sipos, János (2002b), Bibliography and Evaluation of the Turkish Folk Culture Studies Carried out in Hungary in the Last 50 Years, In: Çelik, Hüseyin (ed.) Son elli yılda Türkiye dışındaki Türk halk kültürü çalışmaları seksyon bildirileri: VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü kongresi, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 233‒247, ISBN: 975 17 3050 3.

Sipos János (2001), Egy most felfedezett belső-mongóliai kvintváltó stílus és magyar vonatkozásai, Ethnographia 112:1/2, pp. 1‒80.

Sipos, János (2001a), Report on my Expedition in the Caucasus, In: Károly, László ‒ Kincses, Nagy Éva (eds) Néptörténet – Nyelvtörténet: A 70 éves Róna-Tas András köszöntése, 217 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, pp. 155‒184, ISBN: 963 482 550 8.l

Sipos János (2001b), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 1. rész, Magyar Zene 39:1, pp. 27‒56.

Sipos János (2001c), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 2. rész: Nyugat-kazak dallamtípusok, Magyar Zene 39:2, pp. 183‒200.

Sipos János (2001d), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 3. rész: A mongóliai kazakok dallamai, Magyar Zene 39:3, pp. 301‒320.

Sipos János (2001e), Népdalok a kazak sztyeppe két végéről. 4. (befejező) rész: A két kazak terület zenéjének összehasonlítása, Magyar Zene 39:4, pp. 425‒440.

Sipos János (2001f), Gyűjtőút Mangisztauban – kazak kapcsolatok, Folkmagazin 2001:2, pp. 25‒27.

Sipos János (2000), Magyar népzenei kutatások a törökség között, In: Cseri Miklós ‒ Kósa László ‒ T. Bereczky Ibolya (eds) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón: A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10‒12. között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai, 763 p, Budapest, Szentendre: Magyar Néprajzi Társaság – Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, pp. 165‒182, ISBN: 963 7376 29 1.

Sipos János (2000a), Bartók nyomában Anatóliában, In: Gazda József (ed.) Körösi Csoma Sándor és a magyarság keleti eredete, 455 p, Covasna: Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, pp. 217‒233, ISBN: 973 8041 02 3.

Sipos, János (1999), László Vikár – Gábor Bereczki: Tatar folksongs, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 52:3‒4, pp. 311‒312.

Sipos János (1998), Nyugat-kazakisztáni népzene, Selyemút: Magyar‒Kínai Kétnyelvű Magazin 1998, pp. 28‒31.

Sipos János (1998a), Újabb adatok a kvintváltás eurázsiai elterjedtségéhez, Néprajzi látóhatár VII:1-2, pp. 1‒57. ISSN 1215-8097

Sipos, János (1997), Similar musical structures in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music In: Berta, Árpád (ed.) Historical and Linguistic Interaction between Inner-Asia and Europe: Proceedings of the 39th Permanent International Altaistic Conference (Studia uralo-altaica 39), Szeged: JATE Finnugor Tanszék – John Benjamins, pp. 305‒316, ISBN: 9630481 881 1.

Sipos, János (1997a), Çeşitli Türk Ezgileri Arasındaki İlişkiler, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte (ed.) V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Program ve Bildiri Özetleri: T. C. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları 230, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 328‒34, ISBN: 975 17 1714 0.

Sipos János (1996), Aszimmetrikus ritmusok, Folkmagazin 1996: (1), pp. 7‒8.

Sipos, János (1996a), Connection between Turkish songs having different structures, In: Ankara Üniversitesi D.T.C.F. (ed.) The Fifth International Turkish Folklore Congress, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınları, pp. 55‒65.

Sipos János (1995), Török népzene – magyar népzene, Folkmagazin 1995:2, pp. 5‒6.

Sipos János (1995a), Népzenei gyűjtés Törökországban, Török Füzetek III:2, pp. 8‒10.

Sipos János (1994), Török és magyar siratók, Keletkutatás 1994:2, pp. 46‒58.

Sipos, János (1993), Türk Halk Musıkisinde Sekvensli Olgular, In: Ankara Üniversitesi D.T.C.F. (ed.) Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte Araştırma sonuçları, Ankara: Ankara Üniversitesi & Tömer, pp. 22‒30.

Sipos, János (1993a), Türkiye Türkleri Halk Müziğinin Sınıflandırılması, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte Dergisi, Vol. 36, Ankara: Ankara Üniversitesi & Tömer, pp. 181‒202.

Sipos, János (1992), Similar Melody-Styles in the Hungarian and the Turkish Folk Music, In: Ankara Üniversitesi D.T.C. Fakülte (ed.) The Fourth International Turkish Folklore Congress III. Yayınları 166, Ankara: T. C. Kültür Bakanlığı Yayınlar, pp. 235‒256, ISBN: 975 17 0992 x.

 

Zenekari tagságok:
1974-1978: Sipos Banda
1978-1987: Kalamajka zenekar


Oktatói tevékenység, vendégtanári állások, főbb mesterkurzusok:
1988–1993: Ankarai Egyetem Bölcsészettudományi Kar Hungarológia Szakán lektor (hungarológiai tárgyak)
1995–1996: a József Attila Tudományegyetem Szeged Altajisztika Szakán óraadó tanár (török népek népzenéje)
2001–2002: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Zenetudományi Szakán óraadó tanár (Bartók anatóliai gyűjtése)
2007–2013: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei Tanszékén tanár (török népek népzenéje, a magyar népzene keleti kapcsolatai)

Egyéb szakmai tevékenység:
MTA BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa,
MMA Művészetelméleti tagozatának akadémikusa,
Az ICTM magyarországi csoportjának képviselője

Díjak, kitüntetések:
2014: A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje a török népek közötti kutatásokért -a Magyar Köztársaság elnökétől
2008: „Azerbajdzsáni népzenei kutatásaiért valamint az angol, azeri és magyar nyelven megjelent Azeri Folksongs kötetekért” - az Azerbajdzsáni Köztársaság Külügyminisztériumától
1996: Martin György díj a Török Népzene I-II. kötetekért - a Martin Alapítványtól
1976: Népművészet Ifjú Mestere cím (hegedűsként) - a Művelődési Minisztériumtól


Honlap: www.zti.hu/sipos_gyujtesek


Kapcsolat:
e-mail: spsjns[kukac]gmail.com
telefon: +36 20 405 9876,
munkahely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, 1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7